karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 2/1/09. Τελευταία ενημέρωση 1/6/09.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Είναι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος δημόσιο πρόσωπο? Ναι ή Όχι?
Προφανώς ΝΑΙ!

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 


Από την  Α Π Ο Φ Α Σ Η   43/2007
ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 . . . . . . . . . . . . . . .

Η αρχή της στάθμισης γίνεται δεκτή από την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ έχουν κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τα ζητήματα αυτά. Ειδικά εφόσον πρόκειται για πρόσωπα της δημόσιας ζωής ή θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού είναι εντονότερη. Για το λόγο αυτό το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ως δημόσιων φρουρών (“public watchdogs”), ήτοι την ελεγκτική λειτουργία του Τύπου, η οποία καλύπτει τη δυνατότητά του να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα με τη δημοσιοποίηση και δημόσια κριτική τους.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κρίσιμος για την εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ζ., είναι ο προσδιορισμός της έννοιας των δημοσίων προσώπων, στα οποία αναφέρεται καθώς και ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτά.

Ως δημόσια πρόσωπα κατά το ΕΔΔΑ νοούνται τα πρόσωπα που κατέχουν κάποια δημόσια θέση ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα ή ακόμα και όλοι όσοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή είτε την πολιτική, την οικονομική, την καλλιτεχνική, την κοινωνική, την αθλητική ή οποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωής.

Όσον αφορά τον ορισμό των δημοσίων προσώπων, υποστηρίζεται ότι ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθούν, κατά διασταλτική ερμηνεία, εναρμονισμένη προς το Σύνταγμα, και τα λεγόμενα πρόσωπα της επικαιρότητας.

Εξάλλου, όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή (Βλ. Απόφαση 6/2007) «στην περίπτωση των προσώπων που θεωρούνται δημόσια, επειδή είναι πρόσωπα επικαιρότητας, η ύπαρξη της ιδιότητας αυτής κρίνεται in concreto, ενόψει της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στην κοινωνία και της επιρροής που ασκούν στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. Έτσι ένας καλλιτέχνης, ένας αθλητής ή ένας δημοσιογράφος μπορεί να είναι δημόσιο πρόσωπο αν και εφόσον συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με βάση τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιο πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου διότι ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία αναγνωρίσιμων απλώς προσώπων ή αντανακλαστικά, λόγω δηλαδή συγγένειας με δημόσιο πρόσωπο».


 Είναι, λοιπόν, ο Παναγιώτης Δρακόπουλος δημόσιο πρόσωπο?
 Ναι ή Όχι και Γιατί !

Όσον αφορά στο καράτε:

Από το 1990 μέχρι και το τέλος του 1994 ήταν πρόεδρος της άτυπης (στα λόγια αλλά όχι ακόμα νομικά) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), δηλαδή διαχειριζόταν ένα άθλημα που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό.

Από την αρχή του 1995 μέχρι και το τέλος του 2001 ήταν πρόεδρος της και τυπικά πλέον νόμιμης ΠΟΠΚ, δηλαδή διαχειριζόταν ένα άθλημα που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό.

Από την αρχή του 2002 μέχρι και το τέλος του 2004 ήταν Τεχνικός Υπεύθυνος (Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής) της ΠΟΠΚ, δηλαδή διαχειριζόταν το τεχνικό μέρος ενός αθλήματος που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό.

Από την αρχή του 2005 μέχρι το τέλος του 2006 ήταν Τεχνικός Υπεύθυνος της ΠΟΠΚ με πρόεδρο την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και αντιπροσώπευε την ΠΟΠΚ με ομάδα αθλητών του σε αγώνες εξωτερικού, δηλαδή διαχειριζόταν το τεχνικό μέρος ενός αθλήματος που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό και αντιπροσώπευε την Ελλάδα σε αγώνες του εξωτερικού.

 

Προφανώς, λοιπόν, ο Παναγιώτης Δρακόπουλος ήταν δημόσιο πρόσωπο σε σχέση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε και κρίνεται από τον τύπο (και τον ηλεκτρονικό) για πράξεις και παραλείψεις του στο  χώρο του καράτε και όχι μόνον. Επιπλέον, εφόσον εκτός από πρόεδρος και τεχνικός υπεύθυνος της ΠΟΠΚ παίρνει μέρος ως εθνικός διαιτητής σε εθνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα η φωτογραφία του από τέτοιους αγώνες είναι προφανώς πάντα δημόσια διαθέσιμη στο φίλαθλο κοινό όλου του κόσμου από όλα τα ΜΜΕ.


Όσον αφορά στην επαγγελματική του προβολή ως "συμβούλου Διατροφικής Ζώνης" από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι σήμερα, δηλαδή για οκτώ ολόκληρα χρόνια ανάπτυξε τις επόμενες δραστηριότητες:

(Είναι φανερό ότι ο ως άνω πλάγιος ορισμός υποκρύπτει την σαφή ιδιότητα του διαιτολόγου-διατροφολόγου, ιδιότητα που ο Παναγιώτης Δρακόπουλος ΔΕΝ την έχει και όμως την "πουλάει" στο ευρύ κοινό ΠΑΡΑΝΟΜΑ.)

 

Κατά την ενάσκηση του παράνομου και επιβλαβούς προς το ευρύ κοινό επαγγέλματός του ο Παναγιώτης Δρακόπουλος:

Έχει εκδόσει πέντε βιβλία από τον Ιούνιο του 2001, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα, έχουν πουλήσει πολλά αντίτυπα και δια των οποίων προτρέπει τους αναγνώστες τους στην διατροφή-απάτη της Διατροφικής Ζώνης, ισχυριζόμενος ότι θεραπεύει όλες τις νόσους (!!!), και ειδικότερα σε προγράμματα διατροφής που εκπονεί ο ίδιος μέσω συνεντεύξεων αδράς αμοιβής και προμήθειας σκευασμάτων αμφιβόλου νομιμότητας και δοσολογίας.

Έχει αυτοπροβληθεί (και με τη φωτογραφία του) με οργανωμένα από τον ίδιο σεμινάρια "ιατρικής", "διαιτολογίας", "διατροφολογίας" με τα οποία "ψαρεύει" τα μελλοντικά του θύματά, που θα γίνουν πελάτες του, αφού πεισθούν να ακολουθήσουν τη "Διατροφική Ζώνη".

Αυτοπροβάλλεται με χιλιάδες διαφημιστικά έντυπα (και με τη φωτογραφία του) ως "διαιτολόγος-διατροφολόγος", πράγμα ψευδέστατο διότι δεν κατέχει κανένα απολύτως νόμιμο τίτλο σπουδών, ώστε να ασκεί αυτό το επάγγελμα.

Έχει προβληθεί από επιπόλαιους δημοσιογράφους από περιοδικά και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας ως "ειδικός της διατροφής, της αντιγήρανσης, των ... φλεγμονών" και άλλων με αποτέλεσμα τα θύματά του να πολλαπλασιάζονται καθημερινά.

Έχει παρουσιαστεί από τηλεοπτικούς σταθμούς (και άρα με εκατοντάδες στιγμιότυπα της εικόνας του) επανειλημμένα ως "ειδικός της διατροφής" σε εκπομπές μεγάλης εμβέλειας και με μεγάλη ακροαματικότητα, ώστε να αντλεί τα θύματά του από την πανελλήνια τεράστια δεξαμενή των ενδιαφερομένων για τη διατροφή τους.

Έχει, συστηματικά επί οκτώ χρόνια (με μικρές διακοπές), δική του ωριαία εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή  (και άρα με εκατοντάδες στιγμιότυπα της εικόνας του) (για 3-4 χρόνια ήταν δύο φορές την εβδομάδα) από το κανάλι "ΤηλεΦΩΣ" των Οικολόγων (Κων/νου Παπανικόλα), το οποίο εκπέμπει περιφεριακά στην Αττική, δηλαδή προς τηλεθεατές πάνω από το μισό πληθυσμό της Ελλάδας, αντλώντας θύματα της Διατροφικής Ζώνης κατ' εξακολούθηση και συνεχώς. Τις εκπομπές αυτές τις παρουσιάζει πάντα και μόνον ο ίδιος, ώστε οι τηλεθεατές που θα "τσιμπήσουν" και θα τον επισκεφθούν ήδη θα είναι "μισοψημένοι" από την δική του εικόνα και την δική του προσωπικότητα, αφού τον βλέπουν συνέχεια στην εκπομπή του. Προφανώς, η εικόνα του έχει περάσει στο υποσυνείδητο των τηλεθεατών του ως η εικόνα του "ειδικού της διατροφής".

Έχει συστηματικά επί οκτώ χρόνια δική του ιστοσελίδα με τη φωτογραφία του, από την οποία προβάλει τη Διατροφική Ζώνη, τα βιβλία του, τα σκευάσματα που πουλάει, και τη διεύθυνσή του, όπου θα τον βρούνε οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν τις συμβουλές του.

Είχε κληθεί στην εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου Ευαγγελάτου στον ΑΝΤΕΝΝΑ (30-5-07), όπου και "ξετινάχτηκε" κυριολεκτικά από τους τους ειδικούς της ιατρικής και της διαιτολογίας-διατροφολογίας. Μια εκπομπή κατά την οποία παρουσιάστηκαν εκατοντάδες στιγμιότυπα της εικόνας του, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατών και η οποία ήταν η αφορμή να δεχθεί την επόμενη μέρα την επίσκεψη κλιμακίου της Νομαρχίας Αθηνών στο "διαιτολογικό του γραφείο", το οποίο και του κλείσανε με πρόστιμο. Φυσικά καρφάκι δεν του καίγεται και συνεχίζει την ίδια δουλειά στο ίδιο γραφείο, ενώ η Νομαρχία κοιμάται!

Όλα τα ανωτέρω, και όσα ακόμα θα θυμηθώ να προσθέσω, αποτελούν προφανώς συνεχώς διακαή επιδίωξη του Παναγιώτη Δρακόπουλου να αυτοπροβάλεται ονομαστικά και με την εικόνα του στην συνεχή του προσπάθεια να "ψαρεύει αφελείς πελάτες" της διατροφής που πουλάει.

Αλλά η συνεχής αυτή πολλαπλή και πολυσχιδής αυτοπροβολή του επί οκτώ ολόκληρα χρόνια ήδη τον έχει καταστήσει "πρόσωπο της επικαιρότητας", ενώ η εικόνα του διατίθεται δημόσια επί ώρες προς ένα πληθυσμό πιθανών τηλεθεατών που υπερβαίνει το μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Η συνεχής αυτή αυτοπροβολή αποδεικνύει την συνειδητή από αυτόν ένταξή του στα Πρόσωπα της Επικαιρότητας.

Προφανώς, λοιπόν ο Παναγιώτης Δρακόπουλος είναι αναντίρρητα "πρόσωπο της καθημερινής επικαιρότητας", και μάλιστα με δική του επιλογή και δική του συνεχώς και μεγαλύτερη προσπάθεια, σαν όνομα και σαν εικόνα. Συνεπώς, μια στιγμιαία φωτογραφία του που χρησιμοποίησα κατά την αναφορά στο όνομά του για να μην γίνει σύγχυση με άλλους "Παναγιώτηδες Δρακόπουλους" (και είναι πολλοί) δεν μπορεί να αποτελεί παράπτωμα, αλλά συγκεκριμενοποίηση του προσώπου για αποφυγή παρεξηγήσεων με άλλα πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα αυτή η φωτογραφία αναφέρεται σε πρόσωπο της καθημερινής επικαιρότητας.


 Εμβόλιμη παρατήρηση 1-6-2009:
 Ο Παναγιώτης Δρακόπουλος είναι πλέον χωρίς αμφιβολία Δημόσιο Πρόσωπο από τον Μάιο του 2009, διότι έθεσε υποψηφιότητα να εκπροσωπήσει τον Ελληνικό Λαό στην Ευρωβουλή, και συνεπώς κρίνεται ως Δημόσιο Πρόσωπο πλέον για τις πράξεις του από τα ΜΜΕ.

Όπως ήταν φυσικό, ο Π. Δρακόπουλος συνεχίζει τις δραστηριότητές του θεραπείας όλων ανεξαιρέτως των ανίατων ασθενειών με ... τηλεοπτικό ιχθυέλαιο ως "διαιτολόγος-διατροφολόγος", όπως διατυμπανίζει από τα κανάλια (20 πελάτες την ημέρα επί 100 ευρώ ο πελάτης συν τα ιχθυέλαια = ένα δις δρχ. περίπου από το 2001 μέχρι σήμερα!), ανενόχλητος χωρίς κανένα αντίλογο.

Το πλαίσιο των δύο φωτό

δημοσιεύεται σήμερα 1 Ιουνίου 2009.

Καραμπινάτο Δημόσιο Πρόσωπο αποτελεί πλέον ο Παναγιώτης Δρακόπουλος του Μηνά μετά την υποψηφιότητά του για Ευρωβουλευτής (13) με το κόμμα των Οικολόγων Ελλάδας του Κ. Παπανικόλα (δεξιά), που έχει και τον τηλεοπτικό σταθμό "ΤηλεΦΩΣ". Με αυτό τον τρόπο μπορεί και ο "ηλεκτρονικός τύπος" karate.gr να αναφέρεται στον "κομπογιαννίτη της διατροφής" δημοσιεύοντας και τη φωτογραφία του μια και εκτός από το ότι θα μας σώσει από όλες ανεξαιρέτως τις ασθένειες θέλει να μας εκπροσωπήσει και στην Ευρωβουλή!

Ο Θεός ας βάλει το χέρι του!

Από τις διατροφές-απάτη,

υποψήφιος για την Ευρωβουλή.

Καραμπινάτη απόδειξη των ανωτέρω απόψεών μου, όμως, αποτελούν οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις από διάφορα κανάλια προς χιλιάδες τηλεθεατές, όπως π.χ. η άνω φωτογραφία (από το κανάλι των Οικολόγων) την οποία εγώ απαγορευόταν να παρουσιάσω με ποινή προστίμου και φυλάκισης παρόλο που "παίζεται" η υγεία του κοινωνικού συνόλου και αποτελεί απάτη με την οποία κανείς δεν ασχολείται! Αυτό με γέμιζε πικρία, τουλάχιστον, για την ταλαιπωρία μου στα δικαστήρια, μέχρι που να πιστεύω πλέον πως ήταν καλύτερα να μην ανακατευόμουνα κι ας φάει όλο το λεκανοπέδιο τα σκουπίδια που σερβίρει ο αυτοπροβαλλόμενος "Διαιτολόγος - Διατροφολόγος της Διατροφικής Ζώνης" (και νυν υποψήφιος Ευρωβουλευτής), ιδιότητα που την διατυμπανίζει από τα κανάλια και τα έντυπα, ενώ ταυτόχρονα την αρνείται σε όλα τα εναντίον μου δικόγραφά του, που έχουν διατυπώσει ψευδέστατα οι δικηγόροι του Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και Δροσιά Μπάκου εξαπατώντας τους δικαστές!

Να δούμε πού θα φτάσει το θράσος του!
Βαρέθηκα να αγωνίζομαι για μια κοινωνία που αποδεικνύεται ότι
όχι μόνο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ... το Νερό του Καματερού, την Αθανασία του Αιγάλεω, τον καρκινοθεραπευτή Μηλιόπουλο, τον καρκινοθεραπευτή Καραμέτα (βλέπε και www.karametas.gr ), τον Βιετναμέζο Βελονιστή, την Άννα Δρούζα-Φραπελιά, τον ... πανασθενιοφλεγμονοθεραπευτή, διαιτολόγο-διατροφολόγο Παν. Δρακόπουλο και άλλα παρόμοια "μπουμπούκια", που διανθίζουν γραφικά
την ταλαιπωρημένη μας ζωή
ξαλαφρώνοντας την τσέπη μας, αλλά τώρα τους στέλνει και στην Ευρωβουλή!!!


www.karate.gr    

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε