karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε

20/9/23 - Τετράμηνη Επιθεώρηση των Νταν-Μαϊμού εκτός ΕΛΟΚ! ΜΕΡΟΣ Α!

 Αρχική       Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" = "Όλα στο Φως!"

 Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου σελίδων!  Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!


 Δέκα τέσσερεις (14) ανεξάρτητες και παράνομες παρα-οργανώσεις καράτε αυτοσυστήνονταν ως "παραδοσιακές" και πουλούσαν παράνομα διπλώματα Νταν-Μαϊμού εισπράττοντας μαύρο χρήμα επί 35 χρόνια και σήμερα είναι ΨΟΦΙΕΣ!

 Οι Απατεώνες Φαραώ στο Καράτε-Ντο και οι Πυραμίδες Νταν με ... Τούβλα!

 Οι ψευτο-οργανώσεις του παρελθόντος, που ψόφησαν, και τα Νταν-Μαϊμού για τα σκουπίδια!!!

 

 ΜΕΡΟΣ Α,   ΜΕΡΟΣ Β .

 Ο κάθε ... Φαραώ "αναγνώριζε" μόνο τα δικά του παράνομα Νταν με αποτέλεσμα να έχουμε δέκα τέσσερεις (14) Πυραμίδες ψευτο-ντάν και δέκα τέσσερεις (14) .... "Φαραώ Αρχιτέκτονες" να τις έχουν "χτίσει"!!! Δέκα τέσσερεις (14) Οργανώσεις, που σήμερα έχουν "ψοφίσει" έδιναν Νταν-Μαϊμούδες στο Καράτε στην Ελλάδα!

Πού πάτε ρε ... Καραμήτροι???

Για τα Σαβουρο-Ντάν Νοητικής Υστέρησης της ΕΛΟΚ έχουμε γράψει σχετικά στο άρθρο μας:

31/8/2023 - Οι Απατεώνες-Εκμεταλλευτές αθλητών και γονιών με τα Νταν/ΕΛΟΚ! Διπλώματα-μαϊμούδες με παράνομες αποδείξεις και αμαρτωλές εισπράξεις!

 

 

27 Νταν ΕΛΟΚ

 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός Απατεώνων από Χόμπι!

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε!!!

Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!

Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!

Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!!

 M A K I W A R A .

Ένας αξιόπιστος ΕΘΝΙΚΟΣ οργανισμός αξιολόγησης και απονομής βαθμών Νταν σε παραδοσιακά στιλ καράτε στη χώρα μας θα πρέπει:

 

1 - Να έχει νομική και φορολογική οντότητα, που σημαίνει να είναι εγκεκριμένος από τις νομικές αρχές και να είναι δηλωμένος στις φορολογικές αρχές, ώστε να λειτουργεί νόμιμα στο πλαίσιο των νόμων της χώρας μας!

2 - Να λείτουργεί σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, που σημαίνει "να είναι αθλητικός σύλλογος ή αθλητική ομοσπονδία", αφού το παραδοσιακό καράτε θεωρείται άθλημα στη χώρα μας, και όχι άτομο ή άτομα ή επιχείρηση ή ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική!

3 - Να έχει εξασφαλισμένη ζωή μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπου και όχι μικρής διάρκειας 5-10-20-40 κτλ. χρόνων, ώστε τα Νταν, που δίνει, να υποστηρίζονται μακροχρόνια!

4 - Να είναι ειδικός στο αντικείμενο των παραδοσιακών στιλ καράτε και να έχει την αποκλειστικότητα της εκπροσώπησής τους, ώστε τα διπλώματα, που αξιολογεί ή εκδίδει και απονέμει να έχουν μοναδικότητα και πανελλήνια αναγνώριση από κάθε δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και οργανισμό!

5 - Να είναι αντικειμενικός και αξιόπιστος με δημοκρατική, νόμιμη και προσιτά διάφανη λειτουργία και όχι φιλοχρήματος, ευνοιοκρατικός ή διεφθαρμένος!

6 - Να διατηρεί ενημερωμένο και δημοσιευμένο Πίνακα Κατόχων Βαθμών Νταν για κάθε στιλ παραδοσιακού καράτε, ώστε να ελέγχονται τυχόν υποκλοπές ή/και πλαστογραφίες διπλωμάτων Νταν! 

 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα ψευτο-διπλώματα Νταν ατόμων ή ψευτο-οργανισμών χωρίς νομική και φορολογική οντότητα είναι για τα σκουπίδια και ταυτόχρονα τα διπλώματα οποιασδήποτε αλλοδαπής ομοσπονδίας (όποια και αν είναι αυτή) χωρίς νομική και φορολογική οντότητα στην Ελληνική Κυριαρχία είναι επίσης για τα σκουπίδια!

 Ε ν ό τ η τ ε ς (με κλικ)

Α – Οι Πυραμίδες της Γκίζας με Ογκόλιθους και οι Πυραμίδες των ... Απατεώνων Φαραώ των Νταν με ... Τούβλα!!!

Β - Το "ρομαντικό" παρελθόν μέχρι το 1975 των απατεώνων του καράτε στην Ελλάδα και οι οργανώσεις Ζαχόπουλου και Ελ Κούρυ! (2 Ψόφιες Οργανώσεις)

Γ – Τα "Ψόφια" Νταν του Σότο-ρίου Καράτε-ντο! (5 Ψόφιες Οργανώσεις)

Δ – Τα "Ψόφια" Νταν του Γουάντο-ρίου Καράτε-ντο! (3 Ψόφιες Οργανώσεις)

Ε – Τα "Ψόφια" Νταν του Σίτο-ρίου Καράτε-ντο! (4 Ψόφιες Οργανώσεις)

Ζ - Όλες οι ανωτέρω απάτες στην ΕΛΟΚ συνέβαιναν επί 35 χρόνια, ενώ η εποπτεύουσα τις αθλητικές ομοσπονδίες ΓΓΑ κοιμόταν με τα τσαρούχια!

Η -  Συνοπτικά ==>> 2+5+3+4 = 14 ψόφιες οργανώσεις έδιναν Νταν καράτε από το 1990 μέχρι το 2020 επί 30 χρόνια στην Ελλάδα!

 Α – Οι Πυραμίδες της Γκίζας με Ογκόλιθους και οι Πυραμίδες των ... Απατεώνων Φαραώ των Νταν με ... Τούβλα!!!  (Ενότητες)

 

Οι αιγυπτιακές πυραμίδες

Οι αιγυπτιακές πυραμίδες είναι αρχαίες τεράστιες κατασκευές σε σχήμα πυραμίδας που βρίσκονται στην Αίγυπτο.

Τον Μάρτιο του 2008 οι πηγές αναφέρουν είτε 118 είτε 138 ως τον αριθμό των επιβεβαιωμένων αιγυπτιακών πυραμίδων. Οι περισσότερες χτίστηκαν ως τάφοι για τους Φαραώ και τις συζύγους τους κατά τη διάρκεια του Παλαιού και Μέσου Βασιλείου.

Οι πιο παλιές γνωστές αιγυπτιακές πυραμίδες έχουν βρεθεί στη Σαχάρα, βορειοδυτικά της Μέμφιδος. Η παλιότερη μεταξύ αυτών είναι η Πυραμίδα του Ζοζέρ, που κατασκευάστηκε το 2630–2611 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δυναστείας. Η πυραμίδα και το περιβάλλον συγκρότημα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ιμχοτέπ, και γενικά θεωρείται το παλιότερο μνημείο του κόσμου που κατασκευάστηκε εξωτερικά με χτίσιμο από πέτρα.

Οι πιο γνωστές αιγυπτιακές πυραμίδες είναι αυτές της Γκίζας (αριστερά), στα προάστια του Καΐρου. Κάποιες από τις Πυραμίδες της Γκίζας είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες κατασκευές που έχουν χτιστεί ποτέ. Η Πυραμίδα του Χέοπα (δεξιά) είναι η μεγαλύτερη από τις αιγυπτιακές πυραμίδες.

Η Πυραμίδα του Χέοπα, επίσης γνωστή ως η Μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας ή Μεγάλη Πυραμίδα, είναι η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες της Νεκρόπολης της Γκίζας, η οποία συνορεύει με τη σύγχρονη πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο. Είναι το αρχαιότερο από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, και το μόνο που σώζεται στις μέρες μας.

Με βάση μία εγχάραξη σε έναν εσωτερικό θάλαμο της πυραμίδας, που ονομάζει μια ομάδα εργασίας, και μία αναφορά στον Φαραώ της 4ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου Χέοπα, οι αιγυπτιολόγοι πιστεύουν ότι η πυραμίδα χτίστηκε σαν τάφος σε διάστημα 10 με 20 χρόνων, και ολοκληρώθηκε περίπου το 2560 π. Χ.

Αρχικά με ύψος 146,5 μέτρα και πλευρά 230,4 μέτρα, ήταν το ψηλότερο κτήριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια. Η μάζα της πυραμίδας εκτιμάται στους 5,9 εκατομμύρια τόνους. Ο δε όγκος της είναι περίπου 2.500.000 κυβικά μέτρα. Βάση αυτών των υπολογισμών, το χτίσιμο της πυραμίδας σε 20 χρόνια θα απαιτούσε την τοποθέτηση 800 τόνων πέτρας κάθε μέρα. Ομοίως, καθώς εκτιμάται ότι η πυραμίδα αποτελείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια μονόλιθους, για 20 χρόνια απαιτείται η μετακίνηση 12 μονόλιθων την ώρα, κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο. 

 

Οι Απάτες σε μορφή Πυραμίδας!

Την ιδέα των αρχαίων Αιγυπτίων Φαραώ ξεσήκωσαν πολλοί απατεώνες ανά την Υφήλιο σε όλα τα επόμενα χρόνια από τους Φαραώ.

Η βασική ιδέα της Απάτης υπό μορφή Πυραμίδας ήταν και είναι η δημιουργία ενός συστήματος εκμετάλλευσης των ανθρώπων με στόχο την εξαπάτηση-εκμετάλλευση μιας τεράστιας ομάδας Κορόιδων από μια λίγο μικρότερη και δήθεν «ανώτερη» ομάδα Απατεώνων, ενώ ταυτόχρονα η «ανώτερη» αυτή ομάδα απατεώνων είχε ήδη αποδεχθεί την δική της εξαπάτηση-εκμετάλλευση από μια ακόμα μικρότερη ομάδα «ανώτερων Απατεώνων», οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν ήδη αποδεχθεί την δική τους εξαπάτηση-εκμετάλλευση από μια «ακόμα ανώτερω ομάδα Απατεώνων» και ούτω καθ’ εξής! Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε σε επίπεδο της Πυραμίδας, τόσο μεγαλώνει η δύναμη, η επιρροή και φυσικά το κέρδος!

Με δυό λόγια ο καθένας, που ανήκει στο σύστημα, είναι εν γνώσει  του Κορόιδο και Εκμεταλλευτής ταυτόχρονα, ενώ οι μετέχοντες στο όλο σύστημα έχουν συμφωνήσει το ένα επίπεδο Κορόιδων-Εκμεταλλευτών να δέχεται να πληρώνει φόρο βλακείας σε ένα ανώτερο επίπεδο Κορόιδων-Εκμεταλλευτών για να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει έναν επίσης φόρο βλακείας από ένα κατώτερο επίπεδο Κορόιδων-Εκμεταλλευτών! Όπως είναι φανερό οι κερδισμένοι είναι αυτοί, που βρίσκονται στο "ανώτατο" επίπεδο, όπου πλέον έχουν αποβάλει την ιδιότητα του Κορόιδου και έχουν μείνει μόνον Εκμεταλλευτές, ενώ οι χαμένοι είναι 1) όλοι όσοι βρίσκονται προσωρινά στο πρώτο κατώτερο επίπεδο, διότι από κάτω τους δεν έχουν Κορόιδα να εκμεταλλευτούν, και 2) όλοι όσοι δεν σκοπεύουν μελλοντικά να εισπράττουν από κατώτερο επίπεδο!

Εδώ και εκατονταετίες είναι γνωστές τέτοιες Πυραμίδες, όπου διακρίνονται πωλητές ή επιχειρήσεις προϊόντων κατά επίπεδα με τίτλους εμπειρίας ή και γνώσεων ή και βαθμούς μαφιόζων, στις οποίες όσο ανεβαίνουμε στρώματα, τόσο αυξάνεται η δύναμη, η επιρροή και το κέρδος των «προϊσταμένων» ως προς τους "υφιστάμενους"!

 

Συνεπώς, η Απάτη της Πυραμίδας είναι Επιχείρηση: Πληρώνεις στους από πάνω για να τα παίρνεις από τους από κάτω!!!

  

Η Απάτη των ... Φαραώ με τις Πυραμίδες των Νταν στο Ελληνικό Καράτε!

Ας δούμε την εφαρμογή της ανωτέρω δομή της Πυραμίδας στην Απάτη των Νταν του Καράτε στην Ελλάδα!

Όπως είπαμε τα Μόνο Κορόιδα είναι

1) εκείνοι, που ανήκουν προσωρινά στο κατώτερο επίπεδο της Πυραμίδας, αλλά σκοπεύουν να ανελιχθούν στο σύστημα, και

2) εκείνοι, που βρίσκονται στο οποιοδήποτε επίπεδο και δεν σκοπεύουν ποτέ να ενταχθούν στο σύστημα!

Οι πρώτοι είναι οι επαγγελματίες του καράτε και κυνηγάνε τα Νταν πληρώνοντας τους δασκάλους τους, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο να εισπράττουν και οι ίδιοι ως προπονητές από εξετάσεις Κύου και Νταν από τους μαθητές τους! Έχει μια λογική το πράγμα και αποτελεί "επένδυση", διότι η τωρινή πληρωμή θα εχει αντίκρυσμα τη μελλοντική είσπραξη!

Όπως είπαμε, επίσης, τα Μονίμως Κορόιδα είναι εκείνοι, που πληρώνουν για κάτι, που δεν έχει για αυτούς καμιά επιστρεφόμενη οικονομική αξία! Οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχει ηθική αξία και γι' αυτό επιδιώκουν  την απόκτηση γνώσεων και διπλωμάτων Νταν!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


Όλους αυτούς τους προτρέπουμε να αναρωτηθούν: έχουν πραγματική αξία τα Κύου και Νταν, που παίρνουν?

Η Απάντηση είναι ότι τα Κύου και Νταν, που παίρνουν οι αθλητές και οι έκπαιδευτές καράτε έχουν πραγματική αξία μόνον όταν εκδίδονται από μακρόπνοα "ζωντανό" ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, που έχει νόμιμο δικαίωμα στην Ελλάδα να πιστοποιεί, να εξετάζει και να απονέμει Κύου και Νταν!

1 - Επειδή, λοιπόν, το καράτε, που έχει στη διδασκαλία του βαθμούς Κύου και βαθμούς Νταν είναι μόνο το παραδοσιακό καράτε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), που είναι αθλητική ομοσπονδία,

2 - Επειδή ο αθλητικός νόμος σε αστικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί για να διαχειρίζονται διάφορα στιλ καράτε ΔΕΝ δίνει δικαιοδοσία για τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες, αφού το καράτε Αγωνιστικό ή Παραδοσιακό είναι ΑΘΛΗΜΑ κατά τους νόμους της χώρας μας,

3 - Επειδή κάθε αλλοδαπή ομοσπονδία ή εταιρεία, που ΔΕΝ έχει έδρα στην Ελλάδα, ΔΕΝ έχει δικαίωμα να λειτουργεί και να διαχειρίζεται θέματα καράτε στη χώρα μας χωρίς νομική και φορολογική οντότητα στη χώρα μας,

4 - Επειδή τόσο οι παλιές διοικήσεις της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ όσο και η σημερινή διοίκηση συντηρούσαν και συντηρούν τα παράνομα στιλ, αφού οι αρχηγοί τους ήταν και είναι άμεσα ή έμμεσα μέλη αυτών των διοικήσεων!

5 - Επειδή, με την ίδρυση της ΠΟΠΚ την 30/1/1995, έπεται ότι όλα τα διπλώματα παραδοσιακών στιλ καράτε, που είχαν απονεμηθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, θα έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από την ΠΟΠΚ,

6 - Επειδή όλα τα διπλώματα παραδοσιακών στιλ καράτε, που έχουν απονεμηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία, θα έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί ή απονεμηθεί από την ΠΟΠΚ.

7 - Επειδή σε γενικές γραμμές η ΕΛΟΚ, ψευδο-ομοσπονδίες, αστικές εταιρείες και διάφοροι σαλτιμπάνγκοι αεριτζήδες εκμεταλλεύονται τους νέους αθλητές και τους γονείς τους,

8 - Για όλους τους παραπάνω λόγους η αποκλειστική ομοσπονδία, που διαχειρίζεται το παραδοσιακό καράτε και τα στιλ του στη χώρα μας, το οποίο είναι το μοναδικό καράτε, που έχει βαθμούς Κύου και βαθμούς Νταν, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) και καμιά άλλη, ενώ ταυτόχρονα κάθε δίπλωμα Κύου και Νταν, που δεν έχει πιστιποιηθεί ή απονεμηθεί από την ΠΟΠΚ είναι τελείως άχρηστο και για τα σκουπίδια!!!

 

 Όλοι, λοιπόν, όσοι δίνουν Κύου και Νταν εκτός ΠΟΠΚ είναι κοινοί απατεώνες και εξαπατούν εν γνώσει τους τους αθλητές και τους γονείς τους!

 

Τα αποδεικτικά στοιχεία για όλους τους προηγούμενους ισχυρισμούς μου δημοσιεύονται εδώ και 15 χρόνια σε πολλά άρθρα του www.karate.gr με τελευταία τα επόμενα και σε όλα αυτά τα άρθρα μου αναφέρω ως απατεώνες όλους όσους πουλάνε στους αφελείς αθλητές και γονείς Κύου και Νταν, που είναι ψεύτικα και άχρηστα σκουπίδια!

 Από 30/1/1995 - Η ΠΟΠΚ είναι η αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη για τα παραδοσιακά στιλ καράτε στην Ελλάδα με τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις Δικαστηρίων:

1996 - Απόφαση Πρωτοδικείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!

2000 - Απόφαση Εφετείου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!

2003 - Απόφαση Αρείου Πάγου ΠΟΠΚ - ΕΛΟΚ!

Όλα τα διπλώματα Νταν στα παραδοσιακά στιλ στην Ελλάδα είναι άκυρα αν δεν έχουν πιστοποιηθεί ή απονεμηθεί από την ΠΟΠΚ! Διαβάστε τα επόμενα τέσσερα άρθρα!

18/3/20-Η ΠΟΠΚ είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την πιστοποίηση, απονομή και κατάταξη Νταν Σότο-ριου, Γουάντο-ριου, Σίτο-ριου, Γκότζου-ριου.

28/3/20-Η κατάσταση στο καράτε σήμερα! Πώς γίνονται οι νόμιμες πιστοποιήσεις Νταν από την ΠΟΠΚ!

1/2/22-Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν Παραδοσιακού Καράτε από την ΠΟΠΚ!

12/6/22-Οι Απατεώνες … Φαραώ του Καράτε και οι Πυραμίδες των Ψευτο-Ντάν!

30/8/23-Διπλώματα ... Νοητικής Υστέρησης τα σαβουρο-Ντάν/ΕΛΟΚ με αμαρτωλές εισπράξεις και παράνομες αποδείξεις! Υποθάλπει τους αθλητικούς εγκληματίες ο Γιάννης Βρούτσης στην εκτός Σκοπού ΕΛΟΚ!  ΜΕΡΟΣ Β. 


 Β Το "ρομαντικό" παρελθόν μέχρι το 1975 των Πρώτων Απατεώνων του καράτε στην Ελλάδα και οι οργανώσεις Ζαχόπουλου και Ελ Κούρυ!  (Ενότητες)

 

Περί το 1960-1965, όταν όλοι είχαν ακόμα μαύρα μεσάνυχτα από καράτε στην Ελλάδα, κάποιοι αετονύχηδες απατεώνες του παρα-αθλητικού χώρου ανακάλυψαν πεδίο εξαπάτησης και εύκολο χρήμα μέσα στην αδυναμία τους να στεριώσουν κάποια λογική και τίμια δουλειά για την επιβίωσή τους!

Από το 1960, όταν η ψευτο-επαγγελματική πάλη ήταν αντικείμενο επικερδούς θεάματος, οι ψευτο-παλαιστές συναντιώνταν κάθε φθινόπωρο σε στημένους αγώνες-παρωδίες για να βγάλουν το μεροκάματο! Τεράστιοι και άγριοι συγκρούονταν με σαματά στα ριγκ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ή του Σπορτινγκ, αφού όλοι είχαν προαναγγείλει στις τότε αθλητικές εφημερίδες ότι "θα φάνε άψητο τον αντίπαλό τους"!!!

Ένας από τους ψευτο-παλαιστές ήταν και ο Θεόδωρος Μεγαρίτης (αριστερά), ο οποίος παράλληλα άνοιξε σχολή τζούντο καράτε, ζίου-ζίτσου στην Ομόνοια πάνω από ένα πορνο-σινεμά και μάζευε αρκετούς άσχετους επαρχιώτες για μαθήματα ιαπωνικής πάλης! Μάλιστα είχε βγάλει και ένα βιβλίο (δεξιά, ο Μεγαρίτης με τη μαύρη ρόμπα!)!

 

Το μυαλό της νεολαίας έπαιρνε αέρα και επειδή οι νέοι αυτοί δεν μπορούσαν να φτάσουν τον όγκο και την αγριάδα των τεράστιων λαϊκών παλαιστών αυτομάτως δημιουργήθηκε ένα έτοιμο και πολυπληθές κοινό να υποδεχθεί τις ιαπωνικές μαχητικές τέχνες του τζούντο και του καράτε!

Περί το 1960-1965 ήρθε και το καράτε στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν και οι ταινίες καράτε με κυριότερες εκείνες του Μπρους Λη, και η φαντασία των νέων πέταξε στα ουράνια! Παράλληλα με τον Μεγαρίτη είχε ανοίξει σχολή ιαπωνικής πάλης και ένας Ανδρεάδης (?) σε ένα υπόγειο στον Πειραιά, ο οποίος είχε σαν κράχτη αφίσες του Μπρους Λη, τις οποίες κυκλοφορούσε σαν δήθεν περιοδικά (αριστερά).

Παράλληλα, εμφανίστηκαν΄και άλλοι μιμητές του Μεγαρίτη, αλλά σε μικρή ατομική κλίμακα!

 

Το περιοδικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ, του οποίου ήμουν ο εκδότης, κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος το Νοέμβριο του 1977, όταν αυτές οι καταστάσεις είχαν ήδη προηγηθεί (αριστερά το εξώφυλλο ενός τεύχους του του 1978)! Με την κυκλοφορία του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ τα περιθώρια των απατεώνων στένεψαν, γιατί η αληθινή ενημέρωση είχε πλέον αποκατασταθεί. Οι απατεώνες μαζεύτηκαν και το είδος τους ειδικεύτηκε πλέον σε μερικούς ειδικά κατηρτισμένους, που πουλούσαν την απάτη σε προσωπικό επίπεδο.

 

Ένας ξεχωριστός από τους ψευτο-δασκάλους του καράτε ήταν ο Μπιλ (Βασίλης) Ζαχόπουλος (δεξιά), ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε κυνηγώντας την τύχη του στην Αμερική (Νέα Υόρκη?) για μερικά χρόνια ως ελαιοχρωματιστής (?) ή με συνεργείο βαφών κτιρίων, όπου έκανε καράτε και έφτασε στο 2ο Νταν κατά πληροφορίες!

Με την τριβή του εκεί με τις εκατοντάδες οργανώσεις που πουλούσαν Νταν με λίγες προπονήσεις και πληροφορούμενος την απέραντη άγνοια στην Ελλάδα αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα με 5ο Νταν κατευθείαν (κατά πληροφορίες) σε ένα ανύπαρκτο δικής του εφεύρεσης σύστημα καράτε, που το ονόμαζε Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-Ντο, και να κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο στο χώρο των μαχητικών τεχνών με πομπώδεις διοργανώσεις δήθεν αθλητικών αγώνων, οι οποίοι ήταν τελείως της πλάκας, και τσιρκοειδείς επιδείξεις επίσης της πλάκας!

Ο Μπιλ Ζαχόπουλος είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό των αφελών και των επίσης απατεώνων, διότι με λίγες προπονήσεις έδινε έναντι αδράς αμοιβής τα Νταν σαν τα στραγγάλια με τη συμφωνία να μένουν οι νέοι Ντανίστες στην ομάδα του και να ανοίγουν σχολές στις πόλεις τους ή στα χωριά τους και με αυτό τον τρόπο να στήνουν προσωπικές επιχειρήσεις! Έτσι δημιούργησε ένα τεράστιο οργανισμό εξαπάτησης, στον οποίο πολλοί νέοι πιστοί προσκολλώνταν, διότι μπαίνανε και αυτοί στο παιχνίδι της εξαπάτησης!

 

Ο Μπιλ Ζαχόπουλος, λοιπόν, ήταν ο ΠΡΩΤΟΣ, που έστησε την Πρώτη Αξιόλογη Πυραμίδα των Νταν Εξαπάτησης στην Ελλάδα με μεγάλο πλήθος κορόιδων, εκ των οποίων πολλοί έμειναν στην πεζοδρομιακή ΕΟΕΚ τότε και ΕΛΟΚ σήμερα!

 

Οι ρομαντικοί και ταυτόχρονα φαιδροί αυτοί απατεώνες έκαναν μεγάλη ζημιά στο καράτε, διότι δημιούργησαν εκατοντάδες μαθητές τους με μαϊμούδες μαύρες ζώνες και με καταστροφικές σχολές καράτε, οι οποίοι πίστευαν ότι έκαναν καράτε, συνέχιζαν την καταστροφή του καράτε, πολλοί από αυτούς "έκλεισαν" τις σχολές τους με την εξαφάνιση του Ζαχόπουλου, αλλά πολλοί επίσης υπάρχουν σήμερα μέσα στην ΕΛΟΚ με πληρωμένα πλέον Νταν από την ΕΛΟΚ και με πουλημένες ψήφους υπέρ και των προηγούμενων προέδρων και του σημερινού προέδρου της ΕΛΟΚ για να συντηρούν τις επιχειρήσεις τους!!!

 

Ο Μπιλ Ζαχόπουλος σε επιδείξεις στο στάδιο του Μϊλωνα σπασίματος παγοκολώνων και κοπής αγγουριού στο λαιμό του αδελφού του Συμεών με σπαθί σαμουράι!

 

Ο Μπιλ Ζαχόπουλος σε επιδείξεις στο στάδιο του Μίλωνα για το ... πώς έκοβαν το ... καρπούζι τους οι σαμουράι!

 

Γρήγορα, όμως, ο Ζαχόπουλος φρακάρησε στα δικά του 5 Νταν, που ήταν πολύ λίγα, διότι πούλησε γράγορα τα μικρότερα στους μαθητές του και έπρεπε να αυγατίσει τα δικά του για να διευρυνθεί σε ύψος και πλάτος το προϊόν των Νταν!

Ως από μηχανής Θεός για τον Ζαχόπουλο, εξεράγει ο εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο (1975 - 1990) και εμφανίστηκε ο Θεός των μαχητικών τεχνών Supreme Grand Master Shakib El Koury, εκτοπισμένος, όπως πολλοί Λιβανέζοι, από τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου, στην Αθήνα, όπου και αυτός έστησε σχολή καράτε στην Καλλιθέα!

Καλά ο Ελ Κούρυ είχε φύγει πολύ μπροστά! Είχε αέρα αριστοκράτη, μιλούσε 3-4 γλώσσες (έλεγε ότι μιλούσε 10 με Ιαπωνικά και Κινέζικα μέσα!), είχε ... 10 Νταν σε όλες τις μαχητικές τέχνες, ήταν μοναχός ... Σαολίν, ήταν ... Πατριάρχης σε κάποιες εκκλησίες δεν ξέρω πού, και εντυπωσίαζε μέσα σε 2 λεπτά κάθε συνομιλητή του συμπεριλαμβανομένου και του Μπιλ Ζαχόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που παραμύθιασε!

 

Κάτα με ... γραβάτα από τον Supreme Grand Master Shakib El Koury!

 

Αριστερά, άρθρο της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ σχετικό με δίκες μου με τον Ελ Κούρυ. Στη μέση δίπλωμα στο όνομά του και δίπλα του ένα ίδιο κενό, που το έβγαζε φωτοαντίγραφα, το συμπλήρωνε με ονόματα μαθητών του και τους το πούλαγε! Δεξιά, τέλος, το εξώφυλλο ενός περιοδικού του! (Με κλικ μεγαλώνουν!)

 

Ακόμα και βιβλίο για το καράτε είχε βγάλει ο Μπιλ Ζαχόπουλος με φανταστικές τεχνικές (δηλαδή από την φαντασία του!) δεξιά!

 

Ο Ζαχόπουλος αρχικά εντυπωσιάστηκε και μετά συνεργάστηκε με τον Ελ Κούρυ στήνοντας την επέκταση της κομπίνας του: τον έφερνε κάθε χρόνο στις επιδείξεις του στον ΜΙΛΩΝΑ και τον έβαζε να του απονέμει και ένα Νταν παραπάνω κάθε φορά!

Έτσι στα 3-4 επόμενα χρόνια πήρε από τον Ελ Κούρυ το 6ο, το 7ο και το 8ο Νταν στο Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-Ντο!

 

Μεγάλο γέλιο έπεσε όταν μετά από 5-6 χρόνια τσακώθηκαν μεταξύ τους και ο Ελ Κούρυ σε διοργάνωση του Ζαχόπουλου στο ΜΙΛΩΝΑ μπαίνει στο στάδιο και μπροστά στο έκπληκτο κοινό αρπάζει το μικρόφωνο και απευθυνόμενος στον παρόντα Ζαχόπουλο, που γελούσε, του είπε: "Σου αφαιρώ το 6ο, το 7ο και το 8ο Νταν που σου έχω δώσει"!!!

Αλλά ο Ζαχόπουλος είχε ήδη βρει αντικαστάτη του Ελ Κούρυ έναν πεζοναύτη του Αμερικανικού Στρατού από την Οκινάουα και τον έφερνε στα επόμενα χρόνια για να του απονείμει το 9ο και το 10ο Νταν!!!

 

Και η φαντασία τού ευφάνταστου ελαιοχρωματιστή δεν σταμάτησε εκεί! Για να μπορεί να δίνει στους μαθητές του μέχρι και το 10ο Νταν, έβαλε τον πεζοναύτη να του απονείμει και το ... 11ο και το 12ο Νταν σπάζοντας το ... "φράγμα του ήχου" στα Νταν των μαχητικών τεχνών!!! Μετά από αυτά, οι οπαδοί "δάσκαλοι" του Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-Ντο εκτινάχθηκαν στα ουράνια με 7-8-9 Νταν οι υψηλόβαθμοι!

Τέλος, εκείνη την εποχή έγιναν αγώνες από όλα τα αναπτυγμένα στυλ ιαπωνικού και κορεάτικου καράτε στον Μίλωνα (?) και το τεράστιο σφάλμα του Γιάννη Βερώνη ήταν ότι κάλεσε και τον Μπιλ Ζαχόπουλο με το ανύπαρκτο Οκινάουα Τάι-Τε Καράτε-Ντο! Μεγαλύτερη ηλιθιότητα δεν υπήρχε!

Από αριστερά: Χουάνγκ (?) Τανγκ-σου-ντο, Ενοέντα, Σότοκαν-JKA, Σουζούκι, Γουάντο-ρίου, Νισιμούρα-Νακαμούρα (?) Σότοκαν, Πέιτζ, Τανγκ-σου-ντο και Ζαχόπουλος. Οκινάουα-τάι.

 

Στο τέλος του 1994 έκαναν την έφοδό τους στην ΕΟΕΚ οι Γερόλυμπος και Τσόγκας (ο Τσόγκας είχε τότε 20 συλλόγους και 3ο Νταν από τον Πάτρικ Ταμπουρίνι στο Σίτο-ρίου) και την άρπαξαν με την ανοχή όλων των τότε ηλιθίων της ΕΟΕΚ (Σανιώτη, Μπίκα, Κραββαρίτη, Οοτάκε, Κοσμίδη, Γκουβούση και όλων των άλλων!)! Στο πρόσωπο του Μπιλ Ζαχόπουλου και των μαθητών του οι Γερόλυμπος και Τσόγκας είδαν μια νέα δύναμη σε ψήφους, που την ήθελαν δική τους για να δυναστεύουν την΅ΕΟΕΚ και με εργαλείο τον Τόμυ Μόρις και το στιλ του Σίτο-ρύου έβαλαν τον Ζαχόπουλο και τους συλλόγους του στο τσεπάκι τους!

Αλλά ο Ζαχόπουλος δεν έμπαινε σε τσεπάκι! Πήγε προσωρινά μαζί τους μέχρι να ανασυγκροτηθεί και θα επανερχόταν με ένα δικό του πάλι βασίλειο! Η τύχη, όμως, τα έφερε να υποπέσει βλακωδώς σε ποινικό αδίκημα για μια γυναίκα και να μπει φυλακή για 15 χρόνια, οπότε και η οργάνωσή του πήγε περίπατο. Ο ίδιος δούλευε στη φυλακή σαν μάγειρας, οπότε η κάθε μέρα πιανόταν για δύο και μείωσε την ποινή του σε χρόνο, αλλά πάλι ήταν άτυχος διότι ένα μήνα πριν αποφυλακιστεί πέθανε από εμφραγμα στη φυλακή!!!

Με αυτό τον τρόπο το πρώτο στιλ ευρείας εξαπάτησης σε βαθμούς σαβουρο-Νταν στο καράτε Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-Ντο "ψόφησε" και μαζί του "ψόφησαν" και όλα του τα διπλώματα, που είχαν κυκλοφορήσει σε αυτό το σύστημα, αλλά πολλοί μαθητές του μπήκαν στην ΕΛΟΚ με τους συλλόγους τους και έπαιρναν και παίρνουν από τα πληρωμένα Νταν της ΕΛΟΚ χωρίς να τους σταματάει τίποτα!!!

Μερικοί αδιόρθωτα ηλίθιοι, μάλιστα, κρατούν ακόμα και σήμερα τα σαβουρο-Νταν του ανύπαρκτου Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-Ντο και το όνομα τού ψευτο-στιλ στο όνομα του συλλόγου τους με πρώτη και κυρίαρχη την ΕΛΟΚ του Θεόδωρου Α-Σιετή να έχει δώσει σε προπονητές του ανύπαρκτου Οκινάουα-τάι διπλώματα σαβουρο-Νταν/ΕΛΟΚ μέχρι 6 και 7 σαβουρο-Νταν!!!

Αριστερά, Τσόγκας, Ζαχόπουλος και Τόμυ Μόρις (τεχνικός της παγκόσμιας και με δικό του οργανισμό-μαϊμού Σίτο-Ρίου)!

Μέση: ο Αρχιτέκτονας της εισδοχής των συλλόγων του Ζαχόπουλου στην ΕΟΕ/ΕΛΟΚ για να έχει τις ψήφους τους!

Δεξιά: όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στις αντίστοιχες χρονολογίες στα περιοδικά ΔΥΝΑΜΙΚΟ και τους Τόμους του!

 

Φυσικά, Οκινάουα Τε-Τάι Καράτε-ντο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και επομένως και τα διπλώματα σε αυτό το ψευτο-στιλ καράτε δεν είναι διπλώματα καράτε, αλλά πατσαβούρια!!!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


 Γ - Τα "Ψόφια" Νταν του Σότο-ρίου Καράτε-Ντο!  (Ενότητες)

 

Ας ξεκαθαρίσουμε μια σύγχυση, που γίνεται. Ποιό είναι το σωστό? "Σότοκαν", "Σότοκαν-ρίου" ή "Σότο-ρίου"?

Το "καν" σημαίνει "χώρος εξάσκησης" και άρα: "μπούντο-καν" σημαίνει "χώρος εξάσκησης του μπούντο", "γουάντο-καν" σημαίνει "χώρος εξάσκησης του γουάντο", "Σότο-καν" σημαίνει "χώρος εξάσκησης του Σότο". "Σότο" ήταν το ψευδώνυμο του Φουνακόσι Γκιτσίν με το οποίο υπέγραφε τους πίνακες καλλιγραφίας του και έτσι ονόμασαν οι μαθητές του το στιλ καράτε, που δίδασκε. Επομένως, "Σότο-καν" σημαίνει "ο χώρος εξάσκησης του καράτε Σότο" και "Σότο-ρίου" σημαίνει "η σχολή ή το σχολείο ή το στιλ του Σότο"!

 

Άφησαν, λοιπόν, οι Έλληνες "δάσκαλοι" του καράτε τους αρχαίους Αιγύπτιους να ταλαιπωρούνται για τις Πυραμίδες τους με ογκόλιθους βάρους 2,5 τόνων ο καθένας και αυτοί "έχτισαν" τις δικές τους Πυραμίδες των Νταν με απλά ... "τούβλα"!!!

Ας δούμε, λοιπόν, μερικούς μαθητές παραδοσιακών στιλ καράτε, που έχουν στήσει Πυραμίδες Απάτης για Νταν Καράτε και "πουλάνε" ψεύτικα Κύου και Νταν!

 

Η αρχή της ιστορίας στήθηκε από τους (μαθητές του Σότοκαν) Γιώργο Σανιώτη, Τετσούο Οτάκε, Γιώργο Μπίκα και Άρη Κραββαρίτη (ίσως και Κώστα Γκουβούση!) από το 1980 με την "Αστική Εταιρεία Σότοκαν Καράτε", της οποίας ήμουν και ο Γενικός Γραμματέας, αλλά λειτουργούσαν απόλυτα μόνοι τους!

 

Στη συνέχεια, το 1986 φτιάχτηκε (εγώ την έφτιαξα!) η Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΟΕΚ, σήμερα ΕΛΟΚ) και η απονομή των Νταν πέρασε σε αυτήν!

Τον Ιανουάριο του 1995, λοιπόν, ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ). Η δικαστική διαμάχη μεταξύ ΕΟΕΚ και ΠΟΠΚ διήρκεσε οκτώ χρόνια (μέχρι το 2003) με μάρτυρα από πλευράς ΕΟΕΚ τον Γερόλυμπο και από πλευράς ΠΟΠΚ τον Περσίδη. Η ΠΟΠΚ νίκησε σε όλα τα δικαστήρια την ΕΟΕΚ και το παραδοσιακό καράτε με τα δικαιωματικά χαρακτηριστικά του έμεινε στα χέρια της.

Σε όλο το χρονικό διάστημα ανάπτυξης του καράτε στη χώρα μας αναπτύχθηκαν πολλές Πυραμίδες Απάτης των Νταν Καράτε, πολλοί μικροοργανισμοί νομικά ανύπαρκτοι, οι οποίοι έπειθαν τον κόσμο ότι μπορούσαν να δίνουν Κύου και Νταν στο παραδοσιακό καράτε ή τα παραδοσιακά στιλ καράτε. Άτυπες ενώσεις, άτυπες ομοσπονδίες, αστικές εταιρείες, αεριτζήδικες αντιπροσωπεύσεις ξένων δασκάλων ή ξένων επιχειρήσεων ή αλλοδαπών ομοσπονδιών, μερικές από τις οποίες θα δούμε παρακάτω!

Για τα Νταν της ΕΛΟΚ δείτε το από 31/8/2023 εκτεταμένο ιδιαίτερο άρθρο με κλικ εδώ!

 

Ας δούμε, λοιπόν, εδώ ενδεικτικά τις Δέκα τέσσερεις (14) ΨΟΦΙΕΣ παρα-ομοσπονδίες των ... ΦΑΡΑΩ του Καράτε με τις Πυραμίδες Απάτης για Νταν-Μαϊμούδες, που αποτελούν καρκίνωμα για το ελληνικό καράτε! Η κάθε μια δίνει τα δικά της Κύου και Νταν χωρίς να αναγνωρίζει τα Κύου και Νταν της άλλης! Ένας κόσμος Ηλιθίων Απατεώνων, που έχει καταστρέψει το ελληνικό καράτε!

Όλοι οι επόμενοι ΨΟΦΙΟΙ οργανισμοί-μαϊμούδες αναγνώριζαν μόνο τα διπλώματα Νταν που έδιναν οι ίδιοι και ΟΧΙ αυτά, που έδιναν οι άλλοι! Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι πρόκειται για προσωπικές επιχειρήσεις! Δηλαδή το απόλυτο χάος! Έχουμε, λοιπόν, περισσότερες από δέκα τέσσερις Πυραμίδες Νταν-Μαϊμού με αρχηγούς τους κατωτέρω αναφερόμενους, που εισέπρατταν για διπλώματα μαύρο χρήμα χωρίς αποδείξεις και όλοι με το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό: Ποτέ δεν δημοσιοποίησαν κανένα Μητρώο Νταν με ονόματα και ημερομηνίες των Νταν, που έχουν δώσει, ώστε να μην αποδεικνύεται το μαύρο χρήμα που έχουν εισπράξει!!!

 

Για όσους σκέπτονται να μου κάνουν μήνυση ή αγωγή, επειδή τους λέω ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ για τα Νταν-Μαϊμού, τους εξηγώ ότι ήδη έχουν χάσει τις προθεσμίες, διότι τους αποκαλώ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ από το 2004 από αυτό το site! Και μάλιστα, το ότι δεν μου έχουν κάνει καμιά μήνυση ή αγωγή επί 18 χρόνια αποδεικνύει ότι ομολογούν και παραδέχονται ότι πραγματικά είναι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ!!!


Γ1α - Ο Δεύτερος ιστορικά Οργανισμός-Μαϊμού, που έδινε Νταν για το Σότο-ρίου, είναι η "Πανελλήνια Ομοσπονδία Σότοκαν Καράτε" ή ΠΟΣΚ από το 1990-1995 ή 2009 (?), των ... Φαραώ Σανιώτη-Οοτάκε-Μπίκα-Κραββαρίτη, η οποία έδωσε τη θέση της στην "Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε" ή ΠΕΦΣΚ από το 2009 (?) των ... Φαραώ Οοτάκε-Μπίκα-Κραββαρίτη-Γκουβούση και άρα η πρώτη ψόφησε και μαζί της και τα διπλώματα, που είχε δώσει!

  Ο Δεύτερος Οργανισμός Καράτε στη χώρα μας ήταν η ανωτέρω ΠΟΣΚ ή και "Εταιρεία Ερασιτεχνικού Καράτε, Αστική Εταιρεία" (άλλαζε ονόματα κάθε τόσο!) από το 1980 με μόνο το στιλ του Σότο-ρίου, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη εκπροσώπησης του Ελληνικού Καράτε σε αγώνες παγκόσμιων ομοσπονδιών. Αν θυμάμαι καλά, γιατί ήμουν και ο γενικός της γραμματέας τότε με πρόεδρο τον Ανδρέα Εμμανουήλ, πρέπει να ιδρύθηκε περί το 1981 με πρώτους πανελλήνιους αγώνες το 1982! Σχετικά δημοσιεύματα μπορείτε να βρείτε στα τεύχη του "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (τεύχος-σελίδα): Τ35/Σ13 (τέλος άρθρου)Τ44/Σ17 - Τ48/Σ31 - Τ53/Σ26 - Τ54/14 - Τ57/Σ35 κτλ.

Μετά από τα πρώτα χρόνια και με την κατά πολύ αραίωση των Γιαπωνέζων δασκάλων, που επισκέπτονταν την Ελλάδα, η ανωτέρω εταιρεία μεταλλάχθηκε στην αυτόνομη παρα-ομοσπονδία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Σότοκαν Καράτε" με μορφή Πυραμίδας Απατεώνων για Νταν-Μαϊμούδες Σότο-ρίου Καράτε με εταίρους τους Γιώργο Σανιώτη, Γιώργο Μπίκα, Τετσούο Οοτάκε, Άρη Κραββαρίτη, και  στη συνέχεια η ΠΟΣΚ έκλεισε και αντικατατάθηκε το 2009 (?)  με την με μορφή ιδιωτικής αστικής εταιρείας και επωνυμία "Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε" (ΠΕΦΣΚ) με εταίρους τους Τετσούο Οοτάκε, Άρη Κραββαρίτη, Γιώργο Μπίκα, Κώστα Γκουβούση, και με καταστατικό με κλικ εδώ!

 

Γ1β - Την ΠΟΣΚ, που έκλεισε, την διαδέχθηκε η ΠΕΦΣΚ σαν συνέχειά της ...

... των ίδιων ΚΑΤΩΤΈΡΩ συνεταίρων και με τις ίδιες δραστηριότητες στα σαβουρο-Ντάν σαβουρο-Ντάν, που έδιναν, και την εκμετάλλευση των μαθητών τους σε πλήρη ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ! Η ΠΕΦΣΚ συνεχίζει σήμερα τις δραστηριότητές της μετά από 2-3 χρόνια διακοπής λόγω κορωνοϊού και θα την μελετήσουμε στο ΜΕΡΟΣ Β, που περιλαμβάνει τις "ΖΟΜΠΙ" ψευτο-οργανώσεις!

 

Εφόσον η ΠΟΣΚ έκλεισε, είναι αυτονόητο ότι κάθε δίπλωμα σαβούρο-Ντάν, που είχαν εκδώσει οι ανωτέρω απατεώνες σε έντυπα της ΠΟΣΚ είναι ανίσχυρο και για τα σκουπίδια! ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ!.

 

Εξετάσεις σαβουρο-Ντάν ...

και τα λεφτά στην ... κάλτσα!!!

Ωραίο το κόλπο τους, αλλά βλακώδες μακροχρόνια, διότι δεν του εξασφάλισαν νομική κάλυψη! Οι μάγκες Τετσούο Οτάκε, Γιώργος Μπίκας, Άρης Κραββαρίτης και Κώστας Γκουβούσης πήραν μέχρι 3-4-5 Νταν Σότο-ρίου από την JKA τη δεκαετία 1990 και μετά άρχισαν να δίνουν εξετάσεις ο καθένας στους άλλους τρεις και ανέβαιναν σε Νταν, ενώ ταυτόχρονα γέμισαν Κύου και Νταν την Ελλάδα, τα οποία είναι για τα σκουπίδια, διότι:

1) οι αστικές εταιρείες ΠΟΣΚ και ΠΕΦΣΚ ήταν απλές επιχειρήσεις και δεν είχαν νομικό δικαίωμα να καλύπτουν το εθνικό άθλημα του παραδοσιακού καράτε Σότο-ρίου, και

2) διότι η αθλητική ομοσπονδία ΠΟΠΚ, η οποία έχει το δικαίωμα να καλύπτει το εθνικό άθλημα του παραδοσιακού καράτε Σότο-ρίου ΔΕΝ αναγνωρίζει τα διπλώματα των ΠΟΣΚ και ΠΕΦΣΚ!

 

Ταυτόχρονα, αρχικά, με το μαϊμού καράτε των ΠΟΣΚ και ΠΕΦΣΚ, οι ανωτέρω "μεγαλο-δάσκαλοι" συνεργάστηκαν απόλυτα από το 1995 μέχρι το 2015 (20 χρόνια!) με τον Γιώργο Γερόλυμπο, ώστε οι μαθητές τους να πληρώνουν για να πάρουν ταυτόχρονα τα ίδια Νταν και από την ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ, ενώ οι ίδιοι ήταν και εξεταστές και της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ και έπαιρναν και τα αντίστοιχα Νταν της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ και για τους εαυτούς τους! Δηλαδή, τους ίδιους μαθητές τους τούς εξέταζαν ΔΥΟ φορές στην ΕΟΕ/ΕΛΟΚ άρα και τους έβαζαν να πληρώνουν ΔΥΟ φορές για το κάθε Νταν: μία στην ΠΕΦΣΚ και μία στην ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ!

Δηλαδή, ήταν και είναι καραμπινάτοι και φοροφυγάδες και απατεώνες!!! Σήμερα δε (Ιούνιος 2021 και μετά), που εκδιώχθηκε ο Γερόλυμπος και θρονιάστηκαν οι Νέοι Εκμεταλλευτές της ΕΛΟΚ στο θρόνο του, οι ανωτέρω 4-5 απατεώνες διατηρούν την ΠΕΦΣΚ σε προπονήσεις, σεμινάρια και εξετάσεις Νταν, ενώ ταυτόχρονα είναι και εξεταστές Νταν στην ΕΛΟΚ του Α-Σιετή!!!

 

Για να κρύψουν μαλιστα όλη αυτή την κομπίνα τους ποτέ δεν δημοσίευσαν τα διπλώματά τους και ποτέ δεν δημοσίευσαν τα διπλώματα, που έδιναν έναντι χρημάτων στους μαθητές τους! Άλλωστε όλα εισπράχθηκαν στα μαύρα και χωρίς καμιά απόδειξη και χωρίς κανένα Μητρώο Νταν έστω και από τα σκουπίδια, που έδιναν! Ο ίδιος ο Ψευταράς Γιώργος Μπίκας είχε καταθέσει, σε δικαστήριο ότι τα διπλώματα τα έδιναν δωρεάν και μόνο στην ΕΛΟΚ πλήρωναν οι εξεταζόμενοι! Όλοι εσείς που τα πληρώσατε γνωρίζετε την αλήθεια, διότι την πληρώσατε!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

Είναι απόλυτα απαραίτητο κάθε μαθητής του καράτε να ελέγχει την αξιοπιστία και την αναγνωρισιμότητα των διπλωμάτων του καράτε, που δίνει η σχολή, ο σύλλογος ή ο οργανισμός στον οποίο μαθαίνει καράτε και δίνει εξετάσεις για Κύου και Νταν! Ακριβώς όπως γίνεται και στις ξένες γλώσσες: το δίπλωμα πρέπει να έχει αναγνωρισιμότητα!

Μια ακόμα ατράνταχτη απόδειξη του αδιέξοδου στο οποίο έχουν οδηγήσει το παραδοσιακό καράτε οι διάφορες ανεξάρτητες ψευδο-οργανώσεις είναι και το ότι καμιά δεν αναγνωρίζει τα Νταν της άλλης, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι ψευδο-οργανώσεις αυτές έχουν μοναδικό σκοπό να απομυζούν τους αθλητές και τους γονείς τους για προσωπικά συμφέροντα των υποτιθέμενων δασκάλων τους!!!

 

Γ1β - Όπως είπαμε, την ΠΟΣΚ, που έκλεισε, την διαδέχθηκε η ΠΕΦΣΚ σαν συνέχειά της ...

 

Οι ανωτέρω απατεώνες σε πρώτη φάση έδιναν τα επόμενα διπλώματα-σκουπίδια της ΠΟΣΚ (Ψόφια σήμερα!) και σε δεύτερη φάση τα μεθεπόμενα της ΠΕΦΣΚ (επίσης Ψόφια σήμερα!)! Είτε ΠΟΣΚ είτε ΠΕΦΣΚ πάντως από τον ίδιο πάγκο της λαϊκής αγοράς αγοράζατε και για τα ίδια σκουπίδια πρόκειται, διότι η νόμιμη ΠΟΠΚ, που καλύπτει όλα τα στιλ του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζει διπλώματα-σκουπίδια ούτε της ΠΟΣΚ ούτε της ΠΕΦΣΚ!

Και οι ανωτέρω "δάσκαλοι" το ότι είσαστε απατεώνες το γνωρίζετε πολύ καλά, διότι κρύβατε συστηματικά τα Νταν ( ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.), που δίνατε, αφού δεν δημοσιεύατε ποτέ Κατάλογο των Νταν όλων των μαθητών σας, ώστε αυτά μεν να επισημοποιούνται, αλλά και να φαίνονται τα χρήματα, που εισπράττετε!

 Άνω δίπλωμα της όφιας" ΠΟΣΚ και κάτω δίπλωμα της "Ζόμπι" ΠΕΦΣΚ!.

Κανένα δίπλωμα Νταν δεν είναι γνήσιο αν δεν επιβεβαιώνεται από δημοσιευμένο Πίνακα Βαθμών Νταν της Νόμιμης Εθνικής Ομοσπονδίας, που το εξέδωσε!

 

Είναι απόλυτα φανερό ότι αυτά τα διπλώματα εκτός του ότι δίνονταν παράνομα, χωρίς αποδείξεις και άρα αποτελούν ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ είναι και άχρηστα όταν αναγνωρίζονται μόνο από τους τέσσερις ανθρώπους που τα δίνουν και από κανέναν άλλο άνθρωπο ή οργανισμό! Φυσικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), που είναι η αποκλειστική εθνική ομοσπονδία για το παραδοσιακό Σότο-ρίου Καράτε δεν αναγνωρίζει αυτά τα διπλώματα, τα οποία θεωρεί ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ! Η ΠΕΦΣΚ θα μελετηθεί στο ΜΕΡΟΣ Β!.

 

Τονίζω σε αυτό το σημείο και πάλι ότι και η ΠΟΣΚ και η ΠΕΦΣΚ δεν δημοσίευσαν ποτέ οποιονδήποτε κατάλογο-Μητρώο των Νταν, που έχουν δώσει, πράγμα που αποδεικνύει ότι  εισέπρατταν μαύρο χρήμα  από τις πωλήσεις των Νταν!!! Όλοι εσείς οι μαθητές τους, που δώσατε εξετάσεις στους ανωτέρω κατά τα άλλα πολύ καλούς προπονητές και πήρατε Νταν, λυπάμαι αλλά ... πάπαλα, είσαστε κορόιδα: Η εταιρεία τους δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένη να κάνει εξετάσεις και να δίνει Νταν Καράτε, ενώ η μόνη αναγνωρισμένη πανελλήνια ομοσπονδία για τα παραδοσιακά στιλ Σότο, Γουάντο, Γκότζου και Σίτο ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τα διπλώματά σας των ΠΟΣΚ και ΠΕΦΣΚ!

 

Ποιοί νομίζατε ότι είσαστε και ανοίξατε επιχείρηση να δίνει Νταν-Μαϊμού? Το ποιοί είσαστε πραγματικά να το βγάλετε οι ίδιοι συμπερασματικά από αυτό που ακολούθησε την δική σας επιχείρηση: Τριάντα παρόμοιες επιχειρήσεις άνοιξαν μετά από εσάς σε όλα τα στιλ! Ο κάθε μαλάκας, και τους ξέρετε όλους έναν-έναν ονομαστικά, άνοιγε και μια τέτοια επιχείρηση για να πουλάει Νταν-Μαϊμού! Αυτό κάνατε!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


Οι ανωτέρω απατεώνες-μέτοχοι των ΠΟΣΚ και ΠΕΦΣΚ αντιποιούνται τα δικαιώμαατα της ΠΟΠΚ, ΔΕΝ δημοσιεύουν τα δικά τους διπλώματα Νταν, δεν δημοσιεύουν τα διπλώματα Νταν, που δίνουν στους μαθητές τους, και δεν δημοσιεύουν τον Κατάλογο των αθλητών στους οποίους έχουν δώσει Νταν!!! Φυσικά η ΠΟΠΚ ΔΕΝ αναγνωρίζει ούτε τα δικά τους διπλώματα ούτε των μαθητών τους, τα οποία είναι άχρηστα και για τα σκουπίδια!!!


Γ2 - Ο Τρίτος Οργανισμός-Μαϊμού, που έδινε Νταν για το Σότο-ρίου είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)

και μόνον βρισκόταν υπό τον ... Φαραώ Παναγιώτη Δρακόπουλο!

Πρώτα ... Φαραώ σαβουρο-Νταν και μετά Κομπογιαννίτης Διαιτολόγος, Φλεγμονολόγος, Ομοιοπαθητικός, Γεροντολόγος, ... Μπουρδολόγος και άλλα πολλά!!!!

 

Η ΠΟΠΚ ιδρύθηκε ως αθλητική ομοσπονδία τον Ιανουάριο του 1995, ήταν μέλος της International Traditional Karate-do Federation και εξέδιδε διπλώματα μετά από εξετάσεις και με υπογραφές του ... Φαραώ Παναγιώτη Δρακόπουλου (1), ιδιοκτήτη του γνωστού γυμναστηρίου BUDOKAN, προέδρου (1995 - 2000) της ΠΟΠΚ, ενώ ο Θύμιος Περσίδης ήταν ο Γενικός της Γραμματέας (1995 μέχρι 2000, πρόεδρος 2001-2004, και πρόεδρος από το 2007 μέχρι σήμερα 2023)!

Το κακό με τον Παναγιώτη Δρακόπουλο (2) ήταν ότι ποτέ δεν έβαλε ούτε δεκάρα από τα παράβολα (εξέταστρα), που εισέπραττε, στο Ταμείο της ΠΟΠΚ και αυτός ήταν και ο λόγος που συγκρουστήκαμε το 2004! Η συνέχεια ήταν να επιδιώξει να με εκδιώξει από την ΠΟΠΚ, ώστε να συνεχίσει να την εκμεταλλεύεται, αλλά μετά από δικαστικές μάχες τριών ετών για τη διοίκηση της ΠΟΠΚ, τελικά το αποτέλεσμα ήταν να εκδιωχθεί εκείνος από την ΠΟΠΚ και η ΠΟΠΚ να μείνει στα χέρια μου ως προέδρου και με ένα άλλο διοικητικό συμβούλιο, ενώ λόγω κορωνοϊού και ενεργειακής κρίσης το BUDOKAN στην οδό Σεβαστουπόλεως έκλεισε το 2021, αφού βέβαια η παραγωγή των μαϊμού-διπλωμάτων του Δρακόπουλου  ΨΟΦΙΣΕ και ΕΚΛΕΙΣΕ  από τότε που άνοιξε, δηλ. το 1995, διότι  όλα τα διπλώματα με υπογραφή Δρακόπουλου ακυρώθηκαν από το Νέο ΔΣ της ΠΟΠΚ. .

Λόγω κορωνοϊού και ενεργειακής κρίσης το BUDOKAN του Παναγιώτη Δρακόπουλου στην οδό Σεβαστουπόλεως 133 έκλεισε το 2021!

 

Ο Παναγιώτης Δρακόπουλος (3) με καταδίωξε από το 2005 με 5 μηνύσεις και 5 αγωγές εναντίον μου για να με εξοντώσει, επειδή σε κριτικές αξιολογήσεις μου, που δημοσίευσα στο www.karate.gr, τον χαρακτήρισα "κομπογιαννίτη" για δίαιτες-μαϊμού, που έδινε (πράγμα που προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έγινε δεκτό και από το δικαστήριο), και ότι είχε ο ίδιος και έδινε στους μαθητές του διπλώματα-μαϊμού! Οι δίκες αυτές κράτησαν 12 χρόνια (από το 2005 μέχρι το 2017) και τις έχασε όλες! Ακόμα και τις δύο, που κέρδισε στα Ελληνικά Δικαστήρια, τις έχασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Επίλογο του παρόντος άρθρου.

 

Όπως ήταν φυσικό, το πρώτο που έμενε να κάνουμε στην ΠΟΠΚ μετά την νίκη επί του Δρακόπουλου ήταν να ακυρώσουμε όλα τα διπλώματα, που είχε δώσει ο Παναγιώτης Δρακόπουλος (διότι δίνονταν με τα ιδιωτικά κριτήρια: όποιος πληρώνει, παίρνει!) και τα παράβολα των οποίων οικειοποιήθηκε χωρίς να μπει δεκάρα στο Ταμείο της ΠΟΠΚ, διότι απλούστατα δεν τηρήθηκε ο τυπικός λόγος να μπούνε τα παράβολα στο Ταμείο της ΠΟΠΚ! Επί αυτών των διπλωμάτων μπορούσε να τηρηθεί ειδική διαδικασία αποκατάστασης, αλλά  και ποτέ κανένας από τους έχοντες τέτοια διπλώματα δεν ήρθε σε επαφή με την ΠΟΠΚ!  Τώρα πλέον είναι αργά και θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από νέες εξετάσεις!

Εκτός των ελληνικών διπλωμάτων ο Δρακόπουλος μεσολαβούσε για αντίστοιχα διπλώματα της ITKF με υπογραφές του Χιντετάκα Νισιγιάμα, όπως βλέπετε με κλικ στο δίπλωμα δεξιά του Γιώργου Παναγιωτίδη, ο οποίος όμως το είχε πάρει αυθεντικό από τον ίδιο τον Μάστερ Νισιγιάμα! Από τα διπλώματα του Νισιγιάμα ο Δρακόπουλος έβγαζε τα μισά λεφτά δικά του αντί και αυτά να πάνε στο Ταμείο της ΠΟΠΚ!

 


30/4/2023 - Έρευνα της δραστηριότητας-αθλιότητας του 1ου τετραμήνου 2023 του Παναγιώτη Δρακόπουλου από το Ίντερνετ!

 

Σήμερα, ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, αφού έκλεισε το BUDOKAN στη Σεβαστουπόλεως και μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο 50 τ.μ., εξακολουθεί να παριστάνει το μεγάλο δάσκαλο του καράτε παρ' όλο που εξαπάτησε όλους τους μαθητές του και τους πήρε χιλιάδες ευρώ για μαύρες ζώνες για τα σκουπίδια! Απόδειξη αυτού είναι ότι ακόμα και ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι "κανένας από τους μαθητές του δεν ενδιαφέρεται πλέον για το καράτε"!

Ο Παναγιώτης Δρακόπουλος συντηρεί δύο site, το ένα για το καράτε στη διεύθυνση https://karate.com.gr/, όπου είναι προφανής η παράφραση με το .com του ονόματος του παρόντος δικού μου ιστότοπου και το site του είναι σε αξιολύπητη κατάσταση σχεδόν ανύπαρκτο, και ένα δεύτερο με το όνομα https://zone.com.gr/ από το οποίο εξακολουθεί επί χρόνια να εξαπατά τον κόσμο παριστάνοντας τον διατροφολόγο, τον ομοιοπαθητικό γιατρό, τον αντι-γηρανσιολόγο, τον ... εσκιμώο, τον ... πιγκουίνο κτλ.

Μη γελάτε: Η Ανίκητη Στρατιά των Ηλιθίων έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη!

 

Η τελευταία δραστηριότητα του Παναγιώτη Δρακόπουλου είναι το επόμενο δήθεν "πρωτάθλημα παραδοσιακού καράτε" τον Σεπτέμβριο του 2018!

Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές του εξακολουθούν να εξαπατούν τα νέα μικρά παιδιά σε σχολεία και γυμναστήρια πουλώντας τους φύκια για μεταξωτές κορδέλες!!!

 

Σήμερα ο Παναγιώτης Δρακόπουλος παρακαλάει την ΠΟΠΚ να δεχθεί τους μαθητές του, τους οποίους εξαπάτησε και τους οποίους έχει αφήσει ξεκρέμαστους και με πληρωμένα στον ίδιο και όχι στην ΠΟΠΚ, αλλά άκυρα διπλώματα, και αρνείται ότι είχε δώσει Νταν με μαύρες εισπράξεις εξετάστρων  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!. σε πολλούς από το 1995, ενώ από το 2002 μου είχε δώσει και κατάλογο των πολλών Νταν, που είχε δώσει! Ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι όλοι οι παλιοί μαθητές του έχουν αφήσει το καράτε και δεν υπάρχει κανένας, που να ενδιαφέρεται και να θέλει αναγνώριση των διπλωμάτων του!!!

 

 Συνεπώς τα διπλώματα της ΠΟΠΚ μέχρι το 2007 ή και μετέπειτα με υπογραφή Παναγιώτη Δρακόπουλου δεν αναγνωρίζονται από τη σημερινή ΠΟΠΚ και είναι για τα σκουπίδια!!!

Κανένα δίπλωμα Νταν δεν είναι γνήσιο αν δεν επιβεβαιώνεται από δημοσιευμένο Πίνακα Βαθμών Νταν της Ομοσπονδίας, που το εξέδωσε!

 

Οι δραστηριότητες του Παναγιώτη Δρακόπουλου μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε Ψόφησαν ακριβώς το 2007 και κάθε δίπλωμα με υπογραφή Δρακόπουλου είναι άχρηστο και για τα σκουπίδια! Από το 2007 λειτουργεί νόμιμα με νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρο τον Θύμιο Περσίδη.

 


Γ3 - Ο Τέταρτος Οργανισμός-Μαϊμού, που έδινε, αλλά ΨΟΦΙΣΕ και δεν δίνει πλέον, Νταν για το Shotokan είναι η "International Shotokan Shitoryu Organization" (ISSO) των ... Φαραώ Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδροματίδη, Γκάζι και Ζαρουχλιώτη ...  ΨΟΦΙΣΕ και αυτή,  με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Εξετάσεις σαβουρο-Ντάν ...

και τα λεφτά στην ... κάλτσα!!!

Ο Τέταρτος Οργανισμός ISSO ήταν αρχικά (2010-12) μια εικονική μαϊμουδιά του Γερόλυμπου, η οποία στη συνέχεια πήρε σάρκα και οστά "ομοσπονδίας" ((2016-1&) με συνεργούς τη γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα, τον Κέιβαν Γκάζι και το γιό του Ντάριο Γκάζι, κάτοικο Λονδίνου (?), και η οποία πήρε μέσα και τον Νικήτα Ζαρουχλιώτη, ως στενό συνεργάτη τους!

Πρόκειται για μια ομοσπονδία-μαϊμού, που στήθηκε μόνο στα λόγια ως ανύπαρκτη πριν από το 2013, την έβλεπαν όλοι μέσα στην ΕΛΟΚ και δεν μίλαγε κανένας! Τέτοιο μπουρδέλο ήταν όλοι τους και μέσα στην ΕΛΟΚ και μέσα στη ΓΓΑ μέχρι και σήμερα που τα ξέρει όλα και ο Λευτέρης Μεσανυχτάκης και δεν κάνει τίποτα για να τιμωρηθούν οι κλέφτες του δημόσιου χρήματος!!!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

Μέσα και γύρω από την ΕΛΟΚ δεν μίλαγε κανείς και άφηναν την ανύπαρκτη ISSO να κάνει παράνομους αγώνες στα στάδια, που παρείχε δωρεάν το κράτος στην ΕΛΟΚ, να χρησιμοπoιεί την Sportdata, που την πλήρωνε η ΕΛΟΚ και άλλα, ενώ οι εισπράξεις της να πηγαίνουν στην τσέπη του Γερόλυμπου!

Και όταν λέμε ότι "δεν μίλαγε κανείς" εννοούμε ότι δεν μίλαγαν ούτε οι "γιαλαντζί επαναστάτες της αντιπολίτευσης" του τότε ΚΙΜΕ και σημερινής διοίκησης, που ξέχασε επιδεικτικά τις υποσχέσεις της και έχει βουτήξει μέχρι τον αγκώνα στο βάζο με το μέλι!!! Ονόματα? Κραββαρίτης, Φυλακτός, Μητρόπουλος και κομπανία!!!

Απόδειξη των όσων γράφω αποτελεί η επόμενη προκήρυξη αγώνων της ISSO μέσω της Sportdata  την 8/6/2013, πράγμα που όλοι έβλεπαν, αλλά και συμμετείχαν:

Πανελλήνιο Shotokan της ανύπαρκτης ISSO την 8/6/2013 υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση δημόσιων σταδίων και της Sportdata. Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!

 

Σεμινάριο Shotokan της ανύπαρκτης ISSO του Γερόλυμπου την 18/7/2013 υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση δημόσιων σταδίων και της Sportdata. Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!

 

Άνω σεμινάριο Αγωνιστικού Καράτε με χρήση αθλητών από τον Γερόλυμπο την 1/2/2014 υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση δημόσιων σταδίων και της Sportdata. Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!

 

Τριήμερο ΔΙΕΘΝΕΣ πρωτάθλημα της ανύπαρκτης ISSO στο Μαυροβούνι στις 27-29/9/2013 υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση της Sportdata. Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!

Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα επενέβη και το ακύρωσε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αμέσως μετά την αποπομπή του Γερόλυμπου από το ΔΣ της Παγκόσμιας και της Πανευρωπαϊκής!

 

Εξετάσεις σαβουρο-Ντάν ...

και τα λεφτά στην ... κάλτσα!!!

Η μαϊμού-ISSO πούλησε στην Ελλάδα μέσω των μαϊμούδων συλλόγων και προπονητών της περισσότερα από χίλια διπλώματα Νταν Σότοκαν και Σίορίου με μαύρο χρήμα εξαπατώντας όλους τους αθλητές της χωρίς οι ηλίθιοι της ΓΓΑ να πάρουν χαμπάρι τι τους έστελνα με τα δημοσιεύματά μου! Μετά και μόνο από τα δημοσιεύματα του www.karate.gr τρόμαξαν οι ατρόμητοι απατεώνες "Γερόλυμπος και Συνάφι του" έτρεξαν κρυφά στο τέλος του 2016 να ιδρύσουν μια μαϊμού εταιρεία κρυμένη σε κάποιες βουνοκορφές στην Αγγλία για να στηρίξουν την ISSO νομικά, ότι δήθεν υπάρχει! Κάποιοι από την αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ, όμως τότε, τους ανακάλυψαν και αποκάλυψαν την αντίστοιχη αίτηση στο επιμελητήριο της Ουαλλίας (???), που βλέπετε με κλικ εδώ!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

 

Μετά το γιουχάισμα που έπεσε ο Γερόλυμπος έκλεισε την εταιρεία-μαϊμού, αλλά την ... ξανάνοιξε μετά από 2 χρόνια και τον ξαναπιάσανε και την ξανάκλεισε!!! Η ISSO έδινε  διπλώματα Νταν για Σότο-ρίου και Σίτο-ρίου, τα οποία δεν χρειάζεται φιλοσοφία ότι είναι κυριολεκτικά για τα σκουπίδια και ακόμα παραπέρα!!! Τα διπλώματα του Σίτο-ρίου τα υπογράφει ο Chief Instructor της ISSO Παναγιώτης Χονδροματίδης και έχουν γεμίσει τα σπίτια της Εύβοιας από τέτοια σκουπίδια, αλλά και της Αθήνας και άλλων μερών της Ελλάδας και θα τα δούμε πιο κάτω στο Σίτο-ρίου!

 

 Η Απάτη της Πυραμίδας: Πληρώνεις στους από πάνω για να τα παίρνεις από τους από κάτω!!!

 

Ανωτέρω η πρώτη σελίδα από το φυλλάδιο διήμερων αγώνων από την ανύπαρκτη ISSO και τον Γερόλυμπο την 14/4/2015 με την υποστήριξη της ΕΛΟΚ υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση στην ΕΛΟΚ και με χρήση δημόσιων σταδίων και της Sportdata. Καραμπινάτη συμμετοχή όλων των απατεώνων μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ στην υποστήριξη της ανύπαρκτης ISSO! Κοινοί κλέφτες του δημόσιου χρήματος! Κοινοί αθλητικοί απατεώνες: Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!

 

Η ISSO ΕΚΛΕΙΣΕ, ΨΟΦΙΣΕ και τα διπλώματα Σότοκαν και Σίτορίου, που είχε πουλήσει ο Γερόλυμπος και οι συν αυτώ απατεώνες Γκάζι, Χονδροματίδης κτλ. πήγαν ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!!!


Γ4 - Ο Πέμπτος Οργανισμό-Μαϊμού, που ψιλο-έδινε, αλλά δεν πρόλαβε να δώσει αρκετά Νταν  για το Shotokan, ήταν η Hellenic Karate Organization (HKF) των ... Φαραώ Γερόλυμπου, Ποντίδας, Γκάζι και Ζαρουχλιώτη.  ΨΟΦΙΣΕ και αυτή,  με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Ο Πέμπτος Σότο-ρίου ψευτο-Οργανισμός της Hellenic Karate Federation (HKF)  στήθηκε από τον Γερόλυμπο με έδρα το γραφείο, που είχε νοικιάσει για την μαϊμού εταιρεία που είχε ανοίξει στο όνομα της Ελπίδας Χριστοδούλου με όνομα "Elpida Tours" για να παίρνει τα ταξίδια των αποστολών εξωτερικού της ΕΛΟΚ, με σκοπό να πάρει ο Γερόλυμπος την αντιπροσώπευση της Japan Karate Association στην Ελλάδα! Αλλά και εκεί απέτυχε και πήρε την αντιπροσώπευση του κυρίου ... Καράμπελα!!!  Και αυτός ο οργανισμός  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια! HKF  ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματά της να πηγαίνουν και αυτά στα Σκουπίδια!

 

Άνω το ATHENS OPEN 2013 στο Shotokan από την ανύπαρκτη Hellenic Karate Federation (HKF) την 6/12/2013 υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση δημόσιων σταδίων και της Sportdata. Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

 

Άνω από σεμινάριο και εξετάσεις για Νταν της HKF στην Κέρκυρα, όπου συμμετέχουν ως προπονητές και εξεταστές οι Εμμανουέλα Ποντίδα, Ελπίδα Χριστοδούλου, Γιώργος Γερόλυμπος και Κέιβαν Γκάζι, υπό την προεδρία του απατεώνα Χρήστου Μπουλούμπαση και με χρήση δημόσιων σταδίων!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

 

Ο ανίκανος, άχρηστος και δεκαπρόσωπος Λευτέρης Αυγενάκης τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπει και εκτός από τους σημερινούς της νέας διοίκησης της ΕΛΟΚ, που υποθάλπει, κουκουλώνει και τις παλιές τεράστιες παρανομίες του Γερόλυμπου και της παρέας του, αφού ο αρχιαπατεώνας είναι χαϊδεμνένος της οικογένειας Μητσοτάκη!!! Να μας πει ο Αυγενάκης, γιατί τόσο καιρό δεν οριστικοποιείται ο Καταλογισμός των ανέγκριτων προϋπολογισμών της ΕΛΟΚ 2013-2018 και λιμνάζει στο γραφείο του Βαλεργάκη???

 

Και ο Έκτος Οργανισμός HKF, λοιπόν, του Γερόλυμπου δεν έμεινε στα επιστολόχαρτα, αλλά απέδωσε και αυτός κάποιες εισπράξεις στον ευφάνταστο απατεώνα!

 

Και οι δύο αυτοί οργανισμοί ISSO και HKF ΨΟΦΙΣΑΝ εκεί κάπου στο 2017-18 με τα διπλώματά τους να πηγαίνουν στα σκουπίδια και ο δημιουργός τους με την παρέα του ΨΟΦΙΣΑΝ και αυτοί αμετάκλητα με την απόφαση της Επιτροπής Φίλαθλης Ιδιότητας τον Ιανουάριο του 2020 και την επικύρωσή της από το ΑΣΕΑΔ, που τους έριξε στο κεφάλι 18 μήνες  στέρηση της Φίλαθλης Ιδιότητας  και κηρύχθηκαν αυτόματα έκπτωτοι από το ΔΣ της ΕΛΟΚ!

 

Όλοι οι απατεώνες των παλαιών διοικήσεων έκαναν τα στραβά μάτια στις απάτες χρήσης των δημόσιων σταδίων και της Sportdata από τις ψευδο-ομοσπονδίες και τους ιδιώτες-μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι το 2018, ενώ στη συνέχεια η επερχόμενη Αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση του απατεώνα Θεόδωρου Μαργαρίτη Α-Σιετή υποθάλπει τις ίδιες ψευδο-ομοσπονδίες συμμετέχουσα στις δραστηριότητές τους και δίνοντας στα μέλη τους κυρίαρχες θέσεις μέσα στη δομή της ΕΛΟΚ!!!  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!.

Η εξέλιξη των γεγονότων μας έφερε τη σημερινή διοίκηση, η οποία με τα στραβοπατήματα και τις παρανομίες, που διαπράττει δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχει την ίδια τύχη!!!

 

 ISSO και HKF  ΕΚΛΕΙΣΑΝ, ΨΟΦΙΣΑΝ με τα διπλώματά τους στα Σκουπίδια!

 

Όλα τα διπλώματα σαβουρο-Νταν Σότοκαν και Σίτο-ρίου από τους ανωτέρω οργανισμούς πετάξτε τα στα σκουπίδια, διότι κανένας δεν τα αναγνωρίζει, και ζητείστε πίσω τα λεφτά σας από τους κλέφτες, που σας τα πήραν!!!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


 

 Δ – Τα "Ψόφια" Νταν του Γουάντο-ρίου Καράτε-ντο!  (Ενότητες)

 

Δεύτερη κατηγορία παρα-ομοσπονδιών Πυραμίδων Απάτης για Νταν-Μαϊμούδες Γουάντο-ρίου-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις (όλοι δίνουν Κύου και Νταν δικά τους)! Σε αυτό το στιλ παραδοσιακού καράτε όλα είναι συγκεχυμένα! Κάποτε υπήρχε ολοκληρωτική οργάνωση κάτω από τους υψηλόβαθμους στο Γουάντο-ρίου, αλλά και αυτοί έχασαν την αξιοπιστία τους ακόμα και μέσα στο στιλ τους δίνοντας ελεύθερο το πεδίο σε νέες παραφυάδες!

 

Δ1 - Η Έκτη παρα-ομοσπονδία, που θα εξετάσουμε, είναι για  για το Wado-ryu Καράτε πλέον και είναι η International Wado Karate Union (IWKU) με ελληνικά ή ξενόγλωσσα διπλώματα των ... Φαραώ Χρήστου Μπουλούμπαση και Γρηγόρη Βόβλα.  ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια!

 

Στη διεύθυνση http://www.fightsports.gr/tag/iwku/ βρήκαμε την παλιά διαφήμηση:

Το ανοιχτό σεμινάριο από τον παράνομο πρόεδρο της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα προπονητή στο σύλλογό του και σε σεμινάρια και ταυτόχρονα εξεταστή βαθμών Νταν απατεώνα Χρήστο Μπουλούμπαση, πιόνι του Γερόλυμπου, επιβεβαιώνεται με την κάτω φωτό ότι γίνεται στο δημόσιο στάδιο των Άνω Λιοσίων και με την πλατφόρμα της Sportdata, που πληρώνει η ΕΛΟΚ! Με αυτό τον τρόπο τα λεφτά των εισπράξεων πάνε καθαρά στην τσέπη του Απατεώνα!

 

Ανωτέρω ο κορυφαίος Απατεώνας πρόεδρος της απόλυτα διεφθαρμένης ΕΛΟΚ διαφημίζεται θρασύτατα ως "ο Πρόεδρος που διδάσκει σε τεχνικά σεμινάρια" και από το FIGHTSPORTS!

Η Απάτη της Πυραμίδας: Πληρώνεις στους από πάνω για να τα παίρνεις από τους από κάτω!!!

 

Ανωτέρω βλέπετε το διαφημιστικό του σεμιναρίου με τις λεπτομέρειες: Γίνεται στο δημόσιο στάδιο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, διοργανώνεται από την ανύπαρκτη Παγκόσμια Οργάνωση International Wado Karate Union (I.W.K.U.)  ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια, από τον Bouloubasis Christos, 8 dan W.K.F. (ανάθεμα κι αν ξέρει να γράψει το όνομά του στα αγγλικά και με το δίπλωμα αγοραστό από τα σκουπίδια της WKF), διάρκεια σεμιναρίου 3 ώρες και τα λεφτά  μαύρα και στην τσέπη! Ή είσαι Κορυφαίος Απατεώνας ή δεν είσαι!!!

 

Με τα 8 Νταν της WKF ο Μπουλούμπασης έχει ξεπεράσει ακόμα και τον Μιγιάγκι του "Karate Kid", που έπιανε ... μύγες στον αέρα με τα ξυλάκια! Ο Μπουλούμπασης τις πιάνει ... δύο-δύο!!! (Μη γελάς! Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό?)

 

Και ανωτέρω πολλαπλές κλοπές του δημόσιου χρήματος από τον Απατεώνα Μπουλούμπαση, μέλος του ΔΣ και πρόεδρο της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα επαγγελματία προπονητή, με τα ετήσια πρωταθλήματα Wado-ryu μέσω της ΕΛΟΚ με τα καθαρά και μαύρα κέρδη στις τσέπες σε δημόσια στάδια με την Sportdata πάντα!

 

Και αυτόν τον κλέφτη και απατέωνα οι ανίκανοι και άχρηστοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τον είχαν και Διευθυντή στη Σχολή προπονητών του 2014 και υπέγραφε τα διπλώματα των προπονητών καράτε! Οι παρανομίες του, όμως, ήταν τόσες πολλές, που κάποτε ξύπνησε και τον μάγκωσε η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος και του έρριξε στο κεφάλι 18 μήνες στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας!!!

 

Παρ' όλα αυτά ο Κορυφαίος Απατεώνας εξακολουθεί να έχει διπλωματούχους ηλίθιους οπαδούς, όπως τον Μάριο Σιταρά, ο οποίος αποκαλεί τον Κορυφαίο Απατεώνα "Δάσκαλό του" και του πλέκει το εγκώμιο ως ηθικού και φιλόσοφου "δασκάλου του καράτε" με "ιερή αποστολή" να είναι προπονητής, ενώ ταυτόχρονα είναι από το 1999 μέχρι το 2009 μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και από το 2009 μέχρι το 2018 πρόεδρος της ΕΛΟΚ παράνομα!!! Και μάλιστα όταν ο ίδιος ο Μπουλούμπασης δηλώνει στα δικαστήρια ότι είχε καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στην ΕΛΟΚ εδώ και 25 χρόνια για να είναι μόνο διοικητικός!!!

Τέτοιες αποδείξεις ότι το καράτε βγάζει ηλιθίους σαν τον Σιταρά, τέως μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και νυν οπαδό του Μπουλούμπαση από την ... εξέδρα (!), έχουμε πολλές!!! Για ποιά ηθική του "δασκάλου του" μιλάει ο Σιταράς, όταν ο δάσκαλος αυτός παραβαίνει επί 19 χρόνια βασικά άρθρα του αθλητικού νόμου και διαπράττει αναρίθμητες απάτες στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα επαγγελματίας προπονητής και "δάσκαλός του", όπως ομολογεί και ο ίδιος???

 

Από την 25/7/2023 ==>> Το μαγκάκι ο Κανέλλης ... πάπαλα από το ΔΣ λόγω ... προπονητής!!!

Οι Υπόλοιποι Άχρηστοι και πανηλίθιοι! Τι γίνεται με τις αποφάσεις που έχει ψηφίσει, τα ταξίδια που έχει πάει κτλ. κτλ.? ΒΛΑΚΕΣ!!!

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας? Άλλοι ΒΛΑΚΕΣ! - ΚΟΠΑΝΟΙ, σας το έλεγα από τον Μάιο του 2021 αυτό!!!

 

Θα ήταν αμέλεια και αφέλεια αν δεν αποτείνουμε φόρο τιμής σε αυτό το σημείο στην σημερινή διοίκηση της ΕΛ. Ο. Καραλαμόγιων ανωτέρω, που έχουν εξασφαλίσει συγχωροχάρτια και νευραλγικές θέσεις για τα μέλη των παλαιών διοικήσεων, όπως ο Μπουλούμπασης, αφού και η παράταξη της παλιάς Αντιπολίτευσης και σημερινής διοίκησης διατηρούσε και δικούς της ανθρώπους ως μέλη των παλιών ΔΣ και ταυτόχρονα προπονητές, όπως π.χ. ο Γιώργος Μπίκας και ο Γιώργος Κοσμίδης, αλλά και τεχνικούς πιόνια και αχυράνθρωπους του Γερόλυμπου, όπως οι Άρης Κραββαρίτης και Κώστας Γκουβούσης! Άλλωστε υπήρχε αρκετός χώρος, αφού από το 1999 μέχρι το 2018 στα 11 μέλη των ΔΣ τα 7-9 ήταν πάντα και προπονητές ως συνεργαζόμενοι απατεώνες όλοι μεταξύ τους σε αυτό τον τομέα!!!

 

Να μην ξεχάσουμε, όμως, και τον κύριο Γρηγόρη Βόβλα, πιόνι και αυτός του Γερόλυμπου, αρχικά απλό μέλος του ΔΣ και μετέπειτα Ταμία της ΕΛΟΚ χωρίς καμιά γνώση από λογιστικά και μάλιστα από βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, που κρατάει η ΕΛΟΚ! Στην άνω φωτό δίνει σεμινάρια Wado-ryu Καράτε στην επαρχία σε δημόσιο στάδιο και το ... χρήμα στην τσέπη και στην κάτω ... διδάσκει στη Σχολή Προπονητών του 2014 με την ηλίθια ΓΓΑ να τον δέχεται ως εκπαιδευτή των υποψηφίων προπονητών, ενώ ταυτόχρονα ήταν Ταμίας της ΕΛΟΚ!

Θέλει φιλοσοφία να καταλάβει κανείς ότι ο διδάσκων σε τεχνικά σεμινάρια είναι προπονητής και ο εκπαιδευτής των υποψηφίων προπονητών είναι ανώτερης στάθμης προπονητής και άρα έχει κώλυμα στο να είναι ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ???

 

 Η International Wado Karate Union (IWKU) ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματ΄λα της στα Σκουπίδια!

 

Όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω οι οργανισμοί από τους οποίους έδιναν, αν έδιναν και όσα έδωσαν, Νταν οι ανωτέρω δύο "αξιωματούχοι" του Wado-ryu είναι Καρα-Μαϊμούδες, η ΠΟΠΚ δεν αναγνωρίζει αυτά τα διπλώματα και πετάξτε τα στα σκουπίδια!!!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


Δ2 - Η Έβδομη παρα-ομοσπονδία για το Wado-ryu Καράτε, που θα εξετάσουμε, είναι η "Wado International Karate Federation" (WIKF) με επί κεφαλής τον ... Φαραώ Ηλία Χρήστου.

 ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια!

 

Το Wado International Karate του Ηλία Χρήστου παρουσιάζει δυο-τρεις σειρές από βίντεο στις διευθύνσεις

https://www.youtube.com/watch?v=X075ebzqCfg  και

https://www.youtube.com/watch?v=g6JHunn-6W0

όπου αναφέρεται "ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 6 DAN ΚΑΡΑΤΕ WADO RYU, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ! Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ!
Συνεπώς ο Ηλίας Χρήστου ήταν προπονητής του συλλόγου του στο Φάληρο πράγμα που αποδεικνύεται και από την επόμενη φωτό με τον ίδιο στη μέση ως προπονητή!

Αναφέρει τον εαυτό του ως "Πρόεδρο της WIKF Ελλάδος" στην πρώτη προπονητική ημερίδα της WIKF Ελλάδος!

Η WIKF εμφανίστηκε αρχικά σε συνεργασία με το Wado-ryu του Ηλία Χρήστου, στη συνέχεια εμφανίστηκε αυτόνομη υπό τον Άγγλο ιδρυτή της και μετά πέρασε στα χέρια του Άγγελου Γκόργκα, όπου και δείχνει να βρίσκεται σήμερα! Εκτός αν ατόνισε και χάθηκε! Το βέβαιο είναι ότι όσα Νταν τυχόν έδωσε στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ!

 

 Η ψευτο-ομοσπονδία του Ηλία Χρήστου ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!


Δ3 - Η Όγδοη παρα-ομοσπονδία για το Wado-ryu Καράτε, που θα εξετάσουμε, είναι η Wado-ryu International Karate-do Federation – Greece (WIKF-Greece). Εδώ ο ... Φαραώ είναι Άγγλος, που υποστηρίζεται από ελληνικά σωματεία!  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Για κάποιο χρονικό διάστημα ερχόταν ο Άγγλος δάσκαλος Jon Wicks στην Ελλάδα και έκανε σεμινάρια στην Αθήνα και στην Εύβοια! Το site της WIKF είναι το  https://www.wikf.com/index.php με Founder and Grandmaster τον Tatsuo Szuki, 8th Dan Hanshi, και Board Members τους World Chief Instructor Jon Wicks, 8th Dan (England), Chairman τον Mathieu Beysen (Belgium), Chairman  (In Memoriam) τον William Millerson, 8th Dan (Curacao), και General Secretary τον Dan Wallis, 8th Dan (Canada)

Από το ίντερνετ βρήκαμε τις επόμενες διοργανώσεις στην Ελλάδα:

Στην άνω φωτό διακρίνονται να προπονούνται από προπονητή της WIKF άτομα από συλλόγους, που τελευταία το έχουν γυρίσει στο Shito-ryu του Γιώργου Πελέκη!!! Όλοι οι τρελοί στο ... καράτε!!! Πιθανόν να έχει κρατήσει επαφές με την WIKF ο επόμενος οργανισμός του Άγγελου Γκόργκα!

Η WIKF εμφανίστηκε αρχικά σε συνεργασία με το Wado-ryu του Ηλία Χρήστου, στη συνέχεια εμφανίστηκε αυτόνομη με επαφές και σεμινάρια σε συλλόγους της Εύβοιας, οι οποίοι στη συνέχεια στράφηκαν στο Σίτο-ρίου του Γιωργου Πελέκη, και μετά πέρασε στα χέρια του Άγγελου Γκόργκα (στη συνέχεια), όπου και δείχνει να βρίσκεται σήμερα! Εκτός αν ατόνισε και χάθηκε! Το βέβαιο είναι ότι όσα Νταν τυχόν έδωσε στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ!

 

 Και αυτή η ψευτο-ομοσπονδία ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


 Ε Τα "Ψόφια" Νταν του Σίτο-ρίου Καράτε-ντο!  (Ενότητες)

Τέταρτη κατηγορία παρα-ομοσπονδιών Πυραμίδων Απάτης για Νταν-Μαϊμούδες Σίτο-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις, αστικές εταιρίες και αλλοδαπές ομοσπονδίες ή ανεξάρτητους δασκάλους (όλοι δίνουν Κύου και Νταν δικά τους):

 

Ε1 - Η Ένατη παρα-ομοσπονδία για το Σίτο-ρίου πλέον τώρα, που θα εξετάσουμε, είναι μίγμα των "Οργάνωση Shito-ryu" και "Kobe Osaka International - Hellas" των ... Φαραώ Γερόλυμπου-Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου.  Και αυτή ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια! (Ενότητες)

 

Η εν λόγω καρα-κομπίνα, διότι περί κομπινάρας πρόκειται και ούτε καν περί παρα-ομοσπονδίας (!), στήθηκε από τον Γιώργο Γερόλυμπο και τον Γιώργο Τσόγκα από το 1990, που η ΕΟΕΚ αναγνωρίστηκε από τη ΓΓΑ και κανένας δεν το είχε πάρει χαμπάρι! Από τότε το μυαλό του Γερόλυμπου "είχε δει" την εξέλιξη της ΕΟΕΚ και τις επιχορηγήσεις που θα έπαιρνε, είχε πιάσει "στασίδι" στο ΔΣ της ΕΟΕΚ και είχε βρει και συνεργάτη (τον Τσόγκα) να του μαζέψει συλλόγους-ψήφους στη Γενική Συνέλευση μέσω του στιλ του Σίτο-ρίου!

Αριστερά, ο γνήσιος "εραστής της τέχνης του καράτε" Γιώργος Τσόγκας! Αλλά δεν του βγήκε και παρέμεινε "εραστής του ... εαυτού του"!!!

Ο Τσόγκας άρχισε καράτε στην Πάτρα το 1980 (?) σαν μαθητής του Μπουλούμπαση και είχε τότε καφέ ζώνη! Φόρεσε μόνος του τη μαύρη, 1ο Νταν, μετά από 3-4 χρόνια άλλαξε στιλ και πέρασε στο Σίτο-ρίου του περαστικού από την Ελλάδα Αλί Σακερί και μετά του Δημήτρη Ζεύκη και ίσως πήρε το 2ο Νταν. Στη συνέχεια άλλαξε δάσκαλο στο Σίτο-ρίου και πήγε κοντά στον Γάλλο Πάτρικ Ταμπουρίνο, που του έδωσε το 3ο Νταν, και τέλος, μαζί με τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, ιδρύουν σε πρώτη φάση σύλλογο και τον εγγράφουν στην ΕΟΕΚ με ονομασία "Αθλητικός Σύλλογος ΟΡΓΑΝΩΣΗ SHITO-RYU KARATE" και μέσω αυτού προσηλυτίζουν και άλλους συλλόγους στο Σίτο-ρίου!

Οι δουλειές πάνε καλά, αλλά θέλουν και διεθνή αναγνώριση! Σε δεύτερη φάση, λοιπόν, κόλλησαν στην "Kobe Osaka International" του Άγγλου Τόμυ Μόρις, τεχνικού που έφερε ο Γερόλυμπος στην Ελλάδα από την Παγκόσμια και είχε αναπτύξει δικό του Διεθνές Δίκτυο Σίτο-ρίου, και ο οποίος ίσως έδωσε στον Τσόγκα το 4ο Νταν, και γίνονται παράρτημά της στην Ελλάδα!

Τρία χρόνια δούλευαν την "ευρω-κομπίνα" και οι τρεις Γερόλυμπος-Τσόγκας-Παπαδημηττρόπουλος! Έπιασε ο Γερόλυμπος μια θέση στο ΔΣ/ΕΟΕΚ, την ενίσχυσε με μια θέση στο ΔΣ της Παγκόσμιας, έπεισε ο Γερόλυμπος 20 συλλόγους Σότοκαν δικούς του (η Βασίλω πρώτη και καλύτερη με δεύτερη τη σουπιά τον Γκουβούση!), έφτιαξε και ο Τσόγκας 20 συλλόγους Σίτο-ρίου και τότε, πανίσχυροι πλέον, έσκασαν το πραξικόπημα του τέλους του 1994 και επιβλήθηκαν αριθμητικά στην ΕΟΕΚ και κατά συνέπεια και διοικητικά! Ταυτόχρονα οι Γερόλυμπος και Τσόγκας άρχισαν να πουλάνε Σίτο-ρίου στον Ζαχόπουλο εξαπατώντας τον ίδιο και όλους τους δικούς του! Άλλο κορόιδο αυτός, γιατί δεν είχε καμιά ανάγκη από κανένα στιλ για να μπει ισότιμα με όλους τους άλλους συλλόγους στην ΕΟΕΚ το 1994 (φωτό αριστερά με τον Τόμι Μόρις)!!!

Παράλληλα, επειδή το καράτε ΔΕΝ ήταν Ολυμπιακό Άθλημα και επειδή ο Γερόλυμπος είχε στόχο μια θέση στην Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), έπιασε ο Γερόλυμπος τον κουμπάρο του, που ήταν στο ΔΣ του Χόκεϊ, το οποίο είχε μόνο 5-6 συλλόγους και δεν είχε την αναγνώριση της ΓΓΑ, τον έπεισε ότι με 20 συλλόγους (τον βλάκα, διότι αρκούσαν 5 σύλλογοι, αφού ακόμα ίσχυε ο νόμος 75/1975) καράτε θα έπαιρνε το Χόκεϊ την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ με μόνο αντάλλαγμα να έμπαινε ο Γερόλυμπος εκπρόσωπος του Χόκεϊ στην ΕΟΕ, και αρπάζουν Γερόλυμπος και Τσόγκας και την ομοσπονδία του Χόκεϊ με συλλόγους καράτε!!!

1995-1996  ==> Η ΕΟΕΚ, λοιπόν στα χέρια του Γερόλυμπου και το Χόκεϊ στα χέρια του Τσόγκα με τον Γερόλυμπο εκπρόσωπο στην ΕΟΕ! Δεν περνάνε λίγοι μήνες, που πήρε η Αθήνα το 1996 τους Ολυμπιακούς του 2004 και γλυκαίνεται ο Τσόγκας από το χρήμα και τη δόξα, που έπεφταν στο Χόκεϊ! Άρχισε να ... κάνει κοιλιά από τις ... ταβέρνες και ταυτόχρονα να καλοβλέπει για τον εαυτό του τη θέση του Χόκεϊ στην ΕΟΕ! Του σκάει το παραμύθι του Γερόλυμπου και του παίρνει τη θέση στην ΕΟΕ με αποτέλεσμα να γίνουν μοιραία από δυό χωριά χωριάτες και δικαστικά και ενδο-ομοσπονδιακά με κομβικό πρόσωπο πλέον τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος από τη ζώνη ... πριν από την άσπρη, που του άξιζε, βρέθηκε στο 2ο Νταν με τον Τσόγκα και με ... πύραυλο στο 6ο Νταν με τον Μόρις, μετά το σουτάρισμα του Τσόγκα από το καράτε, συνεχίζοντας με τον Γερόλυμπο την περίφημη "Kobe Osaka International-Hellas (ΚΟΙ)" (σαν τρένο δεν μοιάζει?)!!! Ιδού με κλικ και το site της εποχής μετά από αγώνες και με επαίνους όλων των αρχι-λαμόγιων του καράτε της εποχής! Τώρα φυσικά τα έχουν σβήσει όλα!!!  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια!

 

Παράδειγμα αγώνων της ιδιωτικής ΚΟΙ-Hellas σε στάδιο του δημοσίου και με την Sportdata, που πλήρωνε η ΕΛΟΚ:

 

Βεβαίως όλοι οι απατεώνες-καραγκιόζηδες "δάσκαλοι" εντός και εκτός ΕΟΕΚ τα έβλεπαν αυτά και καμιά κυρία δεν μιλούσε! Γιατί? Διότι απλούστατα όλοι έκαναν τα ίδια, ενώ η ανίκανη και άχρηστη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κοιμόταν με τα τσαρούχια χωρίς να βλέπει τους αθλητικούς εγκληματίες μέσα σε μια ομοσπονδία, την οποία επιχορηγεί, της δίνει στάδια για τους αγώνες της και μόρια στους αθλητές της!

     

 Η Απάτη της Πυραμίδας: Πληρώνεις στους από πάνω για να τα παίρνεις από τους από κάτω!!!


Ε2 - Η Δέκατη παρα-ομοσπονδία για το Shito-ryu Καράτε, που θα εξετάσουμε, είναι η Ελληνική Οργάνωση Hayashi-ha Shito-ryu Karate-do του Γιώργου Τσόγκα!

 ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Διωγμένος ο Τσόγκας από τον Γερόλυμπο και την ΕΟΕΚ κολλάει δίπλα στον Teruo Hayashi Shihan και έφτασε το 6ο Νταν σε χρόνο ρεκόρ και με 15 συλλόγους δίπλα του!!!

 

Ταυτόχρονα ο Γιώργος Τσόγκας πιάνουνε και την ομοσπονδία του Χόκεϊ με τον δικηγόρο Δημήτρη Χατζημιχάλη, αλλά μετά από μερικά χρόνια τους μαγκώνουν οι έλεγχοι της ΓΓΑ και άλλοι για οικονομικές ατασθαλίες στο Χόκεϊ, οπότε καταρρέει και το καράτε της ανωτέρω οργάνωσης του Τσόγκα!  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Ε3 - Η Ενδέκατη παρα-ομοσπονδία για το Shito-ryu Καράτε, που θα εξετάσουμε, είναι η ψευδο-ομοσπονδία "International Shito-ryu Organization" (ISO), των Γερόλυμπου και Παπαδημητρόπουλου μετά την αποπομπή του Τσόγκα από την ομάδα των απατεώνων!

 Και αυτή η οργάνωση ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Σε τρίτη φάση, λοιπόν, τσακώνεται ο Γερόλυμπος με τον Τόμι Μόρις και Γερόλυμπος με Παπαδημητρόπουλο αφήνουν την "KOBE" του Tommy και πλέον ιδρύουν την νέα ψευδο-ομοσπονδία "International Shito-ryu Organization" (ISO), η οποία δίνει φυσικά αβέρτα διπλώματα Νταν-Μαϊμούδες εισπράττοντας μαύρο χρήμα από τους ηλίθιους!!! Για παράδειγμα ένα πρώτο Νταν σαν το πιο κάτω έπιανε από 150 μέχρι 250 ευρώ εκείνη την εποχή ανάλογα με το πόσο ... μαλάκας ήταν εκείνος, που θα το πλήρωνε!!!  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Παράδειγμα αγώνων του ιδιωτικού Shito-ryu (ISO) στη μεταβατική περίοδο ακριβώς μετά την ΚΟΙ σε στάδιο του δημοσίου και με την Sportdata, που πλήρωνε η ΕΛΟΚ!

 

Το επόμενο δίπλωμα του 1ου Νταν είναι της ανύπαρκτης ISO  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια! , εκδόθηκε την 25/5/2012 και μαζί του θα εκδόθηκαν και άλλα παρόμοια 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Νταν (!), το υπογράφει ο Γιώργος Γερόλυμπος ως "Chairman της ISO", αλλά χωρίς να είναι νόμιμος εκπρόσωπος με έγγραφα κάποιου τέτοιου οργανισμού (!) και φέρει τον αύξοντα αριθμό 262! Επομένως, 262 διπλώματα επί 200 € κατά μέσο όρο μας κάνουν 52.400 € μόνο από πρώτα Νταν και έχουμε και δεύτερα και τρίτα και τέταρτα ... κομματάκι πιο ακριβά για τους υψηλά ιστάμενους μαλάκες!!! Συνεπώς, ο Γερόλυμπος αποδεικνύεται και αυτός "κατά συρροή σαδιστής", διότι τύπωνε τα διπλώματά του σε χαρτόνι και όχι σε ... χαρτί υγείας!!!

Με κλικ στις μικρές φωτό βλέπετε και το ... "Σπίτι των Νταν" στην Πάχη των Μεγάρων!!!

 

 

Και ο κόσμος του καράτε αγοράζει τα σκουπίδια του Γερόλυμπου και του Παπαδημητρόπουλου!

Μέχρι τους Ολυμπιακούς του 2004 σουτάρει ο Τσόγκας τον Γερόλυμπο και τους συλλόγους του από το Χόκεϊ και σουτάρει ο Γερόλυμπος τον Τσόγκα και τους συλλόγους του από την ΕΛΟΚ πλέον!!! Μένει ο Τσόγκας με το ... "τέως" στο καράτε και μένει και ο Γερόλυμπος με το ... "τέως" στην ΕΟΕ! 

 

Αρπάζει στη συνέχεια ο Γερόλυμπος το Τρίαθλο για να μη χάσει την ΕΟΕ και έρχεται ο Τσόγκας στην ΠΟΠΚ του παραδοσιακού καράτε με 11 συλλόγους, όπου τον δεχόμαστε για να υποβάλλουμε την αίτηση με 20 συλλόγους για την αναγνώριση της ΓΓΑ!

Ακριβώς τον Φεβρουάριο του 2004 σουτάρει η Αγγελοπούλου τον Γερόλυμπο από το "Αθήνα 2004"!!!

Στο τέλος του 2004, όμως, τσινάει και ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, δεν έρχεται να κάνει εκλογές στην ΠΟΠΚ και στην αρχή του 2005 θέλει να διώξει τον Περσίδη από την ΠΟΠΚ! Προσβάλλουν την έλλειψη ΔΣ στην ΠΟΠΚ οι Δρακόπουλος και Τσόγκας και κερδίζει ο δεύτερος το δικαστήριο παίρνοντας προσωρινή διοίκηση (2005)! Τα βρίσκουν στη συνέχεια και συνεργάζονται Τσόγκας και Δρακόπουλος πετώντας έξω τον Περσίδη από την ΠΟΠΚ, αλλά η εξέλιξη απέδειξε το περίφημο: "ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΡΕ ... ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΙ!" και η ΠΟΠΚ μένει τελικά στα χέρια του Περσίδη μετά από 2,5 χρόνια δικαστηρίων (2007)! Θέλατε δεν θέλατε βάλαμε και την ... Κοκκινοσκουφίτσα, που στο τέλος τα παίρνει όλα!!!

 

Η Απάτη της Πυραμίδας: Πληρώνεις στους από πάνω για να τα παίρνεις από τους από κάτω!!!

 

Ο Τσόγκας εξαφανίστηκε από το καράτε και πληρώνει νομίζω κάτι πρόστιμα, γιατί τον έπιασαν να πουλάει ... "μόρια" σε γονείς για τα παιδιά τους από το Χόκεϊ!

 

 ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

 Δεν θέλει συζήτηση ότι όλα τα διπλώματα Shito-ryu Καράτε των:  "Οργάνωση Shito-ryu Karate", η οποία ψόφησε, "Kobe Osaka International-Hellas" (KOI-Hellas), η οποία επίσης ψόφησε, και "International Shito-ryu Organization" (ISO), η οποία επίσης καρα-ψόφησε είναι σκουπίδια για την ΠΟΠΚ! Το φυσικό επακόλουθο είναι και όλα τα επόμενα από οπουδήποτε διπλώματα, όσων πήραν επόμενα, με βάση προηγούμενα των ανωτέρω οργανισμών είναι άκυρα, διότι βασίστηκαν σε διπλώματα ανύπαρκτων οργανισμών!!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.


Ε4 - Η Δωδέκατη παρα-ομοσπονδία για το Shito-ryu Καράτε, που θα εξετάσουμε, είναι η "International Shitoryu-Shotokan Organization" (ISSO) των ... Φαραώ Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδροματίδη, Γκάζι και Ζαρουχλιώτη.  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!  (Ενότητες)

 

Αυτή είναι κορυφή στις απάτες της διεφθαρμένης ΕΛΟΚ και των ανθρώπων της, αλλά και κορυφαία απόδειξη της διαφθοράς και της ανικανότητας της ΓΓΑ!

Η ISSO δεν είχε καταστατικό, δεν είχε καμιά άλλη νομιμοποίηση, κάλυπτε θρασύτατα στιλ καράτε μέσα στην ΕΛΟΚ χωρίς η ΕΛΟΚ να έχει στιλ καράτε, διοργάνωνε αγώνες μέσα στην ΕΛΟΚ σε δημόσια στάδια και με την πλατφόρμα της Sportdata, που πλήρωνε η ΕΛΟΚ, έκανε εξετάσεις και πούλαγε Νταν, δημιούργησε δίκτυο προπονητών σε έναν ανύπαρκτο οργανισμό, εισέπραττε από αγώνες, από σεμινάρια, από εξέταστρα Νταν σε αθλητές και προπονητές, με τα Νταν τα δικά της έμπαιναν υποψήφιοι στις Σχολές προπονητών και γενικά ήταν μια "ομοσποδνία μέσα στην ομοσπονδία" χωρίς κανένας μαλάκας από τους επόμενους ούτε από όλο το καράτε, εκτός βέβαια από τους μετόχους της που θησαύριζαν, να βγάζει τσιμουδιά και όλοι να συμμετέχουν ως μέλη της ή να αποδέχονται τις δραστηριότητές της!

Όλα τους πάνε δεξιά εκτός από το www.karate.gr, που τους ξεμπροστιάζει σε κάθε βήμα τους!

 

     

 

"Έπιπλο" από το σπίτι

του Γερόλυμπου και ...

... και ο Υφυπουργός να κοιμάται όρθιος!!!

Μαθημένος ο Γερόλυμπος από τα λάθη του στις προηγούμενες ψευτο-ομοσπονδίες, αλλά και εκπαιδευμένος πλέον στην απέραντη βλακεία των ανθρώπων δημιουργεί μια εξαιρετική οργάνωση στην ISSO βάζοντας μαζί με το Σίτο-ρίου και το Σότοκαν, με βοηθό του το "πολυεργαλείο" Κέυβαν Γκάζι, ο οποίος χρεώνει ... 10 € τις πέντε τούμπες ... και παίρνεις και μία δωρεάν!!! Οι προπονητές και οι σύλλογοι τρέχουν να ενταχθούν στην ISSO και να κρύψουν την ανικανότητά τους πίσω από τα αγορασμένα διπλώματά της, αλλά και για να κερδίσουν την εύνοια του Γερόλυμπου! Γενικό τεχνικό Δερβέναγα στην ISSO έχει ορίσει ο Γερόλυμπος τον Παναγιώτη Χονδροματίδη, ο οποίος υπογράφει και τα διπλώματα Νταν της ISSO ως "Chief Instructor", τρομάρα του!!!  Η ISSO ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

Η θρασύτητα των Γιώργου και Εμμανουέλας Γερόλυμπου ήταν τόσο τεράστια (όσο τεράστια και η βλακεία που δέρνει τους αρμόδιους στη ΓΓΑ), ώστε επί 15 χρόνια λειτουργούσαν δικές τους ομοσπονδίες και μάτσωναν τις εισπράξεις μέσα στην εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ, αλλά και η διαφθορά της σημερινής διοίκησης του Θεόδωρου-Μαργαρίτη Σιετή δεν πάει πίσω, διότι άφησε ατιμώρητες όλες τις απάτες εις βάρος της ΕΛΟΚ και του δημοσίου και ατιμώρητους όλους τους απατεώνες-συνεργάτες του Γερόλυμπου και τους έδωσε μάλιστα και κύριες θέσεις μέσα στην οργάνωση της ΕΛΟΚ! Αφήνουμε κατά μέρος τον βαθύ ύπνο των ανίκανων και άχρηστων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!

27/9/2013 - Αγώνες της ISSO σε εθνικό στάδιο με την Sportdata!

 

10/5/2014 - Αγώνες Shito Ryu της ISSO σε εθνικό στάδιο με την Sportdata!

 

31/5/2014 - Αγώνες Shotokan της ISSO σε εθνικό στάδιο με την Sportdata!

 

  ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!:  Πώς να κάνετε τα κατοστάρικα ... χαρτί τουαλέτας!

 Μερικά διπλώματα μaϊμού της ISSO! Με κλικ μεγαλώνουν!!!

 Η Απάτη της Πυραμίδας: Εδώ πρόκειται για την κεφαλή της Πυραμίδας, που ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ!!!

 

Η μαϊμού-ISSO πούλησε στην Ελλάδα μέσω των μαϊμούδων συλλόγων και προπονητών της περισσότερα από χίλια Νταν με μαύρο χρήμα εξαπατώντας όλους τους αθλητές της χωρίς οι ηλίθιοι της ΓΓΑ να πάρουν χαμπάρι τι τους έστελνα με τα δημοσιεύματά μου! Μετά και μόνο από τα δημοσιεύματα του www.karate.gr τρόμαξαν οι ατρόμητοι απατεώνες "Γερόλυμπος και Συνάφι του" έτρεξαν κρυφά στο τέλος του 2016 να ιδρύσουν μια μαϊμού εταιρεία κρυμένη σε κάποιες βουνοκορφές στην Αγγλία για να στηρίξουν την ISSO νομικά, ότι δήθεν υπάρχει! Κάποιοι από την αντιπολίτευση του ΚΙΜΕ, όμως τότε, τους ανακάλυψαν και αποκάλυψαν την αντίστοιχη αίτηση στο επιμελητήριο της Ουαλλίας (???), που βλέπετε με κλικ εδώ(!) με τα ονόματα των Γιώργου Γερόλυμπου, Εμμανουέλας Ποντίδας-Γερολύμπου και Παναγιώτη Χονδροματίδη!  ΕΚΛΕΙΣΕ με τα διπλώματα στα Σκουπίδια!

 

Μετά το γιουχάισμα που έπεσε ο Γερόλυμπος έκλεισε την εταιρεία-μαϊμού, αλλά την ... ξανάνοιξε μετά από 2 χρόνια και τον ξαναπιάσανε και την ξανάκλεισε!!! Η ISSO έδινε  διπλώματα Νταν για Σότοκαν και Σίτο-ρίου, τα οποία δεν χρειάζεται φιλοσοφία ότι είναι κυριολεκτικά για τα σκουπίδια και ακόμα παραπέρα!!! Τα διπλώματα του Σίτο-ρίου τα υπογράφει ο Chief Instructor της ISSO Παναγιώτης Χονδροματίδης και έχουν γεμίσει τα σπίτια της Εύβοιας από τέτοια σκουπίδια, αλλά και της Αθήνας και άλλων μερών της Ελλάδας και θα τα δούμε πιο κάτω στο Σίτο-ρίου!

 

 Και με εικόνες για τους αναλφάβητους:

 ΕΚΛΕΙΣΕ-ΨΟΦΙΣΕ με τα διπλώματά της στα Σκουπίδια!

 

 Δεν θέλει συζήτηση ότι όλα τα διπλώματα Shito-ryu Καράτε της "International Shitoryu-Shotokan Organization" (ISSO), η οποία επίσης καρα-ψόφησε, είναι σκουπίδια για την ΠΟΠΚ! Το φυσικό επακόλουθο είναι και όλα τα επόμενα από οπουδήποτε διπλώματα, όσων πήραν επόμενα, με βάση προηγούμενα του ανωτέρω οργανισμού είναι άκυρα, διότι βασίστηκαν σε διπλώματα ανύπαρκτου οργανισμού!!


 Τα διπλώματα Νταν στο καράτε θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από έναν αξιόπιστο, ζωντανό και σε λειτουργία οργανισμό, η έλλειψη του οποίου καθιστά αυτομάτως τα διπλώματα, που εξέδωσε στο παρελθόν, τελείως άχρηστα, διότι δεν επιβεβαιώνεται η βέβαιη αξιοπιστία τους!.

 Ζ - Όλες οι ανωτέρω απάτες στην ΕΛΟΚ συνέβαιναν επί 35 χρόνια, ενώ η εποπτεύουσα τις αθλητικές ομοσπονδίες ΓΓΑ κοιμόταν με τα τσαρούχια!  (Ενότητες)

 

Οι αθλητικές ομοσπονδίες κολυμπάνε στις παρανομίες επί δεκαετίες και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τους τελευταίους κλητήρες μέχρι τους Γενικούς Γραμματείς και τους Υφυπουργούς κοιμούνται με τα τσαρούχια ... και τις κάπες μαζί!!!

 

Αναρωτηθήκατε ποτέ, βρε ηλίθιοι, γιατί οι περισσότεροι σύλλογοι της ΕΛΟΚ κατεβάζουν πολύ λίγους αθλητές στους αγώνες της ΕΛΟΚ? Διότι απλούστατα με την άδεια λειτουργίας, που δίνετε στα γυμναστήριά τους, και τις άδειες επαγγέλματος, που δίνετε στους προπονητές τους, οι σύλλογοι της ΕΛΟΚ αναπτύσσουν και διαδίδουν άλλα πιο προσοδοφόρα αθλήματα, πράγμα που σημαίνει ότι με την έλλειψη κάθε ελέγχου έχετε δημιουργήσει έναν "παρα-αθλητισμό" δέκα φορές μεγαλύτερο από τον πραγματικό αθλητισμό, που υποτίθεται ότι εποπτεύετε!

Γιάννης Βρούτσης

Αναπληρωτής Υπουργός για τον Αθλητισμό

 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:  μια ανίκανη και άχρηστη δημόσια υπηρεσία!!!.

 Η - Συνοπτικά οι 2+5+3+4 = 14 ψόφιες οργανώσεις έδιναν Νταν καράτε από το 1990 μέχρι το 2020 επί 30 χρόνια στην Ελλάδα!  (Ενότητες)

 

Α – Πυραμίδες

Β – Ζαχόπουλος – Οκινάουα-τε-τάι Καράτε-ντο! Ελ Κούρυ ό,τι νάναι!

Γ – Σότοκαν

1) ΠΟΣΚ = Πανελλήνια Οργάνωση Σότοκαν Καράτε

2) ΠΕΦΣΚ = Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε

3) ΠΟΠΚ/Δρακόπουλου = Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε / Δρακόπουλος

4) ISSO = International Shitoryu-Shotokan Organization / Γερόλυμπος – Ποντίδα – Γκάζι – Ζαρουχλιώτης – Χονδροματίδης

5) HKF = Hellenic Karate Federation / Γερόλυμπος – Ποντίδα – Γκάζι – Ζαρουχλιώτης

Δ – Γουάντο-ρίου

1) IWKU = International Wadoryu Karate Union / Μπουλούμπασης Βόβλας

2) WIKF = Wadoryu International Karate Federation / Ηλίας Χρήστου

3) WIKF = Wadoryu International Karate Federation / Jon Wicks

4) WIKF = Wadoryu International Karate Federation / Άγγελος Γκόργκας

Ε – Σίτο-ρίου

1) Οργάνωση Σίτο-ρίου / Τσόγκας – Παπαδημητρόπουλος

2) Kobe-Osaka International Hellas / Τσόγκας – Παπαδημητρόπουλος – Γερόλυμπος

3) Ελληνική Οργάνωση Hayashi-ha Shito-ryu Karate-do / Τσόγκας

4) ISO = International Shito-ryu Organization / Γερόλυμπος Παπαδη-μη-τρόπουλος

5) ISSO = International Shitoryu-Shotokan Organization / Γερόλυμπος Ποντίδα Γκάζι Ζαρουχλιώτης Χονδροματίδης

 

Σε πρώτη δημοσίευση από 16/12/2021 και αναδρομικά σε παλαιότερα άρθρα του www.karate.gr!

 Η επιτυχής κατάληξη των δικαστικών υποθέσεων του Θύμιου Περσίδη .

Οι Αποφάσεις της 16/12/2021 του ΕΔΔΑ στις "Δύο" και της 1/12/2022 στη "Μία" Προσφυγές "PERSIDIS vs GREECE"!

Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του από το ΝΟΕ-1977 μέχρι το ΔΕΚ-1994 με εκδότη τον Θύμιο Περσίδη κυκλοφορούντος μηνιαίου αθλητικού περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" αρχικά και απλά "ΔΥΝΑΜΙΚΟ" αργότερα, είναι ένας "δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από έναν κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!

Ως επί 17 χρόνια εκδότης του ανωτέρω περιοδικού και από τον Αύγουστο του 2004 ιδιοκτήτης-διαχειριστής του www.karate.gr, αλλά και ως υπέρ των σαράντα ετών διοικητικός αθλητικών ομοσπονδιών καράτε, έχω δικαστεί σε περισσότερες από 80 δίκες (Πρωτοδικείου, Εφετείου, Αρείου Πάγου κτλ.) σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις με νίκες ή παραγραφές για τις περισσότερες από αυτές. Για δύο αστικές (με ασφαλιστικά) και μία ποινική (με μία αναίρεση δεκτή!) υποθέσεις, σύνολο 4+4+5=13 δίκες που έχασα, με αντικείμενο κυρίως τη συκοφαντική δυσφήμιση, είχα υποβάλει αντίστοιχα τρεις Προσφυγές (δύο το 2014 και μία το 2015, με κλικ εδώ) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με ΠΑΡΑΠΟΝΑ για λανθασμένη εφαρμογή από τους Δικαστές υπέρμετρου περιορισμού στην ελευθερία της έκφρασης στα κείμενά μου, τα οποία αφορούσαν σε κριτικές αξιολογήσεις πράξεων δημοσίων προσώπων, παρ' όλο που υπέβαλα πάντα και σχετικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ! Τις Προσφυγές αυτές τις είχα συντάξει μόνος μου χωρίς τη βοήθεια νομικού! Τέτοιες Προσφυγές υποβάλλονται στο ΕΔΔΑ περί τις 30.000 κάθε χρόνο από όλη την Ευρώπη και απορρίπτεται το 95% αυτών από το γραμματειακό πρωτόκολλο και την αρχική εκτίμηση του παραδεκτού της προσφυγής! Οι δικές μου πέρασαν και οι τρεις τα δύο αυτά στάδια μέσα στο ελάχιστο 5% για να δικαστούν!!!

Πριν όμως δικαστούν, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), που παρίσταται νομικά στο ΕΔΔΑ για την Ελληνική Κυβέρνηση, μού πρότεινε Συμβιβασμό με Αποζημίωση για παράβαση από τα δικαστήρια του άρθρου 6 περί μη δίκαιης δίκης και του άρθρου 10 περί ελευθερίας της έκφρασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αρχικά για τις δύο αστικές και μετέπειτα και για την ποινική! Αποδέχθηκα το Συμβιβασμό με την Αποζημίωση, διότι οι υποθέσεις είχαν αργήσει απαράδεκτα πάρα πολύ (εξίμισι χρόνια!), ενώ ήταν και οικονομικά συμφερότερος από το να εκδικαστούν! Η επιτυχία αυτή με κατέστησε το μόνο γνωστό Έλληνα Πολίτη, που χωρίς να είναι νομικός κατάφερε να δικαιωθεί σε τρεις ιδιόγραφες Προσφυγές του στο ΕΔΔΑ!!! Δεν υπάρχει δε καμιά αμφιβολία ότι η ανωτέρω πρόταση Συμβιβασμού αποτελεί παραδοχή ήττας, αφού το Δημόσιο δεν χαρίζει ούτε δεκάρα στον Πολίτη!

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι το www.karate.gr αναγνωρίστηκε από το ΕΔΔΑ ως δημοσιογραφικό site υπό την ευρεία έννοια και μπορεί πλέον ελεύθερα να κρίνει αξιολογικά πράξεις και παραλήψεις δημοσίων προσώπων στους τομείς των δημοσίων καθηκόντων τους με ευρύτερα πλαίσια εκφράσεων από ότι των απλών ιδιωτών!!! Με βάση αυτό το ακλόνητο συμπέρασμα, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες καλά θα κάνουν να μελετούν σε βάθος τις καταγγελίες, που κατά καιρούς υποβάλλω, και να διορθώνουν τις στρεβλώσεις, τις οποίες καταγγέλλω και τις οποίες "ανέχονται έως υποθάλπουν" χωρίς να ιδρώνει το αυτί τους!!!

   Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.