karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 29/1/12.  Τελευταία Ενημέρωση 30/5/12.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ", είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

 

Είναι η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δημόσιο πρόσωπο? Ναι ή Όχι?
Προφανώς ΝΑΙ!
(Μέρος 1ο, Μέρος 2ο)

Είναι σαν να ρωτάμε αν ο Πάπας της Ρώμης είναι ... καθολικός!!!

 

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων!

 

 


Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!

Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!


 

Από την  Α Π Ο Φ Α Σ Η   43/2007


ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 . . . . . . . . . . . . . . .

Η αρχή της στάθμισης γίνεται δεκτή από την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ έχουν κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τα ζητήματα αυτά. Ειδικά εφόσον πρόκειται για πρόσωπα της δημόσιας ζωής ή θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού είναι εντονότερη. Για το λόγο αυτό το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ως δημόσιων φρουρών (“public watchdogs”), ήτοι την ελεγκτική λειτουργία του Τύπου, η οποία καλύπτει τη δυνατότητά του να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα με τη δημοσιοποίηση και δημόσια κριτική τους.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κρίσιμος για την εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ζ., είναι ο προσδιορισμός της έννοιας των δημοσίων προσώπων, στα οποία αναφέρεται καθώς και ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτά.

Ως δημόσια πρόσωπα κατά το ΕΔΔΑ νοούνται τα πρόσωπα που κατέχουν κάποια δημόσια θέση ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα ή ακόμα και όλοι όσοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή είτε την πολιτική, την οικονομική, την καλλιτεχνική, την κοινωνική, την αθλητική ή οποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωής.

Όσον αφορά τον ορισμό των δημοσίων προσώπων, υποστηρίζεται ότι ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθούν, κατά διασταλτική ερμηνεία, εναρμονισμένη προς το Σύνταγμα, και τα λεγόμενα πρόσωπα της επικαιρότητας.

Εξάλλου, όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή (Βλ. Απόφαση 6/2007) «στην περίπτωση των προσώπων που θεωρούνται δημόσια, επειδή είναι πρόσωπα επικαιρότητας, η ύπαρξη της ιδιότητας αυτής κρίνεται in concreto, ενόψει της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στην κοινωνία και της επιρροής που ασκούν στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. Έτσι ένας καλλιτέχνης, ένας αθλητής ή ένας δημοσιογράφος μπορεί να είναι δημόσιο πρόσωπο αν και εφόσον συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με βάση τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιο πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου διότι ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία αναγνωρίσιμων απλώς προσώπων ή αντανακλαστικά, λόγω δηλαδή συγγένειας με δημόσιο πρόσωπο».


Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού "ΔΥΝΣΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ", είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

 

 Είναι, λοιπόν, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δημόσιο πρόσωπο?
 Ναι ή Όχι και Γιατί ??


 Ας δούμε το θέμα από την αρχή με χρονολογική σειρά:


 

Α) Από τον Απρίλιο του 2002 μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν «καραμπινάτο» Δημόσιο Πρόσωπο,
ως υποψήφια αρχικά και εκλεγμένη μετέπειτα δημοτική σύμβουλος στον δήμο Ψυχικού!!!

 

Από όσα γνωρίζω (και αυτά μου φτάνουν), για πρώτη φορά η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη εμφανίστηκε δραστηριοποιούμενη σε τομείς της δημόσιας ζωής, όταν έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά για δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Ψυχικού το 2002 με το συνδυασμό του Νεόφυτου Ερωτόκριτου και εξελέγει (αριθμ. 6 στον πίνακα).

Συνεπώς, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν ήδη δημόσιο πρόσωπο (και μαθηματικά ΔΠ1 = “δημόσιο πρόσωπο στην πρώτη δύναμη”)  λόγω υποψηφιότητας το λιγότερο ένα εξάμηνο πριν από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2002, δηλαδή το λιγότερο από τον Απρίλιο του 2002, ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος για τον δήμο Ψυχικού με το συνδυασμό του Νεόφυτου Ερωτόκριτου.

Σαν απόδειξη των ανωτέρω σας δίνω δεξιά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 2002 για το δήμο Ψυχικού.

Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση γι’ αυτό!

Αφετέρου, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της εντός του δήμου Ψυχικού, ανέλαβε και πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου του δήμου Ψυχικού (ως δημοτικής και όχι ως ατομικής δραστηριότητας), δηλαδή ενός φιλανθρωπικού συλλόγου, ο οποίος ενεγράφη μέλος της Πανελλήνιας Σοροπτιμιστικής Ένωσης (μέλους της αντίστοιχης παγκόσμιας). Με αυτό τον τρόπο, η δημόσια προβολή της κας Ζέππου ξεπέρασε τα όρια του δήμου Ψυχικού και έγινε πανελλήνια, πράγμα που σημαίνει ότι η δημοσιότητα του προσώπου της ανέβηκε σε αυτό που μαθηματικά λέμε “στο τετράγωνο”, δηλαδή = ΔΠ2 !!!


 

Β) Από τον Ιούνιο το 2005 μέχρι την 24/8/2006, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη είναι Δημόσιο Πρόσωπο,
ως υποψήφια αρχικά και εκλεγμένη πρόεδρος τελικά κατά τις εκλογές της 14/8/2005 στην ΠΟΠΚ.

Η ΠΟΠΚ δεν έκανε εκλογές στο τελευταίο τετράμηνο του 2004, όπως όφειλε βάσει του αθλητικού νόμου, και από 1/1/2005 βρέθηκε χωρίς διοίκηση. Τον Φεβρουάριο του 2005 το δικαστήριο όρισε προσωρινή διοίκηση στην ΠΟΠΚ, η οποία διενήργησε εκλογές την 14/8/2005. Σε αυτές τις εκλογές η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη έβαλε υποψηφιότητα (ας μην υπεισέλθουμε εδώ στο πώς και το γιατί) και εκλέχθηκε πρόεδρος της ΠΟΠΚ.

Κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου πανελλήνιας αθλητικής ομοσπονδίας είναι προφανώς, προφανέστατα, δημόσιο πρόσωπο, διότι διοικεί αθλητική ομοσπονδία, η οποία διαχειρίζεται το ανθρώπινο (αθλητές, εκπαιδευτές, συλλόγους κτλ.) και το υλικό δυναμικό (δημόσια έσοδα και περιουσία της ομοσπονδίας) του δημόσιου αγαθού του αθλήματος που καλύπτει πανελληνίως η συγκεκριμένη αθλητική ομοσπονδία. Ακόμα και ο αθλητικός νόμος 2725/1999 ορίζει ότι αυτά τα δημόσια πρόσωπα που διοικούν ως μέλη διοικητικών συμβουλίων αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υποβάλουν ετήσιες δηλώσεις «Πόθεν έσχες»!

Φυσικά, φυσικότατα, εκείνη την εποχή (Αύγουστος του 2005) η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν ήδη δημόσιο πρόσωπο στο τετράγωνο ως δημοτική σύμβουλος του δήμου Ψυχικού και πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου του δήμου Ψυχικού και άρα η ιδιότητά της αυτή του “δημοσίου προσώπου” ενισχύθηκε κατά ένα ακόμα βαθμό με τη συμμετοχή της ως προέδρου του ΔΣ της ΠΟΠΚ. Δηλαδή, κατά την προσφιλή μαθηματική έκφραση η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη μετά την εκλογή της στην προεδρία της ΠΟΠΚ έγινε “δημόσιο πρόσωπο στην τρίτη δύναμη”, δηλαδή  = ΔΠ3 !!!

Φυσικά, όλα αυτά δεν τα αρνείται, αλλά και σαν απόδειξη δίνουμε και το πρακτικό των εκλογών της ΠΟΠΚ της 14/8/2005 και την επόμενη φωτογραφία και κείμενο των “πανελλήνιων αγώνων-μαϊμού” (διότι ακυρώθηκε η διοίκηση της περιόδου) τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2005 (???) στην οποία και δηλώνει και καμαρώνει ως "πρόεδρος-μαϊμού" της ΠΟΠΚ (διότι ακυρώθηκε η εκλογή της).

 

 


Γ) Από τον Ιούνιο (ή και πολύ νωρίτερα) του 2006 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν «σούπερ-καραμπινάτο» Δημόσιο Πρόσωπο, ως επικεφαλής συνδυασμού και υποψήφια δήμαρχος του δήμου Ψυχικού και εκλεγμένη τελικά δημοτική σύμβουλος αυτού!!!

Η αντιδικία μου με την κα Ζέππου δημιουργήθηκε καθαρά εξαιτίας της και καθαρά στον δημόσιο τομέα του αθλητισμού και πρόκυψε αρχικά κατά το διάστημα από 14/8/2005 που ανέλαβε πρόεδρος της ΠΟΠΚ μέχρι την 24/8/2006, που κρίθηκαν άκυρες οι εκλογές που την ανέδειξαν σε αυτή τη θέση, ένεκα της ανάμιξής της στη διοίκηση της ΠΟΠΚ για να προστατεύσει τον πελάτη της Π. Δρακόπουλο, ενώ ποτέ πριν δεν είχε αναμιχθεί ως φίλαθλος στη διοίκηση της ΠΟΠΚ και ποτέ μετά! Αλλά λόγω του διασυρμού μου στα δικαστήρια με αγωγές και μηνύσεις της, δρόμο που η ίδια επέλεξε να ακολουθήσει λόγω προφανώς της υπεροπλίας της ως δικηγόρου, η αντιδικία μας θα συνεχίζεται όσο με ταλαιπωρεί άδικα με τις αυτές τις αγωγές της και τις μηνύσεις της!

Στο ανωτέρω διάστημα περιλαμβάνονται και οι δημοτικές εκλογές της 15/10/2006, για τις οποίες η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, διεκδικώντας πλέον το αξίωμα της δημάρχου του δήμου Ψυχικού, ίδρυσε δικό της δημοτικό συνδυασμό, τον συνδυασμό “Ψυχικού Πολιτεία”, με πολλούς υποστηρικτές και πολλαπλή προβολή με κάθε μέσο τοπικής και υπερτοπικής προβολής ως προς τον δήμο Ψυχικού.

Τα μέσα προβολής του συνδυασμού της και της ιδίας ήταν:

 

1) Προεκλογικά έντυπα προγράμματα προβολής των θέσεων του συνδυασμού Ψυχικού Πολιτεία απέναντι στα προβλήματα του δήμου (με φωτογραφίες και κείμενα), τα οποία διανέμονταν σε όλα τα σπίτια του Ψυχικού, της Φιλοθέης και του Νέου Ψυχικού.

2) Προεκλογικές συγκεντρώσεις γνωριμίας και ενημέρωσης των δημοτών και υποψηφίων ψηφοφόρων για ομιλίες κυρίως της ιδίας για τον συνδυασμό της (με φωτογραφίες και κείμενα).

3) Δημοσιεύσεις όλων των δραστηριοτήτων του συνδυασμού της στο τοπικό και υπερτοπικό μηνιαίο έντυπο “Φιλοθέη Πρες”, το κεντρικό της όργανο προβολής, το οποίο κάλυπτε τους δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού (με φωτογραφίες και κείμενα)Φιλοθέη Press - Ιουνίου            Φιλοθέη Press - Σεπτεμβρίου Φιλοθέη Press - Οκτωβρίου         Φιλοθέη Press - Νοεμβρίου

4) Προβολή με emails από το “Φιλοθέη-Πρες”, το κεντρικό όργανο προβολής της, όλων των δραστηριοτήτων του συνδυασμού της (με φωτογραφίες και κείμενα).
5) Δημιουργία του ειδικού ιστότοπου www.psyxikoupoliteia.gr για την προώθηση των θέσεων του συνδυασμού "Ψυχικού Πολιτεία"
6) Κάλυψη διαδικτυακής προβολής από τον ιστότοπο www.philothei-press.com του “Φιλοθέη-Πρες”, κεντρικό όργανο προβολής της, όλων των δραστηριοτήτων του συνδυασμού της (με φωτογραφίες και κείμενα), και τέλος
7) Κακοηθέστατη, παρελκυστική και παράνομη εικονική ψηφοφορία στον ιστότοπο www.philothei-press.com (από Ιούνιο 2006 μέχρι Οκτώβριο 2006, όπως αποδεικνύεται στο άρθρο "Ρεσιτάλ Κακοήθειας") σχετικά με το δήθεν ερώτημα “ποιόν θεωρείτε καταλληλότερο για δήμαρχο Ψυχικού”, στο οποίο το εικονικό συμπέρασμα ήταν 50,5% των ψηφοφόρων να προτιμούν Ζέππου και μόνο το 7,5% να προτιμούν την αντίπαλό της Κατσαρού, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα έβγαλαν 21,5% Ζέππου και 48,5% Κατσαρού!!!

 

Όλη αυτή η εκτεταμένη αυτοπροβολή της κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη και του συνδυασμού της με φωτογραφίες και κείμενα αποτελεί αναντίρρητη απόδειξη ότι είναι «σούπερ-καραμπινάτο» ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ!!!

Συνεπώς, μιλάμε πλέον για δημόσιο πρόσωπο στην … τέταρτη δύναμη = ΔΠ4 !!!

 

Τελικά, η εν λόγω κυρία δεν εκλέχθηκε δήμαρχος τον Οκτώβριο του 2006,αλλά παρέμεινε δημοτική σύμβουλος και αρχηγός του συνδυασμού της Ψυχικού Πολιτεία με δύο ακόμα συμβούλους εντός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ψυχικού. Συνεπώς εξακολουθούσε να είναι δημόσιο πρόσωπο από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 (επόμενες δημοτικές εκλογές) λόγω αυτής της τελευταίας ιδιότητάς της και ας καθαιρέθηκε από πρόεδρος της ΠΟΠΚ τον Αύγουστο του 2006!


Η κριτική μου για τις πράξεις της κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη με άρθρα μου στο karate.gr άρχισε μετά τις παράνομες εκλογές στην ΠΟΠΚ τον Αύγουστο του 2005, όπου έβγαλε τον εαυτό της πρόεδρο, και έληξε στην ουσία για μένα με την δικαστική ακύρωση των εκλογών αυτών τον Αύγουστο του 2006. Από εκεί και πέρα όσο η ίδια συντηρεί τις αγωγές και τις μηνύσεις εναντίον μου αυτόματα η ίδια πάλι συντηρεί και την κριτική μου στις πράξεις της και τον δημόσιο βίο της.

Η κα Ζέππου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον μου τον Ιούλιο του 2006, μήνυση τον Αύγουστο του 2006 και αγωγή για 300.000 ευρώ (ουάου!) τον Οκτώβριο του 2006. Δεν δέχεται κανέναν συμβιβασμό και έχει κάνει σκοπό της ζωής της να με εξοντώσει!!!

Πρώτον, λυπάμαι για αυτήν και δεύτερο θα αμυνθώ με όλα τα μέσα.

Δυστυχώς, όλα τα μέχρι τώρα δικαστήριά μας αποφάσισαν μεροληπτικά υπέρ εκείνης. Στα ασφαλιστικά μέτρα η κα Πρόεδρος δέχθηκε σαν αληθινούς όλους τους ισχυρισμούς τους δικούς της, άσχετα αν με έγγραφα αποδείκνυα τα αντίθετα! Στην αγωγή της έγιναν δεκτοί πάλι δικοί της ισχυρισμοί άσχετα από τις αντίθετες αποδείξεις που προσκόμισα, ενώ τα αδικήματά μου θεωρήθηκαν από το δικαστήριο "δια του Τύπου" (όπως τεχνηέντως και το ζήτησε!), ώστε να εκμαιεύσει μεγάλη αποζημίωση.

Τέλος, στη μήνυσή της (απόφαση 65434/14-11-11, Ε' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών) διαπίστωσα με πικρία καραμπινάτη εύνοια από την εισαγγελέα και τις τρεις δικαστές, όπως θα αναλυθεί λεπτομερειακά σε ιδιαίτερο άρθρο. Ιδιαίτερα στην μήνυσή της απέφυγαν και η ίδια και οι εισαγγελείς και οι δικαστές να αναγνωρίσουν ότι τα αδικήματα έγιναν "δια του Τύπου", διότι τότε θα είχαν ήδη παραγραφεί, αλλά τα θεώρησαν έτσι στην τύχη ούτε εγώ έχω καταλάβει πώς διεπράχθησαν, ώστε να μην εφαρμόζεται η νόμιμη προθεσμία παραγραφής!!!

Δηλαδή, ο Έλληνας Πολίτης δικάζεται όχι όπως υποδεικνύει ο νόμος για το αδίκημα που διέπραξε, αλλά όπως θέλουν οι δικαστές, ώστε να μην γλιτώνει από τη δική τους τσιμπίδα! Πώς αλλιώς δικαιολογείται για τα ίδια άρθρα μου στο διαδίκτυο το αδίκημα αστικά να θεωρείται "δια του Τύπου" (μεγάλες αποζημιώσεις, δηλαδή μεγάλη τιμωρία) και ποινικά να θεωρείται "ΟΧΙ δια του Τύπου" (υπέρβαση των προθεσμιών παραγραφής που είναι 42 μήνες και άρα μη αποφυγή της τιμωρίας ακόμα και αν τα δικαστήρια κάνουν 10 χρόνια να σε δικάσουν) !!!

Η κοινή λογική λέει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα "δημοσίευσης συκοφαντικών άρθρων στο διαδίκτυο" ή έγινε δια του τύπου ή όχι και άρα η δικαιοσύνη πρέπει να το δικάσει με ένα και τον ίδιο ενιαίο τρόπο και κατά την αστική και κατά την ποινική διαδικασία και όχι να κάνουμε τους νόμους λάστιχο με σκοπό να έχουμε τον πολίτη μονίμως με μια θηλιά στο λαιμό στο έλεος του δικαστή!


Η κα Ράπτη (δεξιά) παρουσιάζει την κα Ζέππου σε συγκέντρωση ψηφοφόρων του συνδυασμού τους. (Προφανώς, επειδή η φωτό αφορά σε δημόσια εμφάνιση δημοσίων προσώπων και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, έχω και δικαίωμα να την δημοσιεύω!)

 


 Δ) Από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, ως επικεφαλής παράταξης και δημοτική σύμβουλος στον δήμο Ψυχικού και ταυτόχρονα ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010 για τον συνενωμένο δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης-Νέου Ψυχικού, ήταν και είναι προφανώς, προφανέστατα Δημόσιο Πρόσωπο.

Τον Οκτώβριο του 2010 έγιναν νέες δημοτικές εκλογές για τον συνενωμένο πλέον δήμο Ψυχικού-Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης κατά τις οποίες η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό Δημοτική Συμπολιτεία της κας Ζωής Ράπτη.


Επιστολές Ζέππου
Άνω η επιστολή κακοήθειας κατά Ξυριδάκη και η επιστολή "προδοσίας" των συνδημοτών της του Παλαιού Ψυχικού με υποστήριξη του υποψήφιου του Νέου Ψυχικού!
(με κλικ μεγαλώνουν!)

Για την υποστήριξη της νέας αυτής δημόσιας δραστηριότητας της εν λόγω κυρίας επιστρατεύτηκαν νέες δημοσιεύσεις, νέες συγκεντρώσεις και νέες προβολές των θέσεών της και των εν γένει δραστηριοτήτων της, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα:

 

8/10/10 - Η από 18/8/06 Μήνυση Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά Περσίδη: Πώς μια δικηγόρος, που προσπαθεί να εξοντώσει δικαστικά ένα συμπολίτη της (απαιτεί αποζημίωση 300.000 ευρώ!!!), έχει το θράσος να ζητά την ψήφο των πολιτών για δημοτική σύμβουλος??? (Μέρος Α')
 

8/10/10 - Η από 18/8/06 Μήνυση Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά Περσίδη (συνέχεια): Πώς μια δικηγόρος, που προσπαθεί να εξοντώσει δικαστικά ένα συμπολίτη της (απαιτεί αποζημίωση 300.000 ευρώ!!!), έχει το θράσος να ζητά την ψήφο των πολιτών για δημοτική σύμβουλος??? (Μέρος Β')

 

Δυστυχώς για αυτήν δεν εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος (μάλλον αδίκως πιστεύω, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για εμάς) στον συνενωμένο πλέον δήμο, ενώ η νέα της αυτή προσπάθεια, αλλά και οι έντονα διατυπωμένες δημόσια στο διαδίκτυο κακοήθεις θέσεις της κατά άλλων υποψηφίων από το Παλιό Ψυχικό πριν και αμέσως μετά την αποτυχία της επέκτεινε ακόμα περισσότερο το διάστημα της έντονης παρουσίας της στη δημόσια ζωή του τόπου!

 

Συνεπώς, μιλάμε πλέον για “δημόσιο πρόσωπο στην … πέμπτη δύναμη”, και μαθηματικά = ΔΠ5 !!!


 Και μετά από όλα αυτά τα αποδεδειγμένα στοιχεία γεννάται το ερώτημα:

Πώς οι δικαστές “ΔΕΝ βλέπουν” ότι η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη είναι “καραμπινάτο δημόσιο πρόσωπο” και με καταδικάζουν για προσβολή της προσωπικότητάς της, όταν δημοσιεύω κάποια φωτογραφία της από τις χιλιάδες φωτογραφίες δημόσιας προβολής της, που κυκλοφορούν σε έντυπα και στο διαδίκτυο.

Μία είναι η απάντηση, η οποία πικραίνει και απογοητεύει τον Έλληνα Πολίτη:
δυστυχώς μεροληπτούν υπέρ της!

 


www.karate.gr    

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε