karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 2/1/09.  Τελευταία Ενημέρωση 1/6/09.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ", είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

 

Είναι η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δημόσιο πρόσωπο? Ναι ή Όχι?
Προφανώς ΝΑΙ!
(Μέρος 1ο, Μέρος 2ο)

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων!

 

 


Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!

Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!


Από την  Α Π Ο Φ Α Σ Η   43/2007
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 . . . . . . . . . . . . . . .

Η αρχή της στάθμισης γίνεται δεκτή από την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ έχουν κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τα ζητήματα αυτά. Ειδικά εφόσον πρόκειται για πρόσωπα της δημόσιας ζωής ή θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού είναι εντονότερη. Για το λόγο αυτό το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ως δημόσιων φρουρών (“public watchdogs”), ήτοι την ελεγκτική λειτουργία του Τύπου, η οποία καλύπτει τη δυνατότητά του να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα με τη δημοσιοποίηση και δημόσια κριτική τους.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κρίσιμος για την εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ζ., είναι ο προσδιορισμός της έννοιας των δημοσίων προσώπων, στα οποία αναφέρεται καθώς και ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτά.

Ως δημόσια πρόσωπα κατά το ΕΔΔΑ νοούνται τα πρόσωπα που κατέχουν κάποια δημόσια θέση ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα ή ακόμα και όλοι όσοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή είτε την πολιτική, την οικονομική, την καλλιτεχνική, την κοινωνική, την αθλητική ή οποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωής.

Όσον αφορά τον ορισμό των δημοσίων προσώπων, υποστηρίζεται ότι ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθούν, κατά διασταλτική ερμηνεία, εναρμονισμένη προς το Σύνταγμα, και τα λεγόμενα πρόσωπα της επικαιρότητας.

Εξάλλου, όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή (Βλ. Απόφαση 6/2007) «στην περίπτωση των προσώπων που θεωρούνται δημόσια, επειδή είναι πρόσωπα επικαιρότητας, η ύπαρξη της ιδιότητας αυτής κρίνεται in concreto, ενόψει της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στην κοινωνία και της επιρροής που ασκούν στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. Έτσι ένας καλλιτέχνης, ένας αθλητής ή ένας δημοσιογράφος μπορεί να είναι δημόσιο πρόσωπο αν και εφόσον συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με βάση τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιο πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου διότι ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία αναγνωρίσιμων απλώς προσώπων ή αντανακλαστικά, λόγω δηλαδή συγγένειας με δημόσιο πρόσωπο».


 Είναι, λοιπόν, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δημόσιο πρόσωπο?
 Ναι ή Όχι και Γιατί ???


Όσον αφορά στην αθλητική έννοια του δημοσίου προσώπου ως συμμετέχουσα στο ΔΣ της ΠΟΠΚ στο καράτε:

Α) Από 14-8-2005 η πληρεξούσια δικηγόρος του Παναγιώτη Δρακόπουλου κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη εκλέχθηκε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), ενώ από τον Φεβρουάριο του 2005 είχε ήδη αναμειχθεί ενεργά στις διαμάχες μεταξύ των συλλόγων του παραδοσιακού καράτε για την τελική επικράτηση στη διοίκηση της ομοσπονδίας. Προφανώς, λοιπόν, έχει θέσει ενσυνείδητα τον εαυτό της στο μικροσκόπιο της δημοσιογραφικής κριτικής λόγω των ως άνω θέσεών της τουλάχιστον από 14-8-2005.

Β) Η ενεργή και “αγκιστρωμένη” θα έλεγε κανείς συμμετοχή της στη διοίκηση της ΠΟΠΚ πιστοποιείται από τη διάθεση του δικηγορικού της γραφείου από 19-9-2005 ως έδρας της ομοσπονδίας, βάσει του από 19-9-2005 Πρακτικού Νο 2 του ΔΣ της ΠΟΠΚ, από την εμφάνιση της σε αγώνες της ΠΟΠΚ τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2005 (φώτο αριστερά από περιοδικό του χώρου του καράτε και κάτω δεξιά η μεγέθυνσή της) καθώς και, παρά την παραίτηση της από πρόεδρος της ΠΟΠΚ παρά και την δηλωμένη από τον Οκτώβριο 2005 (και προετοιμασμένη από πολύ νωρίτερα φυσικά) υποψηφιότητα της ως δημάρχου του Παλαιού Ψυχικού στις δημοτικές εκλογές της 15ης 10-2006.

Γ) Η εκλογές που έβγαλαν την κα Χαρλαύτη πρόεδρο στην ΠΟΠΚ την 14-8-2005 κρίθηκαν παράνομες και άκυρες με τη δικαστική απόφαση 3433/24-8-2006, αλλά αυτό φυσικά και προφανώς δεν απαλλάσσει την κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη από το χαρακτηρισμό της ως “δημοσίου προσώπου”, αφού διετέλεσε και υποψήφια για πρόεδρος και πρόεδρος από 14-8-2005 μέχρι 24-8-2006 και υπεύθυνη για τη ζημιά της χρονικής καθυστέρησης δύο ετών στην ομαλή λειτουργία της ΠΟΠΚ. Και φυσικά δεν την απαλλάσσει από την κριτική των πράξεων και των παραλήψεων της ως δημοσίου προσώπου όσον αφορά στη διοίκηση και λειτουργία της ΠΟΠΚ, τη συμμετοχή της στις άκυρες εκλογές και την επίμονη παραμονή της παρά της δημοσιεύσεις μου ότι σε αυτές τις εκλογές είχαν διαπραχθεί καραμπινάτες παρανομίες.

 

Όσον αφορά στη πολιτική έννοια του δημοσίου προσώπου λόγω του δήμου Παλαιού Ψυχικού:

Α) Από τις δημοτικές εκλογές του 2002 η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ήταν δημοτική σύμβουλος στο δήμο του Παλαιού Ψυχικού και άρα ήταν από τότε δημόσιο πρόσωπο με την ευρύτερη έννοια, οπότε και ο τύπος (και ο διαδικτυακός) είχε το καθήκον και το δικαίωμα να ασχοληθεί και να κρίνει τις πράξεις και τις παραλήψεις της στο τομέα των αρμοδιοτήτων της, αλλά και στον ευρύτερο τομέα της δημόσιας ζωής. Μέσα, μάλιστα, από τον δήμο του Παλαιού Ψυχικού είχε αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού (όμιλος με φιλανθρωπικό αντικείμενο), του οποίου ήταν πρόεδρος για το διάστημα 2002-2004 και για τον οποίο είχε δηλώσει έδρα το δικό της σπίτι. Προφανώς, λοιπόν, έχει θέσει ενσυνείδητα τον εαυτό της στο μικροσκόπιο της δημοσιογραφικής κριτικής, και συνεπώς η απλή φωτογραφία του προσώπου της (απλό προσωπικό δεδομένο) ήταν απόλυτα νόμιμο να δημοσιεύεται, όταν γινόταν αναφορά στο όνομά της για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος του χώρου της. Σημειώνουμε εδώ ότι, η ανωτέρω ιστοσελίδα του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού ήταν έκτασης μιας μόνο σελίδας Α4, την οποία έχω αντιγράψει στον ιστοχώρο μου ως αποδεικτικό στοιχείο, έμενε “παγωμένη” χωρίς προσθήκες, ανανεώσεις ή δημοσιεύσεις δραστηριοτήτων επί επτά ολόκληρα χρόνια (2002-2009) (!!!) και “έσβησε” τον Μάιο του 2009. Το πιο λογικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως ο Όμιλος αυτός ήταν … αέρας κοπανιστός!!!

Υπό αυτό το πρίσμα, η “μετάλλαξή” της τον Αύγουστο του 2005 από πληρεξούσια δικηγόρος του Δρακόπουλου (σχέση καθαρά επαγγελματική την οποία ποτέ δεν έθιξα) σε “πρόεδρο της ΠΟΠΚ δια μέσου παράνομων εκλογών” (ενεργή ανάμιξη με παράνομο τρόπο στα εσωτερικά της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε χωρίς ποτέ καμιά προηγούμενη φίλαθλη μακροχρόνια, αφιλοκερδή και ουσιαστική προσφορά υπηρεσιών της στην ομοσπονδία) στη θέση του πελάτη της και αντί αυτού λόγω κωλύματός του (αφού ο αθλητικός νόμος απαγορεύει σε τεχνικούς να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις), πράξη την οποία και μόνον καυτηρίασα στις λεπτομέρειες της από τα δημοσιεύματα μου, ήταν κάτι απαράδεκτο για το ήθος μιας ήδη δημοτικής συμβούλου.

Β) Από τον Οκτώβριο του 2005 η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, όπως δηλώνει, ίδρυσε δική της παράταξη στο δήμο Παλαιού Ψυχικού και ηγήθηκε αυτής στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006.

Κατά την προεκλογική της εκστρατεία προώθησε, όπως ήταν φυσικό, τις θέσεις του συνδυασμού της (καθένας από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού της αποτελεί και ένα “δημόσιο πρόσωπο”) καθώς και τη φωτογραφία του προσώπου της ως “δημοσίου προσώπου” προς κάθε πιθανό ψηφοφόρο του Παλαιού Ψυχικού και με κάθε τρόπο. Κυρίως δε,

1) με διαφημιστικά προγράμματα του συνδυασμού της, τα οποία διανεμήθηκαν κατά χιλιάδες προς όλους του κατοίκους του Παλαιού Ψυχικού.

2) με το διαφημιστικό έντυπο “Φιλοθέη-Πρες”, το οποίο διανέμετο κατά χιλιάδες ΔΩΡΕΑΝ (και άρα κάποιοι το πλήρωναν για να τους διαφημίζει) σε όλο το Ψυχικό και τη Φιλοθέη, ενώ ταυτόχρονα ήταν διαθέσιμο και στον ιστότοπο philothei-press.com, με τα επόμενα σχετικά τεύχη:

 

Φιλοθέη Πρες σε pdf στον prilothei-press.com
Ιουνίου 2006 Σχετικές σελίδες Ολόκληρο το έντυπο Φιλοθέη Press - Ιουνίου
Σεπτεμβρίου 2006 Σχετικές σελίδες Ολόκληρο το έντυπο Φιλοθέη Press - Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου 2006 Σχετικές σελίδες Ολόκληρο το έντυπο Φιλοθέη Press - Οκτωβρίου
Νοεμβρίου 2006 Σχετικές σελίδες Ολόκληρο το έντυπο Φιλοθέη Press - Νοεμβρίου

 

Ακόμα και στο τεύχος του Νοεμβρίου 2006 του “Φιλοθέη-Πρες”, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2006, πρώτα δημοσιεύεται (σελ 5) το γεμάτο φαρμάκι προς τη νικήτρια των εκλογών κα Κατσαρού ευχαριστήριο “διάγγελμα” της κας Χαρλαύτη προς τους ψηφοφόρους της και μετά δημοσιεύεται (σελ 7) το “περιφρονητικά αδιάφορο και στην ψύχρα” για την κα Χαρλαύτη ευχαριστήριο “διάγγελμα” της κας Κατσαρού προς τους δικούς της ψηφοφόρους Θα ήταν φυσικά τρελό να ισχυρισθεί κανείς ότι η κα Κατσαρού και οι περί αυτήν δεν είχαν δει την ψηφοφόρο- μαϊμού του Φιλοθέη-Πρες, που έδινε 7,5% στην Κατσαρού και 50,5% στην Χαρλαύτη, όπως λεπτομερώς δίνω στο (4).

3) με συγκεντρώσεις-ομιλίες προς τους ψηφοφόρους του Παλαιού Ψυχικού, όπως δημοσιεύεται στο philothei-press.com.


Η ψηφοφορία μαϊμού του Φιλοθέη-Πρες μια μέρα μετά τις εκλογές.

4)  με καραμπινάτα επιλεκτική υποστήριξη από τον ιστότοπο philothei-press.com, η οποία ξεπέρναγε τα όρια της κακοήθειας. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος προέβαλε με “παράνομα κακοήθη προσπάθεια επηρεασμού των εκλογέων” μόνον αυτήν και κανέναν άλλο από τους άλλους δύο υποψήφιους του Παλαιού Ψυχικού με μια πλαστή δήθεν ψηφοφορία-γκάλοπ, η οποία οδηγούσε σε απόλυτα ψευδή και κατά πολύ μακράν της αλήθειας αποτελέσματα, καθαρά σαν να ήταν αποκλειστικά δικό της διαφημιστικό όργανο, όπως δημοσιεύω στο άρθρο μου "Ρεσιτάλ Κακοήθειας, κτλ. ..."  και

5) με τη δημιουργία του δικού της ιστότοπου http://www.psyxikou-politeia.gr (δίνω αντίγγραφο) για τη δική της προβολή και του συνδυασμού της, τον οποίο φυσικά έχει εξαφανίσει σήμερα, αλλά έχω κρατήσει σε ηλεκτρονικά αρχεία όλες τις σελίδες του, όπου προβάλλεται συστηματική η φωτογραφία του προσώπου της ως δημόσιου προσώπου προς κάθε πιθανό ψηφοφόρο του Παλαιού Ψυχικού, αλλά και προς τους …άπειρους επισκέπτες του Διαδικτύου και με κάθε τρόπο. Ορίστε και μια δεύτερη σελίδα.

Γ) Από τον Οκτώβριο του 2002 μέχρι σήμερα η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη είναι συνεχώς δημοτική σύμβουλος στον δήμο Παλαιού Ψυχικού και άρα συνεχώς “δημόσιο πρόσωπο”.

 

Εδώ, επομένως, μιλάμε για τη “δημόσια πράξη της παράνομης κατάληψης” (ως παράνομη κρίθηκε με γενικότερη δικαστική απόφαση) της “δημόσιας θέσης της προεδρίας δημόσιας αθλητικής ομοσπονδίας” από ήδη “δημόσιο πρόσωπο ως δημοτική σύμβουλος” με κατά χιλιάδες φορές ηθελημένα και συστηματικά "δημοσιευμένη" τη φωτογραφία της από την ίδια.


Είναι, λοιπόν, η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δημόσιο πρόσωπο? Ναι ή Όχι?


Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλα τα ανωτέρω τίθενται υπό το μικροσκόπιο του κριτικού δημοσιογράφου και του δικαιώματος του κοινού να πληροφορείται και τις πράξεις του δημοσίου προσώπου και την φωτογραφία του.

Πολύ περισσότερο, όταν ο κριτικός δημοσιογράφος είναι ο κορυφαίος επί 30 χρόνια στο χώρο του καράτε και δεν του αμφισβητείται ακόμα και με δικαστικές αποφάσεις το “δικαιολογημένο ενδιαφέρον” για την πορεία του αθλήματος και της ομοσπονδίας του.

Πολύ περισσότερο, όταν ο κριτικός δημοσιογράφος είναι πλέον ο ίδιος επί 30 χρόνια και ιδιοκτήτης-εκδότης αθλητικών περιοδικών και ιδιοκτήτης ιστοχώρων στο Διαδίκτυο με αντικείμενο το άθλημα του Καράτε και εξ αυτών είναι γνωστός σε όλα τα γυμναστήρια και συλλόγους καράτε, σε όλους τους αθλητές και όλους τους τεχνικούς.

Πολύ περισσότερο, όταν αυτός ο δημοσιογράφος είναι πάνω από 30 χρόνια (από το 1976) διοικητικός σε αθλητικές ομοσπονδίες τζούντο και καράτε και συνεπώς βάσει των ανωτέρω αυτός ο διοικητικός και δημοσιογράφος είναι πλέον ο ίδιος Δημόσιο Πρόσωπο στο χώρο του καράτε και εκτός από την πορεία του καράτε, ενδιαφέρετε και για την προσωπική του εικόνα στο ευρύτατο κοινό του.


Επομένως, κάθε αδικαιολόγητη απαγόρευση αποτελεί “φίμωση του τύπου” και περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού στην ενημέρωση.


Για να οδηγηθούμε και από άλλο δρόμο σε ασφαλές και βέβαιο συμπέρασμα,
ας δούμε σε δεύτερη θεώρηση την παρουσία της κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη
στη δημόσια ζωή του τόπου !!!


www.karate.gr    

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε