karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 30/9/09.  Τελευταία ενημέρωση 12/11/2011.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

Η Απόφαση 5386/22-7-09 επί της Αγωγής της Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά Περσίδη με απαίτηση 300.000 € !!!
Μάρτυρας κατηγορίας η υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθηνών κα Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση !!!
 

 

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 


και η Αγωγή της κας Χαρλαύτη καταλήγει:

 

Επειδή, Επειδή, Επειδή, Επειδή, Επειδή, ................................................................................................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου και για όσα θα προσθέσω νόμιμα στο μέλλον

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου,

2) Να απαγορευθεί στον εναγόμενο να προσβάλλει στο μέλλον την προσωπικότητά μου με δημοσιεύματα του ιδίου ή αναλόγου περιεχομένου είτε στους δικτυακούς τόπους με το όνομα χώρου www.karate.gr και www.cybergym.gr είτε σε οποιονδήποτε άλλον δικτυακό τόπο του οποίου είναι σήμερα ή θα είναι στο μέλλον κάτοχος ο εναγόμενος, είτε σε οποιοδήποτε έντυπο ηλεκτρονικό ή μη, αφετέρου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο.

3) Να απαγορευθεί στον εναγόμενο οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, παρουσίαση και διάθεσης στο κοινό στο μέλλον του ονόματός μου, της φωτογραφίας μου, στοιχείων της προσωπικής μου και επαγγελματικής μου κατάστασης, του βιογραφικού μου, και εν γένει της προσωπικής μου κατάστασης αφενός σε δημοσιεύματα είτε στους δικτυακούς τόπους με όνομα χώρου www.karate.gr και www.cybergym.gr είτε σε οποιονδήποτε άλλον δικτυακό τόπο του οποίου είναι σήμερα ή θα είναι στο μέλλον κάτοχος ο εναγόμενος, είτε σε οποιοδήποτε έντυπο ηλεκτρονικό ή μη, αφετέρου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο,

4) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει σε μένα, ως δίκαιη, εύλογη και νόμιμη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστην από τα ως άνω συκοφαντικά εις βάρος μου δημοσιεύματα, της φωτογραφίας μου που δημοσιεύτηκε και για τους στο ιστορικό της παρούσας αγωγής αναφερόμενους λόγους, το ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως,

5) Να απειληθεί σε βάρος του εναγόμενου για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας επιβολή σε βάρος του προσωρινής κράτησης ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ποσού ευρώ τριών χιλιάδων (3.000),

6) Να διαταχθεί ο εναγόμενος να δημοσιεύσει στους δικτυακούς τόπους με το όνομα χώρου www.karate.gr και www.cybergym.gr την απόφαση, που θα εκδοθεί, από το Δικαστήριό Σας,

7) Να κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή,

8) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη μου και στην κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου μου.

Αθήνα, 4 ΟΚΤ 2006

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Δροσιά Ελευθ. Μπάκου

 


Την αγωγή αυτή την συνόδευσαν

οι Προτάσεις Ζέππου (κλικ σε pdf) και Προτάσεις Περσίδη (κλικ σε pdf)

καθώς και τα Πρακτικά της Δίκης (κλικ σε pdf),

με αποτέλεσμα την ΑΠΟΦΑΣΗ 5386/22-7-09 (κλικ σε pdf)


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5386/22-7-09

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής στους δικτυακούς τόπους με το όνομα «www.karate.gr» και «www.cybergym.gr» με απειλή χρηματικής ποινής χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ εις βάρος του εναγομένου για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δημοσίευσης της απόφασης.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 03.07.2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22.07.2009.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 


Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Με τις πρώτες πρόχειρες παρατηρήσεις επί της απόφασης και με βάση τις αριθμημένες απαιτήσεις της κας Χαρλαύτη βλέπουμε ότι (σε παρένθεση μετράμε τα ...γκολ!):

Για το (1): Η Αγωγή της έγινε ¨εν μέρει δεκτή¨ (ισοπαλία 1-1).

Για το (2): Για αυτό δεν γίνεται κουβέντα (κερδίζω 2-1). (Σημειώνω πάντως πως προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.)

Για το (3): Το αίτημα κρίθηκε ουσία αβάσιμο (κερδίζω 3-1). (Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.)

Για το (4): Με την Αγωγή της η κα Χαρλαύτη ζήτησε 300.000 € για τα εις βάρος της δημοσιεύματα και για τη δημοσίευση της φωτογραφίας της και με την Απόφαση Πρωτοδικείου παίρνει 15.000 € για τα εις βάρος της δημοσιεύματα και όχι για τη δημοσίευση της φωτογραφίας της (υλικά χάνω 1, ηθικά κερδίζω 1 και άρα κερδίζω 4-2)! (Την αποζημίωσή της θα την πάρει από το σπίτι μου στις ... Μαλδίβες, από το ... γιώτ μου στις Μπαχάμες και από τις καταθέσεις μου στο ... Μοντεβιδέο! Δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο!)

Για το (5): Και για αυτό δεν γίνεται κουβέντα (κερδίζω 5-2). (Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.)

Για το (6): Τη δημοσίευση της Απόφασης  έτσι και αλλιώς θα την έκανα και από μόνος μου χωρίς να μου το επιβάλει το δικαστήριο (γι' αυτό και την κάνω πριν τελεσιδικήσει η υπόθεση), διότι πιστεύω ότι η δίκη γίνεται ενώπιον του Ελληνικού Λαού στην πραγματικότητα και όχι μόνο στα λόγια (κερδίζω 6-2)!

Για το (7): Το δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (κερδίζω 7-2).

Για το (8): Έγινε δεκτό για ένα μέρος  των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ (άντε, χαρίζω και ένα ... πέναλτυ = τελικό σκορ = κερδίζω 7-3 !!!).


Επομένως, τυπικά μπορεί να έχασα τη δίκη, αλλά στην ουσία κέρδισα στο μεγαλύτερο μέρος των διαφορών μας!

Θα επανέλθω για την επί μέρους συζήτηση του σκεπτικού της Απόφασης. Και φυσικά θα ασκήσω Έφεση!


11-11-2011: Η έφεσή μου απορρίφθηκε και άρα εφαρμόζεται η απόφαση του Πρωτοδικείου. Φυσικά θα ασκήσω αναίρεση στον Άρειο Πάγο. Η ανωτέρω απόφαση του Πρωτοδικείου θεωρείται τελεσίδικη, αλλά φυσικά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ! Έχουμε Άρειο Πάγο και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακόμα!
Προς αυτή την κατεύθυνση έχω απεριόριστο ενδιαφέρον, διότι διαφωνώ με την απόφαση!


www.karate.gr 

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε