karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   

Πρώτη δημοσίευση 15/9/2004.

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

 

 Το Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Γιώργος Γερόλυμπος!

 

 

Απάτες του Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ, που οδήγησαν στην επί δέκα χρόνια καθυστέρηση της αναγνώρισης του Καράτε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ίσως την απώλεια της Ολυμπιακής προοπτικής για πάντα, και άρα τρομερή ζημία του αθλήματος διεθνώς, των ομοσπονδιών διεθνώς και εθνικά, των ITKF και ETKF, της ΠΟΠΚ, και οπωσδήποτε όλων των συλλόγων και σχολών της ΠΟΠΚ αλλά και της ΕΟΕΚ ταυτόχρονα.

Ο καθένας από τους ανωτέρω θιγόμενους έχει έννομο συμφέρον να εγείρει αστική απαίτηση αποζημίωσης!

Και η ΠΟΠΚ θα είναι η πρώτη!

 

 

Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 

 

Στην εκδίκαση της τριτανακοπής της ΕΟΕΚ κατά της ΠΟΠΚ στο Πρωτοδικείο την 17η-10-1995, ο Γερόλυμπος κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ της ΕΟΕΚ (αντιπρόεδρος) και ο Περσίδης κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ της ΠΟΠΚ (γενικός γραμματέας).

Στην κατάθεσή του ο Γερόλυμπος είπε ότι το παραδοσιακό καράτε της ITKF και το γενικό καράτε της WUKO είναι “το ίδιο άθλημα”, “η ΕΟΕΚ έχει περισσότερα από 100 σωματεία που καλλιεργούν το παραδοσιακό καράτε”, “οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί”, “η WKF τώρα καλύπτει και τα δύο αθλήματα και η ITKF έκλεισε”.

Ο Γερόλυμπος κατέθεσε με όρκο στο δικαστήριο όλες αυτές τις ψευδολογίες εν γνώσει της αναληθείας τους και μάλιστα τις υποστήριζαν και ο ίδιος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕΚ όλα τα επόμενα χρόνια, ακόμα μέχρι και σήμερα (!!!) παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Κατά την ίδια χρονική διάρκεια ο ψευδέστατος Γερόλυμπος ήταν ενεργό μέλος της επιτροπής της WUKO, που είχε συσταθεί για να συζητήσει με αντίστοιχη επιτροπή της ITKF τις λεπτομέρειες συνένωσης των δύο Ομοσπονδιών, πράγμα που αποδεικνύει ατράνταχτα ότι γνώριζε ότι η ITKF δεν "έκλεισε" και ότι το παραδοσιακό καράτε της ITKF είναι πραγματικά και θεωρείται από την ΔΟΕ και σε όλο τον κόσμο ως διαφορετικό άθλημα από το γενικό καράτε της WUKO. Αυτά αποδεικνύονται και από το πρακτικό που υπέγραψαν η ψεύτικη WKF (στην ουσία η πονηρή WUKO με αλλαγμένο το όνομά της) και η ITKF ενώπιον της ΔΟΕ και της WKPF (ιαπωνική World Karate Promotion Federation) στις 21 Νοεμβρίου του 1997 στη Λοζάνη.

Το πρακτικό αυτό δίνεται στα επόμενα σε φωτογραφία όπου φαίνεται σαφέστατα το όνομα του Γερόλυμπου (3ος στην επιτροπή της WKF/WUKO) και σε μετάφραση:

 

Μετάφραση:

 

KARATE: ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

 

Στις 21 Νοεμβρίου, 1997, ο γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπή (ΔΟΕ), κ. Francois Carrard, δέχθηκε στην έδρα της ΔΟΕ στη Λοζάννη μια αντιπροσωπεία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (WKF) και μια αντιπροσωπεία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ITKF). Η συνεδρίαση προεδρεύθηκε από κοινού με τον κ. Kunio Tatsuno, Γενικό Κυβερνήτη του Παγκόσμιου Ιδρύματος για την Προώθηση του Καράτε..

Στο τέλος μιας μακροχρόνιας, πολύ φιλικής και ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνεδρίασης, και οι δύο αντιπροσωπείες επέτυχαν την ακόλουθη συμφωνία, τονίζοντας ότι, με τη συμμετοχή σε αυτήν την συμφωνία, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν χάνει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, στην περίπτωση που αυτή η συμφωνία αποτύχει:

1.    Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαίωσαν ότι η ενοποίηση του karate θα οριστικοποιηθεί επί των Αρχών  που καθιερώθηκαν από την ΔΟΕ στο Monte-Carlo το 1993 κατά τη διάρκεια της 101ης  Συνόδου της ΔΟΕ ("οι Αρχές"), αρχές που εγκρίθηκαν και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το Σχέδιο της ΔΟΕ με τίτλο «Αναφορά στην ενοποίηση των ομοσπονδιών καράτε (WUKO και ITKF) συμπεριλαμβανομένων και  όλων των πέντε παραρτημάτων του.

2. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαίωσαν ότι η ενοποίηση του karate θα επιτευχθεί μέσω της συγχώνευσης της ITKF στην WKF, βασισμένη  στις αρχές, με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις όπως εκτίθεται στις Αρχές, για να συντηρήσει και να αναπτύξει το παραδοσιακό karate.

3. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η διαδικασία ενοποίησης, και οι δύο πλευρές έχουν υποδείξει τα ακόλουθα πρόσωπα, ή τους διορισμένους αντιπροσώπους τους, εξουσιοδοτημένα για αυτό τον σκοπό, τα οποία θα συγκροτήσουν τη Επιτροπή Ενοποίησης του Karate (KUC):

            για την WKF:   ο κ. Jacques Delcourt , ο κ. Antonio Espinos Ortueta και ο κ. George A. Yerolimpos

            για την ITKF:    ο κ. Hidetaka Nishiyama, ο κ. J. Michael Crowe και ο κ. Ronulο Machado

Κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα για να φέρει ένα νομικό σύμβουλο σε όλες τις συνεδριάσεις της KUC  .

4.  Το καθήκον της KUC, η οποία θα συνεδριάσει όχι αργότερα από το τέλος Φεβρουαρίου του 1998, θα είναι να αναθεωρήσει, μέχρι την 15η Απριλίου, 1998 το αργότερο, το υπάρχον καταστατικό της WKF μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και σχέδια, και  να προετοιμάσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές και οι εγγυήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω ενσωματώνονται στο καταστατικό της WKF. Μόλις προετοιμαστεί αυτό και ικανοποιεί αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, το τροποποιημένο καταστατικό  της WKF θα υποβληθεί για την τελική έγκριση από τα αντίστοιχα σώματα και των δύο πλευρών.

Και οι δύο πλευρές θα παράσχουν στην KUC, στην αρχή της εργασίας της, ακριβείς επικυρωμένους αριθμούς όλων των μελών  τους, ώστε να επιβεβαιωθούν, κατά τη διάρκεια της εργασίας του KUC, με την παροχή η μια στην άλλη των πλήρων, λεπτομερών και επαληθεύσιμων ονομαστικών καταλόγων μελών.

Εν αναμονή της προόδου των εργασιών του KUC, η WKF θα αναστείλει κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον  του CAS, διατηρώντας το δικαίωμά της να επαναλάβει τις ενέργειές της.

5. Η WKF και η ITKF, έχοντας υπόψη τα συμφέροντα του karate και των εξασκουμένων σε αυτό, ζητούν η ΔΟΕ να μην αλλάξει το παρόν καθεστώς για το karate μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα, δίνοντάς τους χρόνο να επιτευχθεί η ενοποίηση του karate.

Όλοι οι συμμετέχοντες επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον κ. Kunio Tatsuno για την πολυτιμότατη συμβολή του ως συντονιστή.

Λοζάννη, 21η Νοεμβρίου, 1997

Υπογραφές:

Για την WKF: Jacques Delcourt

Για την ITKF:  Hidetaka Nishiyama

Για την WPKF:  Kunio Tatsuno

Για την ΔΟΕ:  Francois Carrard

G. S. Bertoletti

Στις φωτογραφίες (από το διεθνές ιταλικό περιοδικό SAMURAI του Giacomo Spartaco Bertoletti) βλέπετε (αριστερά) να ... σφίγγουν τα χέρια ο Ντελκούρ, πρόεδρος τότε της WKF/WUKO, ο Κούνιο Τατσούνο, πρόεδρος της Ιαπωνικής WKPF (Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Προώθηση του Καράτε) και ο Χιντετάκα Νισιγιάμα, πρόεδρος της ITKF, καθώς και όλους μαζί (δεξιά), ... ευτυχισμένους για τη συμφωνία, πάνω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. (Ο Γερόλυμπος με το ενδεικτικό βέλος και σε ΔΙΑΡΚΗ ψευδορκία στα ελληνικά δικαστήρια όσον αφορά στο ότι τα δυό αθλήματα είναι ταυτόσημα και η ITKF ... έκλεισε!)

Επομένως, ο Γερόλυμπος και η ΕΛΟΚ θέλοντας να αρπάξουν τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ, μέλους της ITKF, όλα αυτά τα χρόνια εν γνώσει τους κατέθεταν τα ψεύδη τους ενόρκως στα δικαστήρια και κατέστρεψαν με αυτόν τον τρόπο την Ολυμπιακή Προοπτική του Καράτε!!!

Διότι αν όλα είχαν γίνει κατά τις οδηγίες της ΔΟΕ από το 1993, το Καράτε θα "έπαιζε" στους Ολυμπιακούς της Αθήνας!!!

Οι απάτες του Γερόλυμπου όμως στην Ελλάδα δούλευαν συστηματικά και κατέστρεφαν συλλόγους, ομοσπονδίες, εκπαιδευτές, αθλητές και φυσικά το ίδιο το άθλημα! Αυτός είναι ο Man of the Year του ελληνικού Samurai (μάλλον ... Savourai) και του Μονοπατιού του Πολεμιστή (οποία ... διαίσθηση!), ο αντιπρόεδρος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της ΕΛΟΚ, ο συνεργάτη του Φούρα και του ΠΑΣΟΚ, ο "κολλητός" του Ορφανού και "χαϊδεμένος" της Νέας Δημοκρατίας και το μέλος της ... Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, παρακαλώ!

Εσείς που τον υποστηρίξατε, δεν αναλογίζεστε την καταστροφή που προκαλέσατε???

 


Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση
karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .