karate.gr: 122 – ΠΟΠΚ - Τεχνικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 13/1/06, τελευταία ενημέρωση 21/5/06.

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Τα ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ
και τα διεθνή της
ITKF!

 

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 


 Με την από 24-8-2006 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώνονται οι παράνομες εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, που "σκηνοθέτησαν" την 14-8-2005 ο δάσκαλος καράτε Παναγιώτης Δρακόπουλος, η δικηγόρος του και "πρόεδρος-μαϊμού της ΠΟΠΚ" (διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος και ποτέ δεν λειτούργησε ως πρόεδρος, εφόσον οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν) κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ο έτερος δάσκαλος καράτε Γιώργος Τσόγκας, και δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ ηλ/γος-μηχ/γος Θύμιος Περσίδης, που είχε προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης από το karate.gr!


Και ιδού η αίτηση για επικύρωση νταν από την ITKF μεταφρασμένη στα ελληνικά:

 

ITKF

INTERNATIONAL TRADITIONAL

KARATE FEDERATION

 

Συμπληρώνεται από την ITKF

 

Νο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ “ΝΤΑΝ”

ΝΤΑΝ

Ημ/νία Εγγραφής

 

INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION

1930 Wilshire Boulevard, Suite 1208
Los Angeles, California 90057, U.S.A.

Ημ/νία: _________________

Θα ήθελα να ζητήσω να εγγράψετε το βαθμό μου στο μητρώο κατόχων μαύρων ζωνών της Ομοσπονδίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν θα διαπράξω οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μειώνει την τιμή ενός κατόχου μαύρης ζώνης.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ

 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΤΑΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

_______________Κύου

ΕΤΗ        ΜΗΝΕΣ      _______________Νταν

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

  

ΜΗΝΑΣ      ΗΜΕΡΑ          ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ  ITKF (ΜΟΝΟ  ΝΤΑΝ)

 

 

Νο.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜ          ΜΗΝ           ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                             ΠΟΛΗ                                                     ΧΩΡΑ

  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ:  Ο ανωτέρω αιτών έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για το Μητρώο Μαύρων Ζωνών.

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 1.

 Νο.

 

 2.

Νο.

 

 3.

 Νο.

 

__________________________

Υπογραφή Αιτούντος

 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

Εγκρίνουμε την ανωτέρω εγγραφή στο Μητρώο Κατόχων ΝΤΑΝ.

Η Εθνική Ομοσπονδία

____________________________________             ________________                   _______________

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                      ΤΙΤΛΟΣ                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η φόρμα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλα τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα.

2. Οι εξεταστές πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των επόμενων πληροφοριών:

    Όνομα αιτούντα, Βαθμός Μητρώου και τόπος και ημερομηνία εξέτασης.

    Οι εξεταστές πρέπει να υπογράφουν μετά τον έλεγχο.

3. Η προκαθοριμένη χρέωση για την εγγραφή στο Μητρώο Βαθμοφόρων πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα με την κατάθεση της αίτησης.

Η αίτηση φέρει στην κορυφή αριστερά το όνομα της ITKF και δεξιά έχει θέση για αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και αιτούμενο Νταν.

Αμέσως από κάτω γράφεται ο τίτλος του εντύπου, δηλαδή: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΝΤΑΝ. Αυτό αποδεικνύει ότι η αίτηση αυτή ΔΕΝ είναι αίτηση εξέτασης για νταν και το "δίπλωμα" που ζητείται και τελικά χορηγείται (αν και όταν) δεν είναι τίποτα άλλο από ένα "αποδεικτικό εγγραφής" του αιτούντος στα Μητρώα Κατόχων Νταν της ITKF. Αυτό σημαίνει ότι η ITKF ΔΕΝ δίνει Νταν, αλλά μόνο αποδέχεται και επικυρώνει Νταν, τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδίως στις διάφορες χώρες από ομοσπονδίες-μέλη της ITKF.

Στη συνέχεια γράφεται το όνομα και η διεύθυνση αποστολής της αίτησης, που είναι εκείνα της ITKF, και ημερομηνία υπογραφής από τον αιτούντα.

Ακολουθεί το τυποποιημένο κείμενο που αντιπροσωπεύει το αίτημα του αιτούντος, που είναι το επόμενο: "Θα ήθελα να ζητήσω να εγγράψετε το βαθμό μου στο μητρώο κατόχων μαύρων ζωνών της Ομοσπονδίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν θα διαπράξω οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μειώνει την τιμή ενός κατόχου μαύρης ζώνης."

Στη συνέχεια, η αίτηση ζητάει τα στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα, όνομα της εθνικής ομοσπονδίας (που προτείνει πιο κάτω τον αιτούντα), βαθμό Νταν (με το οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα, αν είναι), ημερομηνία γέννησης, φύλο και επάγγελμα, εμπειρία στο καράτε, προηγούμενος βαθμός, κτλ, ημερομηνία εξέτασης, τόπος εξέτασης κτλ.

Ακολουθούν ζητούμενα στοιχεία των εξεταστών, τα οποία συμπληρώνονται μόνο από αυτούς με ευθύνη τους κάτω από το κείμενο:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ:  Ο ανωτέρω αιτών έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για το Μητρώο Μαύρων Ζωνών.

ΟΝΟΜΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ   (και υπάρχουν θέσεις για τρεις εξεταστές!)

Δηλαδή, επώνυμοι εξεταστές με διπλώματα από την ITKF έχουν ήδη εξετάσει τον αιτούντα σε ορισμένο τόπο και χρόνο και το βεβαιώνουν ενυπόγραφα.

Και φθάνουμε στο δεύτερο μισό της αίτησης, το οποίο είναι η ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ της Εθνικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, η Σύσταση του αιτούντα από την Εθνική Ομοσπονδία και η Επιβεβαίωση της ορθότητας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων. Γιατί τα ζητάει όλα αυτά η Παγκόσμια? Διότι ΔΕΝ έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά των εθνικών ομοσπονδιών και να δημιουργεί το οποιοδήποτε τεχνικό ή διοικητικό πρόβλημα. Και διότι αν κάνει τέτοια πράξη, τότε οι αθλητικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες είναι μεγάλες! Για αυτούς τους λόγους η Παγκόσμια παίρνει ενυπόγραφα τη συγκατάθεση όλων των φορέων, τεχνικών και διοικητικών, της εθνικής ομοσπονδίας πριν προωθήσει την οποιαδήποτε αίτηση. Άλλωστε, όπως είναι και αυτονόητο, δεν μπορεί ο κάθε "ξεκάρφωτος" να ζητάει ότι του κατεβάσει η ... γκλάβα του!

"Εγκρίνουμε την ανωτέρω εγγραφή στο Μητρώο Κατόχων ΝΤΑΝ."  δηλώνει η Εθνική Ομοσπονδία και υπογράφει από κάτω με το Όνομα των Αρμοδίων, τον Τίτλο τους και την Υπογραφή του.

Με βάση το καταστατικό της ΠΟΠΚ,

1) για κάθε ενέργειά του προέδρου της (και κάθε άλλου μέλους του ΔΣ) πρέπει να προϋπάρχει απόφαση του ΔΣ, και

2) η "υπογραφή" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε αποτελείται από τρία στοιχεία: την υπογραφή του προέδρου της, την υπογραφή του γραμματέα της και την σφραγίδα της.

Αν δεν υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ ή αν κάποιο από τα στοιχεία της "υπογραφής" της ΠΟΠΚ λείπει από κάποιο έγγραφο, τότε αυτό δεν μπορεί να ξεμυτίσει από την πόρτα της ΠΟΠΚ προς τα έξω. Αν ξεμυτίσει, τότε το έγγραφο αυτό είναι πλαστό, αυτός που το χρησιμοποιεί είναι πλαστογράφος και το αποτέλεσμα της πλαστογραφίας αυτής είναι άκυρο!!! Απλά πράγματα!

Τελειώνει η αίτηση με διευκρινιστικές σημειώσεις κάτω-κάτω:

1. Η φόρμα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλα τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα.

2. Οι εξεταστές πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των επόμενων πληροφοριών:

    Όνομα αιτούντα, Βαθμός Μητρώου και τόπος και ημερομηνία εξέτασης.

    Οι εξεταστές πρέπει να υπογράφουν μετά τον έλεγχο.

3. Η προκαθοριμένη χρέωση για την εγγραφή στο Μητρώο Βαθμοφόρων πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα με την κατάθεση της αίτησης.

 

Με τα στοιχεία που ζητάει η αίτηση συμφωνεί απόλυτα και το άνω δεξιά "δίπλωμα" έκτου νταν του κ. Δρακόπουλου (κλικ και μεγάλωσε!), το οποίο γράφει στα αγγλικά και στα γιαπωνέζικα τα εξής:

 

International Traditional Karate Federation

Δίπλωμα Αναγνώρισης Βαθμού (Νταν)

 

Με το παρόν αναγνωρίζεται ότι

ο Παναγιώτης Δρακόπουλος

Χώρα/Ελλάδα, Εθνική Ομοσπονδία/Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε

έχει εγγραφεί στο Μητρώο με βάσει τους κανονισμούς βαθμών Νταν της International Traditional Karate Federation ως ΕΚΤΟ ΝΤΑΝ ΣΟΤΟΚΑΝ

 

25 Σεπτεμβρίου, 1997  ..............  Αρχηγός Εξεταστής/Κανένα Όνομα

Υπογραφές

Πρόεδρος/Χιντετάκα Νισιγιάμα          Γενικός Γραμματέας/Μάικλ Κρόουι

 

(ακολουθεί το ίδιο κείμενο στα ιαπωνικά, πράγμα που δίνει εφέ σε ένα κατά τα άλλα κοινότατο έγγραφο)

 

 

Συνεπώς, με το ανωτέρω έγγραφο "αναγνωρίζεται" από την ITKF η εγγραφή του έκτου νταν για τον κ. Δρακόπουλο στο Μητρώο της Κατόχων Νταν στις 24 Σεπτεμβρίου 1997, ενώ ως εξεταστής της ITKF ΔΕΝ υπογράφει κανένας.

Αλλά το 1997 ο κ. Δρακόπουλος ήταν πρόεδρος της ΠΟΠΚ και ο Περσίδης (εγώ!) γενικός γραμματέας! Με δεδομένο, λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ αυτή την αίτηση και δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στα Πρακτικά και τα άλλα Αρχεία της ΠΟΠΚ, αναρωτιέμαι:

1 - Ποιός υπέγραψε την αίτηση της ΠΟΠΚ για τον κ. Δρακόπουλο?

2 - Ποιός υπέγραψε την από κάτω της αίτησης  Σύσταση-Επιβεβαίωση της εθνικής ομοσπονδίας ΠΟΠΚ?

3 - Ποιά σφραγίδα μπήκε στην αίτηση αυτή, αφού η γνήσια βρισκόταν τότε (και βρίσκεται πάντα) στα χέρια μου και εγώ ποτέ δεν σφραγίζω έγγραφο, το οποίο ΔΕΝ υπογράφω!!!

4 - Ποιά απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη σύνταξη και την υπογραφή όλων των ως άνω εγγράφων? Εγώ δεν έχω δει ποτέ τέτοια απόφαση διοικητικού συμβουλίου!

 


www.karate.gr    

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.