karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε

Πρώτη δημοσίευση 23/3/2014.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

 

 

Συντριβή Δρακόπουλου στον Άρειο Πάγο:
Η Αίτηση Αναίρεσης και η Απόφαση 278/2014 του Αρείου Πάγου.

 

 

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 

 

Μετά την Απόφαση 55528/1.11.13, 56591/6.11.13, όπως αυτή εκτίθεται στο προηγούμενο σχετικό άρθρο μου, διατύπωσα την επόμενη απορία:

 

ΑΠΟΡΙΕΣ εν είδει ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (η οποία και κατατέθηκε φυσικά!)

 

Τώρα μεταξύ μας: είναι σοβαρή κατηγορία αυτή, δηλαδή το να πει κανείς ότι «… ο Δρακόπουλος έχει σήμερα μόνο πέμπτο (και όχι έβδομο) νταν…», ώστε να καταδικάζεται άνθρωπος???

 

1) Το πρώτο απαράδεκτο λάθος είναι ότι πρωτίστως έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο ιστότοπος των δημοσιεύσεων ήταν δικός μου και εξ αυτού έφερα και την ευθύνη για κάθε τι που δημοσιεύεται σε αυτόν και μετά να προχωρήσει το Δικαστήριο στην ουσία της υπόθεσης! Την ευθύνη αυτής της απόδειξης την έφερε ο μηνυτής και ΔΕΝ έγινε, ενώ από τους δικαστές έγινε δεκτό ότι εγώ ήμουν υπεύθυνος των δημοσιεύσεων με το σκεπτικό του Προέδρου: «Ποιος άλλος θα έγραφε κατά του Δρακόπουλου με τόσες λεπτομέρειες?» Αυτό όμως δεν είναι δικαιοσύνη, είναι μεσαίωνας, διότι καταδικάζεται Έλληνας και Ευρωπαίος Πολίτης χωρίς αποδεικτικά στοιχεία της ευθύνης του!!! Γιατί?

2) Το δεύτερο απαράδεκτο λάθος ήταν η απόρριψη της παραγραφής, διότι από την ημέρα τέλεσης του αδικήματος, η οποία αναντίρρητα είναι η 4-10-2005 όπως αναγράφεται στην κορυφή του εκτυπωμένου επίδικου άρθρου με τίτλο «Δέκα Χρόνια Απάτες του Παναγιώτη Δρακόπουλου», όπου περιέχεται η "εγκληματική φράση" «… ο Δρακόπουλος έχει σήμερα μόνο πέμπτο (και όχι έβδομο) νταν…» μέχρι την 6-11-2013 ημέρα εκδίκασης του αδικήματος είχαν ήδη περάσει περισσότερο από τα 8 χρόνια παραγραφής! Για την ακρίβεια είχαν ήδη περάσει 8 χρόνια και 36 ημέρες. Συνεπώς το αδίκημα έπρεπε να παραγραφεί! Γιατί δεν παραγράφηκε?

Η απόρριψη της παραγραφής οφείλεται στο ότι ως ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος ελήφθη λανθασμένα η ημερομηνία εκτύπωσης του άρθρου, που ήταν η 25-4-2006!!! Αυτό αποδεικνύει απόλυτη άγνοια από τους δικαστές των βασικών εννοιών λειτουργίας διαδικτύου και εκτύπωσης ιστοσελίδων διαδικτύου. Γιατί να την πληρώνει ο πολίτης?

3) Το τρίτο απαράδεκτο λάθος είναι ότι για τη φοβερή φράση για την οποία βρέθηκα τελικά ένοχος, δηλαδή την «… ο Δρακόπουλος έχει σήμερα μόνο πέμπτο (και όχι έβδομο) νταν…», εκτός από την αστειότητά της για να καταδικαστεί άνθρωπος για αυτήν, επειδή προσβάλει την τιμή και την υπόληψη του μηνυτή (!!!), ήδη είχα ξαναδικαστεί για αυτή σε άλλη μήνυση του Δρακόπουλου και τώρα ξαναδικάστηκα και ξανακαταδικάστηκα για αυτήν!!! Δεν είναι αστείο?

4) Τέλος, το τέταρτο απαράδεκτο λάθος είναι ότι το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο Δρακόπουλος είχε πραγματικά 6ο και 7ο νταν μετά από εξετάσεις με μόνο στοιχείο τα ξενόγλωσσα διπλώματα και τις μεταφράσεις τους από τον ίδιο τον Δρακόπουλο και όχι από το τμήμα μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτε από δικηγόρο με επικύρωσή τους, ούτε καν με την επικύρωση της μετάφρασης από την ίδια την δικηγόρο του Δροσιά Μπάκου, η οποία προσέχει πλέον τι χαρτιά επικυρώνει!!!

Το δικαστήριο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ δέχθηκε ως γνήσια τα ξενόγλωσσα διπλώματα (στα αγγλικά και ιαπωνικά) με τις μεταφράσεις για τα ... μπάζα του Δρακόπουλου! Ήταν σαν να με δίκαζε ο ... Δρακόπουλος!!!

Και ιδού με κλικ τα "διπλώματα" και οι αξιολύπητες "μεταφράσεις τους" για να κρίνετε και εσείς!!! Για παράδειγμα, και στα δύο ως άνω διπλώματα ο τίτλος τους είναι “Diploma of Ranking Recognition”, του οποίου η ακριβής μετάφραση είναι “Δίπλωμα Βαθμολογικής Αναγνώρισης”, ενώ στις μεταφράσεις που είχε καταθέσει ο αντίδικος και λήφθησαν υπόψη παρά τον νόμο από το Δικαστήριο ο τίτλος των διπλωμάτων είχε αποδοθεί ως “Δίπλωμα Βαθμολογικής Κατάταξης” πράγμα που έχει τελείως διαφορετική έννοια, αφού το πρώτο σημαίνει "αναγνώριση ήδη υπάρχοντος διπλώματος", ενώ το δεύτερο σημαίνει "κατάταξη μετά από εξετάσεις"!

 

Η Αναίρεση στον Άρειο Πάγο που κατατέθηκε δίνεται εδώ με κλικ σε PDF!

 

Η Απόφαση 278/2014 του Αρείου Πάγου δίνεται και αυτή εδώ με κλικ σε PDF!

 

Από αυτή την απόφαση διακρίνουμε εμφατικά τα επόμενα από τη σελ. 5 και μετά:

 

 

... και η νέα δίκη σε επίπεδο Εφετείου καθορίστηκε για την 11 Απριλίου 2014!

Για να δούμε θα έχουμε καμιά ... συνταρακτική απεργία αυτή την ημέρα μια και έρχεται η ... Μέρκελ!!!


www.karate.gr

 

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε