karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 11/11/10. Νέα Ενημέρωση 13/11/10. Νέα Ενημέρωση 15/11/10. Τελευταία Ενημέρωση 30/12/10.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

 

Η από 18/8/06 Μήνυση Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά Περσίδη:


Πώς μια δικηγόρος, που προσπαθεί να εξοντώσει δικαστικά ένα συμπολίτη της (απαιτεί αποζημίωση 300.000 ευρώ!!!), έχει το θράσος να ζητά την ψήφο των πολιτών για δημοτική σύμβουλος???

(Μέρος Α, Μέρος Β)

 

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 


Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για στοιχεία για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου
στην από 18/8/06 Μήνυση της κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη:


Δίνουμε αποσπασματικά μερικά βασικά άρθρα από την υπουργική απόφαση σχετικά με την πολυδιαφημιζόμενη "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ" των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών όσον αφορά στα έσοδα και έξοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων:

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Άρθρο 3, Καταχώρηση Στοιχείων Συνδυασμού και Υποψηφίων

2. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα της εφαρμογής τα στοιχεία όλων των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων καθώς και τα στοιχεία των επικεφαλής των συνδυασμών και των αντιπεριφερειαρχών με ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. Είναι δυνατόν να εισαχθούν και τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων. Η εισαγωγή τους στο σύστημα αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά τη σύνθεση του ψηφοδελτίου.

Άρθρο 4, Καταχώρηση Εσόδων Συνδυασμών

1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο το σύνολο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων ανά ημερομηνία και ανά τραπεζικό λογαριασμό.

Άρθρο 5, Καταχώρηση Εκλογικών Δαπανών Συνδυασμών

1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο αναλυτικά κάθε εκλογική δαπάνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, με ιδιαίτερη ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και μνημονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.

2. Παροχές σε είδος οι οποίες αποτιμώνται όπως ορίζει η ΚΥΑ του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3870/2010, εισάγονται με ειδική ένδειξη στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. Η αποτίμηση σε χρήμα των ανωτέρω παροχών εισάγονται αυτομάτως από την εφαρμογή και ως εκλογικό έσοδο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια του χρήστη.

3. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης μετά την καταχώρηση των δαπανών και εφόσον γίνει η σχετική κίνηση και στον τραπεζικό λογαριασμό μεταγενέστερα συνδέει κάθε δαπάνη με τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου έγινε η πληρωμή κατ’ εφαρμογή και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010.

Άρθρο 6, Δημοσιοποίηση των Στοιχείων

1. Ο διαχειριστής του συνδυασμού είναι αποκλειστικά αρμόδιος να εγκρίνει από τον πίνακα των εσόδων και των δαπανών που έχουν εισαχθεί στη ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. αυτές τις οποίες υποχρεούται να δημοσιεύσει αφού έχει ελέγξει το περιεχόμενό τους. Η δημοσίευση των στοιχείων είναι δυνατή αποκλειστικά με την χρήστη του κωδικού πιστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7, Χρονικό Διάστημα Ενημέρωσης των Εσόδων και των Δαπανών από τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους

1. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. τις αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης. Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αυτά εισάγονται το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

2. Η σύνδεση των δαπανών με τον τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, μπορεί να γίνει έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι μετέχοντες συνδυασμοί μπορούν να εισάγουν εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίηση τους τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες τα οποία γίνονται μεταξύ της εβδομάδας που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εκλογών. Το αντίστοιχο διάστημα για την περαίωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα.

Άρθρο 8, Δημόσια Πρόσβαση στα Δεδομένα

1. Οι πολίτες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα δημοσιοποιημένα δεδομένα των συνδυασμών και των υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ekloges.ypes.gr/.

2. Τα έσοδα των συνδυασμών εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία και ανά τραπεζικό ίδρυμα. Αντίστοιχα, οι παροχές σε είδος, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήματα, εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

3. Τα διπλότυπα, θεωρημένα από τη ΔΟΥ, εισιτήρια εισόδου εμφανίζονται επίσης συγκεντρωτικά ανά εκδήλωση, με την περιγραφή που έχει δοθεί από τους χρήστες της εφαρμογής.

4. Τα έξοδα των συνδυασμών εμφανίζονται όπως ακριβώς έχουν αυτά καταχωριστεί από τους συνδυασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

5. Οι λίστες των υποψηφίων των συνδυασμών, συμπεριλαμβανομένων και των επικεφαλής και των άμεσα αιρετών αντιπεριφερειαρχών, εμφανίζονται αναλυτικά ανά εκλογική περιφέρεια ή της τοπικής / δημοτικής κοινότητας, εφόσον έχουν εισαχθεί και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι. Από τα στοιχεία των υποψηφίων εμφανίζονται αναλυτικά το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμο και η εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. Ο πολίτης δύναται να έχει πρόσβαση στο σύνολο των υποψηφίων αναλυτικά για έναν συγκεκριμένο Δήμο ή μία Περιφέρεια.

Άρθρο 9, H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δε ισχύς της αρχίζει από την 7η Σεπτεμβρίου 2010.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


 Ένα σύστημα για τα ... μπάζα!!!

Όπως θα δούμε παρακάτω ακόμα και στις αναγραφές των εσόδων-εξόδων, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για διαφάνεια προς τον πολίτη υποτίθεται, τρομάρα τους, ακόμα και εκεί, όχι μόνο κανένας δεν δίνει σημασία, όχι μόνο το πρόγραμμα συγκέντρωσης στοιχείων είναι ελαττωματικό και παιδαριώδες, αλλά και οι ίδιοι οι υποψήφιοι είναι άσχετοι από καταχωρήσεις φοροτεχνικών στοιχείων παραστατικών και ισολογισμών, αφήστε που αποκρύπτουν και εσκεμμένα.

 

Πραγματικά, και για την κα Ζωή Ράπτη, υποψήφια δήμαρχο του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στο συνδυασμό της οποίας (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ) συμμετέχει σε κύρια εποπτικό έργο και η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, βρίσκουμε την 11/11/10 τον επόμενο πίνακα καταχωρήσεων:

 

Δήμος

Φιλοθέης - Ψυχικού

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

Εισφορές:

11.000,00 €

 

Δαπάνες:

12.789,36 €

 

Τραπεζικές Πληρωμές:

10.176,36 €

Πωλήσεις Εισιτηρίων:

0,00 €

 

Επιπλέον Παροχές
(Αποτιμητές Δαπάνες):

0,00 €

 

Πληρωμές εκτός Τράπεζας:

1.174,60 €

Επιπλέον Παροχές:

0,00 €

 

 

Σύνολο Εσόδων:

11.000,00 €

 

Σύνολο Δαπανών:

12.789,36 €

 

Σύνολο Πληρωμών:

11.350,96 €

 

Όριο Δαπανών:

54.000,00 €

 

 

% Κάλυψη Ορίου Δαπανών:

23,68%

 

% Δαπανών Μέσω Τραπέζης:

79,57%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ημερομηνία

Κατηγορία

Περιγραφή

Έσοδα

Δαπάνες

Πληρωμές

24/09/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ι.ΓΙΑΝΝΗΣ

0,00 €

444,00 €

0,00 €

24/09/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

0,00 €

208,66 €

208,66 €

24/09/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0,00 €

246,00 €

0,00 €

24/09/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

0,00 €

184,50 €

184,50 €

27/09/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

01/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

Δ.Ε.Η. ΑΕ

0,00 €

45,00 €

45,00 €

01/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

Δ.Ε.Η. ΑΕ Α.Π. 5069251

0,00 €

45,00 €

45,00 €

06/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

Α.κ' Π. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

0,00 €

222,00 €

222,00 €

07/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΙΚ.ΤΣΑΠΑΛΙΡΑ κ΄ Β.ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ Ο.Ε.

0,00 €

418,20 €

418,20 €

11/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΑΝΤΑΚΑΣ Β.Ι.

0,00 €

221,40 €

221,40 €

13/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΙΚ.ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ-ΒΑΣ.ΤΣΑΠΑΛΗΡΑΣ ΟΕ

0,00 €

596,55 €

596,55 €

13/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΣΙΛΟΥΝΗΣ Κ.Π.

0,00 €

123,00 €

123,00 €

13/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΣΙΛΟΥΝΗΣ Κ.Π.

0,00 €

123,00 €

123,00 €

13/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

15/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

15/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

15/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

18/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

19/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

0,00 €

493,00 €

493,00 €

19/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

19/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

19/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

19/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

20/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

20/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

20/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

20/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

21/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΔΑ-CD

0,00 €

98,40 €

98,40 €

21/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΦΑΓΗΤΑ ΠΟΤΑ

0,00 €

748,40 €

0,00 €

21/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΦΑΓΗΤΑ ΠΟΤΑ

0,00 €

730,38 €

730,38 €

21/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΗΧΗΤΙΚΑ

0,00 €

369,00 €

369,00 €

21/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΔΙΑΜ/ΣΗ ΧΩΡΟΥ

0,00 €

184,50 €

184,50 €

21/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

21/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

21/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

21/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

21/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

22/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 2,30Χ 1,80

0,00 €

1.230,00 €

1.230,00 €

25/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

25/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

0,00 €

492,00 €

492,00 €

26/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

26/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

26/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

26/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

29/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

0,00 €

295,80 €

295,80 €

29/10/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

250,00 €

0,00 €

0,00 €

29/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

0,00 €

295,80 €

295,80 €

31/10/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

0,00 €

18,00 €

18,00 €

01/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

0,00 €

98,40 €

98,40 €

01/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

0,00 €

1.156,20 €

1.156,20 €

02/11/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

02/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

0,00 €

1.439,10 €

1.439,10 €

02/11/2010

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

350,00 €

0,00 €

0,00 €

03/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

0,00 €

157,07 €

157,07 €

03/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

0,00 €

2.091,00 €

2.091,00 €

03/11/2010

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

0,00 €

15,00 €

15,00 €

 

Να μου επιτρέψετε την παρατήρηση ότι τέτοια "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ" ούτε περιπτεράς-μαϊμού δεν θα την έκανε! Διότι ακόμα και μια ... μαϊμού που της έχουμε αναθέσει να δουλεύει ένα περίπτερο αν δεν καταχωρεί κάθε μέρα τα εκατοντάδες μικροαντικείμενα, από τσίχλες και τσιγάρα μέχρι εφημερίδες και περιοδικά με τάξη, σαφήνεια και υπευθυνότητα, τότε το περίπτερο τινάχτηκε στον αέρα από τη δεύτερη μέρα κιόλας!


Η κα Ράπτη (δεξιά) παρουσιάζει την κα Ζέππου σε συγκέντρωση ψηφοφόρων του συνδυασμού τους. (Προφανώς, επειδή η φωτό αφορά σε δημόσια εμφάνιση δημοσίων προσώπων και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, έχω και δικαίωμα να την δημοσιεύω!)

 

Παρατηρήσεις:

1) Η πρώτη εγγραφή εσόδου φέρει και το όνομα αυτής που πλήρωσε την εισφορά προς τον συνδυασμό, ενώ στη συνέχεια σε καμιά άλλη εισφορά δεν αναγράφεται το όνομα αυτού που εισέφερε. Ας δεχθούμε ότι δεν φανερώνουν προσωπικά δεδομένα. Τότε όμως δεν μπορεί να ελέγξει ο πολίτης και άρα δεν υπάρχει διαφάνεια!

2) Όλες οι καταχωρήσεις των δαπανών είναι για τα μπάζα, γραμμένες από αγράμματους ή από ... εγγράμματους που επιχειρούν να μας εξαπατήσουν!!! Πραγματικά:

α) Για καμιά δαπάνη δεν αναγράφονται οι αριθμοί των παραστατικών βάσει των οποίων πουλήθηκαν αντικείμενα ή παρασχέθηκαν υπηρεσίες προς τον συνδυασμό των κυριών Ζωής Ράπτη και Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη!!!

Αν ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας παρέβαινε ποτέ αυτόν τον κανόνα, καλύτερα να έφευγε οικογενειακώς για την ... Αυστραλία για να γλυτώσει τα πρόστιμα της Εφορίας!!!

β) Για καμιά δαπάνη δεν αναγράφεται η επακριβής και μονοσήμανη αιτιολογία της παρά μόνο αοριστίες επιδεχόμενες δεκάδων ερμηνειών! Μιλάμε για το ... Σπίτι της Μπάρμπι και το Κομμωτήριο μαζί!

Πάρτε για παράδειγμα την πρώτη εγγραφή δαπανών κατά την οποία την 24/9/2010 ο συνδυασμός των κυριών Ζωής Ράπτη και Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη πήρε από τον Γιάννη Γιοκαρίνη "κάτι" προς 444 €, το οποίο μάλιστα δεν του το πλήρωσαν αλλά του το χρωστάνε ακόμα! Τι τους πούλησε ο Γιοκαρίνης: τραγούδι, μαντολάτα, κουρτίνες, μαγκιά, τυρόπιτες, παξιμαδάκια, γοητεία ? Τι??? Και με ποιό παραστατικό: με τιμολόγιο πώλησης, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με ... κληρονομητήριο,  με ... διαταγή πληρωμής, με ... κατασχετήριο? Με τι??? Φυσικά ο Γιοκαρίνης του πούλησε "τραγούδι" ... ξεροσφύρι", δηλαδή χωρίς μουσικό συγκρότημα και του χρωστάνε ακόμα τέσσερα κατοστάρικα.

Αν ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας παρέβαινε ποτέ τον κανόνα της επακριβούς αναγραφής των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που χρέωσε στο παραστατικό του, καλύτερα να έφευγε οικογενειακώς για την ... Αρκτική για να γλυτώσει τα πρόστιμα της Εφορίας!!!

Αν δεχθούμε ότι οι εισφορές καλύπτονται από τα προσωπικά δεδομένα και τις παραβλέψουμε, τότε όλες οι εγγραφές δαπανών, που σημειώνονται με το κίτρινο χρώμα, είναι παράνομα γραμμένες, αποτελούν ισάριθμες παρανομίες και αποδεικνύουν το επίπεδο διοίκησης του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού που υπόσχεται ο συνδυασμός των κυριών Ζωής Ράπτη και Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη!!!

 

3) Το κυριότερο είναι ότι οι ανωτέρω εγγραφές πρέπει να "κλείνουν", δηλαδή να μην επιδέχονται τροποποιήσεις ή διορθώσεις, επτά ημέρες μετά την ημερομηνία τους, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι παραπάνω εγγραφές έχουν "κλείσει" αφενός και ταυτόχρονα είναι παράνομες αφετέρου. Αποτελεί αυτό αιτία να εκπέσει όλος ο συνδυασμός από κάθε εκλογή του κύριε Ραγκούση???

Ή βγάζουμε νόμους ή πουλάμε ... τυρόπιτες!!! Αλλά μάλλον πουλάμε τυρόπιτες!!!

 

4) Τέλος, και η γραμμογράφιση του λογιστικού φύλλου είναι για τα μπάζα, αλλά αυτό μάλλον είναι ευθύνη του υπουργείου. Και οι ... κουλουρτζήδες γνωρίζουν πλέον ότι κάθε εγγραφή εσόδου-εξόδου πρέπει να περιλαμβάνει ημ/νία, κατηγορία, αρ. παραστατικού και όνομα επιχείρησης, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ εσόδου ή εξόδου με ακρίβεια (π.χ. έκδοση διαφημιστικού τρίπτυχου φυλλαδίου, διαστάσεων τόσο επί τόσο, με τίτλο "Το Μετρό στο ... Ψυχικό" σε 15.000 αντίτυπα), και όχι τίποτα που είναι τώρα, και υπολειπόμενο Ταμείο μετά την είσπραξη ή την πληρωμή του κάθε ποσού, ενώ τώρα δεν υπάρχει καν στήλη Ταμείου! Και στήλη Οφειλομένων πρέπει να μπει!


Γενικώς η αναφορά προς τον πολίτη πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που να αποκλείει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης με "μαύρο χρήμα" ή έστω και "χρονικής διευκόλυνσης" με "μαύρο χρήμα" ή ενδεχόμενης διαπλοκής μεταξύ επιχειρηματιών και υποψηφίων ή ... ή ... ή και ό,τι άλλο!

Και ο Πολίτης περιμένει να το δει αυτό! Άλλως η "Διαφάνεια" γίνεται ... "Λεφτά υπάρχουν"!


12/11/2010, Παρασκευή και δύο ημέρες πριν την τελική αναμέτρηση
Χαροκόπου-Ξυριδάκη για τον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού!

Η Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη του Παλαιού Ψυχικού
εξαπτέρυγο του Χαροκόπου του Νέου Ψυχικού!!!

 

Τάραξε συθέμελα και τους τρεις τέως (και νυν έναν) δήμους η κα Ζέππου με την επόμενη δήλωσή της, την οποία σας δίνω όπως την βρήκα στην ιστοσελίδα Τοπικά Νέα του Νέου Ψυχικού, μια ιστοσελίδα "βαμμένη Χαροκόπος". Φυσικά μια τέτοια δήλωση θα τυπώθηκε και θα κυκλοφόρησε από σπίτι σε σπίτι και στα τρία προάστια, κατ' εκτίμηση βέβαια!

 

 

(Ίδια στήριξη στον Χαροκόπο πρόσφερε και ο Οικονομίδης της Φιλοθέης, όπως πληροφορούν τα http://www.dimarxe.gr/article.php?id=2551   και http://www.stifora.gr/article.php?id=34280 )

 

Και ιδού μια Αντικειμενική Κριτική Αξιολόγηση της δήλωσης της κας Ζέππου κατά παράγραφο, όπως συνηθίζω να αναλύω.

 

Οι παράγραφοι της Δήλωσης

Αντικειμενική Κριτική Αξιολόγηση

Τοπικά Νέα Φιλοθέης - Ψυχικού

Η Ελένη Χαρλαύτη στηρίζει Παντελή Χαροκόπο

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 17:20, Ελένη Χαρλαύτη

Με παρρησία, μπροστά στην κάλπη!

Η δήλωση αυτή χωρίς αμφιβολία θα αποτέλεσε σοκ για πολλούς κατοίκους του Παλαιού Ψυχικού! Δεδομένου μάλιστα ότι δεν έγινε από την επικεφαλής του συνδυασμού της κας Ζέππου, δηλαδή την κα Ζωή Ράπτη, ή και από άλλους συνυποψήφιους του ίδιου συνδυασμού, αλλά μόνο από την κα Ζέππου! Μια διαφοροποίηση που αποδεικνύει εσωτερική τρικυμία και στον συνδυασμό και στην ... ίδια!

Aγαπητοί συμπολίτες,

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους στις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Τουτέστιν: "Σας ευχαριστώ, αλλά ... τα απωθημένα μου θα τα βγάλω!"

Παρά το γεγονός όμως, ότι συγκέντρωσα περίπου 700 σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι με αναδεικνύουν πρώτη ανάμεσα στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους των τριών υπό συνένωση Δήμων, λόγω του εκλογικού νόμου δεν εκλέγομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου.

Αυτή είναι η παράγραφος της πίκρας κατά πάντων!

 

Εάν εκλέγετο, φυσικά και δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση!

Πιστεύω, ότι ο καθένας μας ατομικώς έχει δικαίωμα και υποχρέωση, να εκφράσει την προσωπική του άποψη για την εκλογική αναμέτρηση του Β’ γύρου στα προάστιά μας.

Εδώ θεωρεί δικαίωμα και υποχρέωση να θάβει τον Ξυριδάκη και να αυτομολεί στο στρατόπεδο του αντίπαλου Χαροκόπου, ενώ από εμένα ζητάει 300.000 € αποζημίωση για την κριτική μου, όταν προσπάθησε να αρπάξει παράνομα την προεδρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, της οποίας είμαι σήμερα ο νόμιμος πρόεδρος!

Ταυτόχρονα διαφοροποιείται από την επικεφαλής και τους υπόλοιπους υποψήφιους του συνδυασμού της, οι οποίοι προφανώς και δεν συμφωνούν μαζί της αφού δεν συνυπογράφουν τη δήλωση, ενώ προσπαθεί παράνομα και προσβλητικά (δήθεν από ενδιαφέρον για το καλό τους) να χειραγωγήσει τις προθέσεις των ελεύθερων κατά τα άλλα συμπολιτών της!

Ως ασχολούμενη με τα δημοτικά πράγματα, εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος από το έτος 2002 μέχρι σήμερα, ιδρυτικό και ενεργό μέλος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού αλλά και ως μέλος της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας εκτιμώ, ότι η επιλογή του Παντελή Χαροκόπου ως Δημάρχου είναι η ενδεδειγμένη καθόσον:

Εδώ αρχίζει το θάψιμο του Ξυριδάκη, πράγμα που αποδεικνύει ότι επί δέκα χρόνια εκεί μέσα στο δήμο Ψυχικού ... σφάζονταν με το μπαμπάκι!

-Έχει δεσμευτεί για την απόλυτη προστασία της οικιστικής φυσιογνωμίας του Ψυχικού και της Φιλοθέης και του ιδιαιτέρου πολεοδομικού καθεστώτος της αποκλειστικής κατοικίας που διέπει τα προάστια αυτά.

-Έχει δεσμευτεί, ότι με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου την οποία προωθεί, θωρακίζει την αμιγή κατοικία στο Νέο Ψυχικό.

-Διαθέτει μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, διότι έχει διατελέσει Δήμαρχος και έχει θητεύσει σε όλες τις θέσεις ευθύνης, ως εκλεγόμενος επί εικοσαετία Δημοτικός Σύμβουλος.

Αυτά τα παραμύθια είναι αυτονόητες δεσμεύσεις από όλους (βλέπε αφίσα Ξυριδάκη δεξιά και ιστοσελίδα της παράταξής του εδώ) και αυτονόητα προσόντα, που τα είχε ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος.

Πώς είναι δυνατόν να μην τα έχουν λάβει ήδη υπόψη τους οι ψηφοφόροι των τριών προαστίων κατά την ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής, όπου τελικά οι συνδυασμοί πήραν τα ποσοστά, ψήφους και έδρες της παρακάτω φωτό, και τι θράσος χρειάζεται, ώστε κάποια να τα παραγνωρίζει προκειμένου να προωθήσει τις δικές της εμμονές!!!

Μήπως ψιθύρισαν στον Χαροκόπο "δήλωσε μια δέσμευση για βρούμε πρόφαση να δικαιολογήσουμε τη στήριξή" Και το "λεφτά υπάρχουν!"  δέσμευση ήταν!!! Του ... κώλου!!!

Παρεμπιπτόντως, μου κάνει εντύπωση το ότι όλοι μιλάνε για τον δήμαρχο και κανείς δεν μιλάει για το επιτελείο των υποψηφίων συμβούλων, που είναι και αυτοί που θα βγάζουν τη δουλειά!

  Παραθέτω τα Αποτελέσματα της Α' Κυριακής 

(Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι των Τοπικών Νέων του Νέου Ψυχικού, που ειρωνεύονταν τον Καμάρα, πιστεύω να βλέπουν ότι πήρε όσες έδρες πήρε και ο αρχηγός τους!!!)

Φρονώ, ότι ο τοπικισμός δεν θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο της επιλογής μας.

Οφείλουμε να επιλέξουμε τον ικανότερο να διαχειριστεί τον νέο Δήμο.

Παιδαριώδεις δικαιολογίες προς τους ψηφοφόρους που την "τίμησαν" με την ψήφο τους"!

Πόσοι από αυτούς θα δικαιολογήσουν και θα αποδεχθούν με την ψήφο τους τη στάση της?  Θα το δούμε στην κάλπη!

Γιατί η ίδια ήταν μέλος συνδυασμού του Παλαιού Ψυχικού και δεν πήγε στον συνδυασμό του Χαροκόπου? Ο τελευταίος θα ... πήδαγε από τη χαρά του αν την είχε στο συνδυασμό του μαζί με τους 700 ψηφοφόρους της!!!

Δεν έχουν θέση σήμερα μπροστά μας τα φοβικά διλήμματα περί «κηπούπολης ή τσιμεντούπολης», πολλώ μάλλον όταν όλοι εμείς έχουμε γίνει μάρτυρες της εξαφάνισης της κηπούπολης και της τσιμεντοποίησης του βουνού του Ψυχικού τα τελευταία 15 χρόνια!

Εδώ χτυπάει το προεκλογικό δίλημμα που έθεσε ο Ξυριδάκης, αλλά όταν η ίδια ήταν δημοτική σύμβουλος του Π. Ψυχικού από το 2002 (οκτώ χρόνια!), τότε και η ίδια ήταν φυσικά μέρος του προβλήματος!

Επειδή οι κηπουπόλεις δεν προστατεύονται με λόγια και ωραία προεκλογικά φυλλάδια.

Επειδή χρειάζεται επαγρύπνηση και δουλειά.

Επειδή χρειάζεται έργο και τέτοιο μπορούν να προσφέρουν μόνον αυτοί που έχουν διακριθεί και στον επαγγελματικό στίβο.

Εδώ μας λέει ότι:

1) Τα λόγια και τα ωραία προεκλογικά φυλλάδια είναι του Ξυριδάκη,

2) Ο Ξυριδάκης ... κοιμάται, ενώ ο Χαροκόπος ... δουλεύει, και

3) Ο Ξυριδάκης είναι ... τεμπέλης, ενώ ο Χαροκόπος έχει διακριθεί ως ... μεσίτης ακινήτων, επάγγελμα το οποίο η ενασχόληση με τα κοινά μέσα σε ένα δήμο αναμφίβολα το απογειώνει κυριολεκτικά!!!

Τέλος, ως Νεοδημοκράτισσα, απέναντι στις «ανίερες συμμαχίες» του κ. Ξυριδάκη με την αριστερά, επιλέγω τον Νεοδημοκράτη Παντελή Χαροκόπο.

Αυτό που κολλάει πάλι? Όλοι γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία κάνει ανίερες συμμαχίες με την αριστερά! Σιγά τα ωά! Οι πολιτικοί γενικώς πουλάνε και ... τη μάνα τους για την ψήφο του λαού, άμα λάχει να πούμε!!!

Προφανώς, η κα Ζέππου ποντάρει να πιάσουν τα λόγια της σε μερικούς κολλημένους νεοδημοκράτες του Π. Ψυχικού! Αλλά δεν έπιασαν!

Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη

Δικηγόρος

Δημοτική Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως του Δήμου Ψυχικού

Το όνομα μένει, το Δικηγόρος μένει, το Δημοτική σύμβουλος πήγε περίπατο και το "επικεφαλής" ήταν κατά τα γνωστά "επικεφαλής δύο ακόμα ατόμων".

Πώς δεν έβαλε και ... "τέως πρόεδρος της ΠΟΠΚ"!!!

 

Η δήθεν ... "ντελικάτη", αλλά τελικά χονδροειδής, προσπάθεια χειραγώγησης των ψήφων του Ψυχικού και της Φιλοθέης εναντίον του Ξυριδάκη και υπέρ του Χαροκόπου από την κυρία Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη στάση του συνδυασμού της υπό την κα Ζωή Ράπτη και φυσικά δεν έγινε δεκτή στο επίσημο site του Facebook της Δημοτικής Συμπολιτείας ( http://www.facebook.com/zoirapti?v=wall ), όπως αποδεικνύεται από τις δύο επόμενες δημοσιεύσεις στο εν λόγω site, οι οποίες μαζί με την προηγούμενη έγιναν με την εξής ημερομηνιακή σειρά:

 


Δευτέρα, 15/11/2010, ώρα 03:00, (με ξενύχτησες πάλι!)

Συγκεντρωτικά, τελικά αποτελέσματα
Δημοτικών Εκλογών στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού,
όπως δεν θα τα βρείτε πουθενά!.

Τελικά η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη εξελίσσεται σε ... Μαντείο των Δελφών:
Αυτός ή αυτή του οποίου την εκλογή προσπαθεί να αποτρέψει είναι
και αυτός ή αυτή που τελικά εκλέγεται!!!

(Κατσαρού στο δήμο Ψυχικού το 2006, Περσίδης στην ΠΟΠΚ το 2005, 2006, 2007, 2008, Ξυριδάκης τώρα το 2010!)

 

Ένας πίνακας αριθμών, όμως, δεν παρέχεται για να κάνουμε πράσινα, κόκκινα και μπλε και γκρίζα κουτάκια, αλλά για να προσφέρει με εύχρηστο τρόπο τους αριθμούς, ώστε η εύκολη σύγκρισή τους με το μάτι να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. Και η σύγκριση αριθμών γίνεται εύκολη όταν αυτοί βρίσκονται πάνω-κάτω ή δίπλα-δίπλα!

Οι σχετικοί πίνακες των αποτελεσμάτων που έφτιαξαν τα ξεφτέρια του Υπουργείου Εσωτερικών μόνο τέτοιοι δεν ήταν. Πρώτον διότι δεν έδιναν σε μια σελίδα όλα μαζί τα ανωτέρω αποτελέσματα και δεύτερον διότι έχουν μακριά τον ένα από τον άλλο τους αριθμούς που πρέπει να συγκριθούν με αποτέλεσμα το μάτι να κουράζεται και να παραιτείται ο ενδιαφερόμενος από την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σαν να ήταν επίτηδες φτιαγμένοι, ώστε ο πολίτης να μην καταλάβει τίποτα άλλο παρά μόνο το ποιός βγήκε!

Θα τολμήσω να μετατρέψω τον ανωτέρω πίνακα στον επόμενο ισοδύναμό του, ώστε τα ποσοστά και οι ψήφοι να είναι "κοντά" ανά προάστιο, και να βγάλω από αυτόν συμπεράσματα:

 

Ημ - Ώρα

Ενσωμάτωση

Γραμμένοι

Ψήφισαν

Έγκυρα

Άκυρα

Λευκά

 

Α΄ 10-11, 14:18

64/64 – 100,00%

26.775

15.467 / 57,77%

14.574 / 94,23%

465 / 3,01%

428 / 2,77%

 

Β΄ 15-11, 01:52

64/64 – 100,00%

26.754

13.366 / 49,96%

12.380 / 92,62%

332 / 2,48%

654 / 4,89%

 

 

Α΄ Κυριακή

 

 

Ν. Ψυχικό

Φιλοθέη

Ψυχικό

Σύνολα

Έδρες

 

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

 

Χαροκόπος

48,39

2.677

8,16

311

9,19

481

23,80

3.469

3

Ξυριδάκης

16,18

895

19,64

748

28,86

1510

21,63

3.153

3

Καμάρας

12,85

711

17,72

675

25,57

1.338

18,69

2.724

3

Ράπτη

6,20

343

10,55

402

23,29

1.219

13,48

1.964

2

Οικονομίδης

6,98

386

29,82

1.136

6,99

366

12,95

1.888

2

Καβαλάρης

8,26

457

2,89

110

3,52

184

5,15

751

1

Πανταζή

1,14

63

11,21

427

2,58

135

4,29

625

0

 

Β΄ Κυριακή

 

 

Ν. Ψυχικό

Φιλοθέη

Ψυχικό

Σύνολα

Έδρες

 

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

Ποσοστό

Ψήφοι

 

Ξυριδάκης

33,34

1.611

72,95

2.319

72,88

3.184

57,46

7.114

16

Χαροκόπος

66,66

3.221

27,05

860

27,12

1.185

42,54

5.266

3

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

1) Οι "Γραμμένοι" πώς έγινε και μειώθηκαν τη Β΄ Κυριακή, ρε παιδιά?

2) Από το "Ψήφισαν": 42% την Α΄ Κυριακή και 50% την Β΄ "έφτυσαν" τις εκλογές αδιάφοροι για την τύχη της γειτονιάς που ζούνε!!!

3) Από το "Λευκά": 428 ψηφοφόροι την Α΄ Κυριακή και 654 ψηφοφόροι την Β΄ Κυριακή έκαναν τον κόπο να πάνε να ψηφίσουν για να "φτύσουν" τους υποψηφίους!!!

4) Από τα ποσοστά και τις ψήφους του Χαροκόπου στο Νέο Ψυχικό, του Ξυριδάκη στη Ψυχικό και του Οικονομίδη στη Φιλοθέη σε σχέση με τα ποσοστά και τις ψήφους των ιδίων στα άλλα προάστια αποδεικνύεται προφανώς ότι τα κριτήρια των ψηφοφόρων είναι καθαρά τοπικιστικά. Ψήφισαν τον "δικό τους"! Οι δύο πρώτοι κατάφεραν να έχουν ικανοποιητική "διείσδυση" στα μη δικά τους προάστια, ενώ ο Οικονομίδης απέτυχε σε αυτό!

5) Μία έκπληξη ήταν ο Καμάρας. Με τα ποσοστά που πήρε απέδειξε πως δεν ήταν ο "προ 40 χρόνων ποδοσφαιριστής", αλλά μια μετέπειτα υπολογίσιμη και εκτιμώμενη προσωπικότητα! Δεύτερη έκπληξη ήταν η κα Ράπτη, η οποία δεν πήρε τις αναμενόμενες ψήφους στο Ψυχικό, ενώ ταυτόχρονα δεν απέκτησε ερείσματα στα άλλα δύο προάστια. (Θα πρέπει να την πάρουμε σε εκλογές του ... Καράτε για να μάθει ότι στις εκλογές δεν πάμε να παίξουμε το ... Σπίτι της Μπάρμπι, αλλά πάμε για να παιίξουμε ... μπουνιές!!! Οι εκλογές είναι σύγκρουση και όχι ... σουαρέ!)

6) Β΄ Κυριακή: Οι ψηφοφόροι Φιλοθέης και Ψυχικού κυριολεκτικά "έγραψαν" (στα παλιά τους τα παπούτσια!) τις προτροπές του Οικονομίδη (http://www.dimarxe.gr/article.php?id=2551  και http://www.stifora.gr/article.php?id=34280και της Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά του Ξυριδάκη και υπέρ του Χαροκόπου και τα έδωσαν όλα στον Ξυριδάκη!!! Εκ του αποτελέσματος αυτού αποδεικνύεται ότι θεώρησαν "προαστιακή προδοσία" τις παροτρύνσεις των ανωτέρω δύο υπέρ του Χαροκόπου και φυσικά δεν τις υιοθέτησαν! Οι αυξήσεις σε ποσοστά από την Α΄ Κυριακή στην Β΄ Κυριακή φαίνονται στον επόμενο πίνακα και απεικονίζουν τα "πιστεύω" των κατοίκων των τριών προαστίων. Του Ξυριδάκη η αύξηση είναι στο Ν. Ψυχικό ίδια με του Χαροκόπου και στα άλλα δύο προάστια εντυπωσιακά μεγαλύτερη!!!

 

Αυξήσεις ποσοστών από Α΄ σε Β΄ Κυριακή
 

Ν. Ψυχικό

Φιλοθέη

Ψυχικό
 

Α΄ Κυριακή

Αύξηση Β΄ Κυριακή

Α΄ Κυριακή

Αύξηση Β΄ Κυριακή

Α΄ Κυριακή

Αύξηση Β΄ Κυριακή

Ξυριδάκης

16,18 + 17 =

33,34

19,64 + 53 =

72,95

28,86 + 44 =

72,88

Χαροκόπος

48,39 + 18 =

66,66

8,16 + 19 =

27,05

9,19 + 18 =

27,12

 

Η πιο λογική αναλυτική εξήγηση των ανωτέρω είναι η εξής:

1) Οι ψηφοφόροι χωρίζονται χονδρικά σε δύο κατηγορίες: Στους "φανατικούς οπαδούς του υποψήφιου ή του προαστίου" και στους "τυχαίους υποστηρικτές".

2) Στο Νέο Ψυχικό, την Α΄ Κυριακή οι Ξυριδάκης και Χαροκόπος είχαν πάρει τους φανατικούς οπαδούς και τους τυχαίους υποστηρικτές τους ο καθένας. Την Β΄ Κυριακή, επειδή οι φανατικοί τους ξαναψήφισαν έτσι κι αλλιώς, οι αυξήσεις οφείλονται στους  τυχαίους υποστηρικτές και πήραν από μισούς (17% και 18%).

3) Στη Φιλοθέη, το ουδέτερο προάστιο, την Α΄ Κυριακή οι Ξυριδάκης και Χαροκόπος είχαν επίσης πάρει τους φανατικούς οπαδούς και τους τυχαίους υποστηρικτές τους ο καθένας. Την Β΄ Κυριακή πήραν τους ίδιους φανατικούς και από περίπου 19% τυχαίους υποστηρικτές ο καθένας, αλλά ο Ξυριδάκης πήρε και 53-19=34% επιπλέον τους φανατικούς οπαδούς του προαστίου της Φιλοθέης (δηλαδή τους τοπικιστές!), το οποίο προσομοιάζει κατά 80% με εκείνο του Ψυχικού και όχι με εκείνο του Νέου Ψυχικού.

4) Στο Ψυχικό, η αναμέτρηση ήταν πιο άμεση. Την Α΄ Κυριακή οι Ξυριδάκης και Χαροκόπος είχαν επίσης πάρει τους φανατικούς οπαδούς και τους τυχαίους υποστηρικτές τους ο καθένας. Την Β΄ Κυριακή πήραν τους ίδιους φανατικούς οπαδούς και επί πλέον από περίπου 18% τυχαίους υποστηρικτές ο καθένας, αλλά ο Ξυριδάκης πήρε και 44-18=26% επί πλέον τους φανατικούς οπαδούς του δικού του προαστίου του Ψυχικού (δηλαδή τους τοπικιστές!)

5) Συνεπώς, ήταν γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών από την Α΄ Κυριακή το τι θα γινόταν την Β΄ Κυριακή!!!

6) Αυτό αποτελεί άλλη μια εξήγηση της συμπεριφοράς των Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη και Θεόφραστου Οικονομίδη να προσπαθήσουν το επερχόμενο αποτέλεσμα υπέρ του Ξυριδάκη να το αλλοιώσουν υπέρ του Χαροκόπου με τις απαράδεκτες δηλώσεις τους υπέρ του εκτός των προαστίων τους μεσίτη ακινήτων!!!

 


Έξω τα ... φαρμάκια !!!

Αυτά τα ολίγα και να ζήσετε όλοι καλά και ο ... Ξυριδάκης με ... 16 έδρες καλύτερα!


 30/12/2010 - Βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο Αθηνών και η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη δεν εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού!

(Αυτό βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, αποτελεί ακόμα μια άθλια κομματική επέμβαση στη θέληση των πολιτών δια του εκλογικού νόμου, διότι η κα Ζέππου πήρε πολύ περισσότερες ψήφους από άλλους που εκλέγονται.)


(Μέρος Α, Μέρος Β)


www.karate.gr    

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε