karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 23/3/08. Τελευταία ενημέρωση 6/6/09.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Τρίτη Αγωγή Δρακόπουλου κατά Περσίδη
για μη εφαρμογή Προσωρινής Διαταγής και
η "Περίεργη" Απόφαση 511/26-2-2008.

 

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 


Μια μικρή εισαγωγική διευκρίνηση: Και η 3834/29-5-06 και η 511/26-2-08 αναφέρουν ότι "ηττήθηκα" και γι' αυτό να πληρώσω! Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Με τη μικρή δύναμη και μόνο της αλήθειας που έχω σαν απλός πολίτης ήδη δικαιώθηκα με την 3834/2006 προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον στο ένα σκέλος της αντιδικίας μου με τον Δρακόπουλο αποδεικνύοντας ότι ο Δρακόπουλος πουλάει επικίνδυνες διατροφές-απάτη στους συμπολίτες μας και ότι είναι διατροφολόγος-μαϊμού, μια δουλειά που την είχε στήσει και τη λειτουργούσε από τον Ιούνιο του 2001 και την λειτουργεί ακόμα, παρά τα πρόστιμα που του έχουν ρίξει, με τηλεοπτικές εκπομπές από το ΤΗΛΕΦΩΣ κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9 και την ΑΝΟΧΗ και ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ του συστήματος.

Γιατί να πληρώσω λοιπόν?

Ας δεχθούμε, όμως, ότι σαν απλός πολίτης όχι μόνο έκανα το χρέος μου προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και το πλήρωσα ... για να το ευχαριστηθώ καλύτερα! Δηλαδή, θυσιάστηκα ακόμα μια φορά για το σύνολο!

Στο άλλο σκέλος της αντιδικίας μας, το ότι εξέδιδε μόνος του ατομικά από το 1995 διπλώματα καράτε στο όνομα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, μόνη αρμόδια να απαντήσει είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, η οποία ποτέ δεν ερωτήθηκε! Όταν ερωτηθεί, θα δούμε την απάντηση! Αλλά μήπως είμαι ο πρόεδρός της???


Αριθμός Απόφασης 511/26-2-2008 (εδώ σε pdf)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευγενία Ζωχιού, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Βασιλείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Οκτωβρίου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Παναγιώτη Δρακόπουλου του Μηνά, κατοίκου Αθηνών, ατομικά και ως διαχειριστή και μοναδικού εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «Δ.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Δροσιάς Μπάκου.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Ευθύμιου Περσίδη του Κοσμά, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Σεραφείνας-Ζωής Λαβίδα.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 3532/2006, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17ης Ιανουαρίου 2007 και κατόπιν αναβολής για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 947 παρ. 1 εδαφ. α' ΚΠολΔ όταν κρίνεται ότι ο οφειλέτης έχει νόμιμη ή δικαιοπρακτική υποχρέωση να παραλείπει ή να ανέχεται ορισμένη πράξη, το δικαστήριο, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα, απειλεί κατά του οφειλέτη και υπέρ του δανειστή χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση που ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του αυτή. Η παράλειψη ή η ανοχή ορισμένης πράξεως με απειλή ποινών μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο και ως ασφαλιστικό μέτρο προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως (άρθρο 731 ΚΠολΔ). Η δικαστική βεβαίωση της παραβάσεως της παραπάνω αποφάσεως και η καταδίκη του οφειλέτη στις ποινές που απειλήθηκαν γίνεται σε δεύτερο στάδιο από το Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 947 παρ. 1 εδαφ. γ΄ ΚΠολΔ) μετά από άσκηση αγωγής του δανειστή, ο οποίος προηγουμένως ατελέσφορα επέδωσε επιταγή στον οφειλέτη να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της πρώτης αποφάσεως.

Αντικείμενο της δίκης για τη βεβαίωση της παραβάσεως δεν μπορούν να αποτελέσουν οι ισχυρισμοί που αμφισβητούν το ουσιαστικό δικαίωμα του δανειστή, δηλαδή τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες υποχρεώθηκε, έστω και προσωρινά, ο οφειλέτης στην παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξεως, καθόσον σι ισχυρισμοί αυτοί αντίκεινται προς το δεδικασμένο έστω και προσωρινό που πηγάζει από την πρώτη απόφαση, και επομένως είναι απαράδεκτοι. Αντίθετα, παραδεκτώς προτείνονται ισχυρισμοί, καταλυτικοί της αγωγής στηριζόμενοι σε οψιγενή περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία κατά το μέρος που προβλέπει ποινές έχει χαρακτήρα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον με αυτή θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι για την καταδίκη του οφειλέτη στην ποινή που απείλησε το δικαστήριο με την προηγούμενη απόφασή του για την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεών της, απαιτείται να έχει ο οφειλέτης πρόθεση να παραβεί τις διατάξεις της προηγούμενης αποφάσεως. Η πρόθεση όμως, ως γνώση και θέληση του παράνομου αποτελέσματος, δεν έχει ανάγκη εξειδικεύσεως των στοιχείων που τη συγκροτούν, όταν μάλιστα δεν προβάλλονται ισχυρισμοί περί πλάνης του εναγόμενου οφειλέτη, αλλά αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας ότι ο οφειλέτης ενήργησε από πρόθεση ή συνάγεται από τα εκτιθέμενα παραδοχή του δικαστηρίου ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση.

Περαιτέρω στην περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων απόφασης, που απειλεί χρηματική ποινή ως μέσο εξαναγκασμού του οφειλέτη για την εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του για παράλειψη ή ανοχή πράξεως, το δικαστήριο που βεβαιώνει τις παραβάσεις, καταδικάζει τον οφειλέτη σε ισάριθμες προς τις παραβάσεις χρηματικές ποινές, εκτός αν οι παραβάσεις συνδέονται στενότερα μεταξύ τους, ώστε να σχηματίζουν φυσική ενότητα ενεργείας του παραβάτη κατά τρόπο εξωτερικώς διαγνωστό και στους τρίτους.

Η εκτίμηση αυτή της συμπεριφοράς του οφειλέτη, αν δηλαδή αποτελεί μία ή περισσότερες παραβάσεις δεν είναι αναγκαία όταν η απόφαση που απείλησε τη χρηματική ποινή, οριοθέτησε χρονικώς τις πράξεις, με τις οποίες συνέδεσε την κατάπτωση της χρηματικής ποινής. Επίσης η ενότητα της παραβάσεως διακόπτεται με την εκάστοτε άσκηση καταψηφιστικής αγωγής για την κατάπτωση των ποινών (ΑΠ 1148/2005 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, για την επιδίκαση της απειληθείσας χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης το δικαστήριο της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 947 παρ. 1 εδ. γ-δ) πρέπει να κρίνει, αν η παράβαση εκ μέρους του οφειλέτη αντιστοιχεί με την υποχρέωση παραλείψεως που προκύπτει από την εκτελούμενη απόφαση (Πελ. Γέσιου - Φαλτσή, Αναγκ, Εκτέλεση 11 § 52 11 3 σελ. 81).

Είναι συνεπώς απαραίτητο, η απόφαση που καταδικάζει σε παράλειψη ή ανοχή και απειλεί για "κάθε παράβαση" χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση να εξειδικεύει επαρκώς και σαφώς την παραλειπτέα ή ανεκτέα πράξη, ώστε το περιεχόμενο της επιτασσόμενης από αυτήν απαγορεύσεως να γίνεται ευχερώς κατανοητό όχι μόνο από τον οφειλέτη, αλλά και από κάθε τρίτο.

Η ταυτότητα της παραβάσεως ερμηνεύεται στενά, κυρίως με γνώμονα την φύση των προβλεπομένων από το νόμο μέσων, τα οποία φέρουν τον χαρακτήρα ποινής, για τον λόγο δε αυτό ακριβώς θεωρείται επιβεβλημένη και η κατ' είδος εξειδίκευση της παραβάσεως στο διατακτικό της αποφάσεως.

Για τη διαπίστωση της παραβάσεως, το δικαστήριο της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένο να συγκρίνει τη συμπεριφορά του οφειλέτη προς την απαγορευμένη, κατά την απόφαση, πράξη. Για τη σύγκριση αυτή το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο από τα πράγματα να προχωρήσει σε ερμηνεία του διατακτικού της εκτελούμενης αποφάσεως, από το οποίο κυρίως πηγάζει το δεδικασμένο και η εκτελεστότητα, η ερμηνεία δε του διατακτικού γίνεται στα πλαίσια του εφαρμοσθέντος κανόνος δικαίου και των πραγματικών περιστατικών που προβλήθηκαν και απετέλεσαν το πραγματικό της κριθείσας έννομης σχέσης (ΕφΑθ 1281/2005 ΕλλΔνη 2006, 560, όπου περαιτέρω παραπομπές).

 

Με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος παραβίασε εκ προθέσεως, επτά (7) φορές, με επτά δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, το διατακτικό της υπ' αριθμ. 3834/2006 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, που τον υποχρέωνε να απέχει (προσωρινά) από τη δημοσίευση, τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο (διαδίκτυο) όσο και σε οποιοδήποτε έντυπο, αποσπασμάτων που περιλαμβάνονταν σε τρία συγκεκριμένα, ήδη δημοσιευμένα, άρθρα, ενώ τον υποχρέωνε (προσωρινά) να δημοσιεύει στο μέλλον, τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο όσο και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οτιδήποτε σχετίζεται με την προσωπικότητα του ενάγοντος, ιδία το όνομά του, φωτογραφίες, οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση του προσώπου του και γενικά την προσωπική και. επαγγελματική του κατάσταση, εφόσον η δημοσίευση αυτή γίνεται με σκοπό την προσβολή της τιμής του και την βλάβη της υπόληψής του, με απειλή χρηματικής ποινής χιλίων (1000) ευρώ και προσωπικής κράτησης δυο (2) μηνών, για κάθε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης.

Για τους λόγους αυτούς, ζητεί, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να βεβαιωθούν οι παραβάσεις αυτές και υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλλει ως χρηματική ποινή το συνολικό ποσό των 7.000 ευρώ (7Χ1000 ευρώ) και να καταδικαστεί σε προσωπική κράτηση 14 μηνών (7Χ2 μήνες) και τέλος στη δικαστική του δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον τούτου του Δικαστηρίου (άρθρα 947 παρ. 1, 16 αρ. 2, 22 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 670-676 ΚΠολΔ, ως προς τον ενάγοντα, ατομικά, πρέπει, όμως, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης όσον αφορά στη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που αυτός εκπροσωπεί, διότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων εκδόθηκε μεταξύ του εναγομένου και του ενάγοντος, ατομικά. Είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 700 παρ. 1, 947, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ και πρέπει, δεδομένου ότι εκ περισσού έχει καταβληθεί τέλος δικαστικού ενσήμου, διότι δεν απαιτείται όταν ζητείται να καταδικαστεί ο οφειλέτης στη χρηματική ποινή που απαγγέλλεται για την περίπτωση της απείθειας (ΑΠ 1478/1987 ΕΕΝ 1988, 805), να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν και λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου ως αποδεικτικά μέσα (άρθρο 671 παρ. 1 ΚΠολΔ) είτε για να χρησιμεύσουν προς πλήρη απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Ο ενάγων, εκπαιδευτής του παραδοσιακού καράτε και κάτοχος μαύρης ζώνης 7 dan, είναι ιδιοκτήτης της σχολής καράτε «BUDOΚAN», στην περιοχή Αμπελοκήπων και εξουσιοδοτημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των αθλητών στην Ελλάδα. Έχει, δε, διατελέσει Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) από της ιδρύσεως της το έτος 1995 έως τον Δεκέμβριο του έτους 2001.

Ο εναγόμενος, κατά το αυτό χρονικό διάστημα, διετέλεσε Γραμματέας της ΠΟΠΚ ενώ από το 2002 μέχρι και το 2004, ανέλαβε χρέη Προέδρου, παρατηρήθηκε, ωστόσο, αδράνεια σε σχέση με τα καθήκοντά του και το γεγονός αυτό προκάλεσε τριβή στους κόλπους της ανωτέρω ομοσπονδίας και ήδη από τις αρχές του έτους 2005, ο εναγόμενος έπαψε να συμμετέχει στις διαδικασίες λειτουργίας αυτής.

Παράλληλα, είναι κάτοχος των ονομάτων περιοχής στο διαδίκτυο (domain names) www.karate.gr και www.cybergym.gr, όπου δημοσίευσε πληθώρα άρθρων με περιεχόμενο ειρωνικό, υποτιμητικό, άκρως προσβλητικό για την προσωπικότητα και την επαγγελματική υπόσταση του ενάγοντος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να ασκήσει, ενώπιον τούτου του Δικαστηρίου, την από 23-2-2006 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να διαγράψει συγκεκριμένα δημοσιεύματα με περιεχόμενο προσβλητικό και δυσφημιστικό για το πρόσωπό του και φωτογραφίες αυτού από τις ανωτέρω ιστοσελίδες, κατοχής του (του εναγομένου) καθώς και να του απαγορευθεί στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια δημοσίευση.

Επί της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3834/2006 (ημερομηνία δημοσίευσης: 18-5-2006) απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του νυν ενάγοντος και υποχρέωσε τον καθ' ου (νυν εναγόμενο) να απέχει προσωρινά από τη δημοσίευση τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο (διαδίκτυο) όσο και σε οποιοδήποτε έντυπο των αποσπασμάτων που περιλαμβάνονται:

α) στο από 4-10-2005 άρθρο με τίτλο «Δέκα χρόνια απάτες του Παναγιώτη Δρακόπουλου»,

β) στο από 13-1-2006 άρθρο με τίτλο «Ανάλυση της εκτεταμένης απάτης του Παναγιώτη Δρακόπουλου και για το ΣΔΟΕ» και

γ) στο από 17-1-2006 άρθρο με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Καρατέκα του Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ»,

που όλα περιέχονται στην ιστοσελίδα www.karate.gr, όπως το περιεχόμενο των αποσπασμάτων αυτών εκτίθεται στην ένδικη αίτηση, απαγόρευσε προσωρινά στον καθ' ου να δημοσιεύει στο μέλλον τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο όσο και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οτιδήποτε σχετίζεται με την προσωπικότητα του αιτούντος και ιδίως το όνομά του, φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση του προσώπου του και γενικά την προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση" εφόσον η δημοσίευση αυτή γίνεται με σκοπό την προσβολή της τιμής του και την βλάβη της υπόληψής του και με την ίδια απόφαση απειλήθηκε κατά του καθ' ου και υπέρ του αιτούντος χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ και προσωπική κράτηση δυο (2) μηνών σε κάθε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρεώσεώς του.

Απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης με επιταγή προς συμμόρφωση επιδόθηκε νομότυπα στον εναγόμενο, όπως αποδεικνύεται και από τη νόμιμα επικαλούμενη και προσαγόμενη από τον ενάγοντα υπ' αριθμ. 11932Δ' /29-5-2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σπύρου Μακρή.

Ο εναγόμενος, όμως, αν και έλαβε γνώση του περιεχομένου της απόφασης, καθώς και της απειληθείσας σε βάρος του χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, δεν συμμορφώθηκε, μολαταύτα, στο διατακτικό της απόφασης αυτής, αλλά την παραβίασε από πρόθεση.

 

Η απείθειά του αποδεικνύεται από τα επικαλούμενα και προσαγόμενα από τον ενάγοντα δημοσιεύματα στην ίδια ως άνω ιστοσελίδα, το πρώτο με ημερομηνία δημοσίευσης 3-6-2006 και τίτλο: «Δεύτερη Ανοιχτή Επιστολή προς όλους τους Καρατέκα του Παραδοσιακού Καράτε σχετικά με τα Δικαστήρια της Π.Ο.Π.Κ., όπου εμπεριέχονται εκ νέου μειωτικοί χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του ενάγοντος και την επαγγελματική αξιοπρέπεια και αξιοπιστία αυτού.

Μεταξύ άλλων, ο εναγόμενος γράφει: «... Ο κ. Δρακόπουλος δεν πήγε στους Πανευρωπαϊκούς στην Πολωνία (3-4 Ιουνίου 2006) με αθλητές της μη κερδοσκοπικής αθλητικής ομοσπονδίας που λέγεται Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε και καλύπτει το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε πανελλήνια με βάση το καταστατικό της και τον αθλητικό νόμο, αλλά πήγε με «πελάτες» της προσωπικής του επιχείρησης που είναι η ιδιωτική του σχολή BUDOΚAN, δηλαδή «με πελάτες από το δικό του μαγαζί». Αυτός είναι και ο απόλυτος ορισμός της «μη φίλαθλης ιδιότητας». Ο κ. Δρακόπουλος είναι «επιχειρηματίας του καράτε» (εισπράττει επί χρόνια επιχειρηματικά κέρδη από το καράτε στην πασίγνωστη σχολή του BUDOKAN) και το διατυμπανίζει συστηματικά στα δικαστήρια. Συνεπώς βάσει του αθλητικού νόμου δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία απολύτως θέση ούτε διοικητικού ούτε τεχνικού εντός της αθλητικής ομοσπονδίας ΠΟΠΚ».

Παρακάτω συνεχίζει, «Είναι αυτονόητο ότι κανένας σύλλογος Παραδοσιακού Καράτε μέλος της ΠΟΠΚ ΔΕΝ θα δεχθεί να παίζει αθλητής του σε αγώνες καράτε εναντίον «αθλητή-πελάτη» του κ. Δρακόπουλου και να διαιτητεύει ο ... κ. Δρακόπουλος!!! Διότι είναι προφανές ότι ο κ. Δρακόπουλος θα βγάλει νικητή τον πελάτη του, που πληρώνει πέντε χρόνια χρυσό το καράτε στο BUDOΚAN. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, κονομάει χοντρά από το καράτε.. .». Επίσης, το ίδιο άρθρο συνοδεύει και φωτογραφία του ενάγοντος, όπου εμφανίζεται ως διαιτητής στους Πανευρωπαϊκούς 3­4/6/2006 στην Πολωνία, με σχόλιο-μομφή ως προς τη διαδικασία επιλογής του ενάγοντος για αυτό το ρόλο.

 

Η δεύτερη περίπτωση παραβίασης του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης Ασφαλιστικών μέτρων είναι η δημοσίευση, εκ μέρους του εναγομένου, στην ίδια ως άνω ιστοσελίδα αναλυτικών οδηγιών προς τους χρήστες Internet και επισκέπτες της σελίδας του πώς, μέσω των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διαβάσουν τα τρία άρθρα με τα επίμαχα αποσπάσματα, που η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων τον υποχρέωσε να αποσύρει.

Μεταξύ άλλων μπορεί να διαβάσει κανείς:

«... Ποια είναι η αντικειμενική αξία και ουσία των ασφαλιστικών μέτρων (και ακόμα περισσότερο της προσωρινής διαταγής) στο αίτημα να αφαιρεθεί ένα δημοσίευμα από το Ίντερνετ, όταν δίπλα σε αυτό παραμένει ανέγγιχτο ένα πανομοιότυπο αντίγραφό του;;;»

Και παρακάτω:

«1. Αν κάνετε κλικ στους τίτλους των άρθρων μου, θα σας βγάλουν ο πρώτος τίτλος σε υπάρχον άρθρο, στο οποίο δεν αναφέρεται ο Δρακόπουλος και ο δεύτερος σε άρθρο που αφορούσε στον Δρακόπουλο και τώρα δίνεται ως «NOT FOUND».

2. Αν κάνετε κλικ στις «Αποθηκευμένες σελίδες» θα σας βγάλει σε πλήρη και ατόφια αντίγραφα των σελίδων μου αποθηκευμένα στους σέρβερς του Google στην άκρη του κόσμου και άρα απόλυτα προσιτά σε όλο τον πλανήτη και ταυτόχρονα πέρα από κάθε αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων».

“Επομένως, εφόσον με αυτό τον τρόπο ο εναγόμενος έχει καταστήσει προσιτά στους αναγνώστες του Διαδικτύου τα τρία άρθρα που είχε υποχρέωση να απαλείψει από την ιστοσελίδα του, δεν μπορεί, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της υπ' αριθμ. 3834/2006 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, αντιθέτως η παραπάνω μεθόδευση καταδεικνύει και την πρόθεσή του να παραβιάσει την επιβαλλόμενη υποχρέωση.”

 

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δημοσιεύματα, που ο ενάγων επικαλείται με την αγωγή του και συγκεκριμένα τα φέροντα ημερομηνίες, 6-8-2005, 21-3-2006, 26-3-2006 και δυο με ημερομηνία, 21-5-2006, επειδή φέρουν ημερομηνίες δημοσίευσης πρωθύστερες της έκδοσης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορούν να κριθούν υπό το πρίσμα απαγόρευσης, που αφορά στο μέλλον, δημοσιευμάτων με επίκεντρο τον ενάγοντα ούτε κατέστησαν αντικείμενο κρίσης της εν λόγω απόφασης. Ενδεχομένως, συνιστούν παραβίαση της προσωρινής διαταγής που δόθηκε από το Δικαστήριο στις 9-3-2006, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά αυτό δεν συνιστά αντικείμενο διάγνωσης της παρούσας δίκης.

Ούτε η περίπτωση των συγκεκριμένων δημoσιευμάτων είναι ίδια με την αμέσως προηγούμενη που αναφέρθηκε, η οποία επίσης φέρει ημερομηνία προ της εκδόσεως της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, συνδέεται ωστόσο άμεσα με την κριθείσα έννομη σχέση και την επιβαλλόμενη ρύθμιση της κατάστασης και συνιστά ευθεία παράβαση της εκδοθείσας απόφασης ασφαλιστικών μέτρων,

 ώστε, εφόσον υπάρχει ιστοσελίδα με παρόμοιο περιεχόμενο και μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης να μη μπορεί να γίνει λόγος για συμμόρφωση προς την επιβαλλόμενη υποχρέωση.


ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ δική μου στην Απόφαση, η οποία προφανώς στηρίζεται σε έλλειψη γνώσεων και λανθασμένες έννοιες όσον αφορά στη λειτουργία του Διαδικτύου με βάση τα πασίγνωστα, αυτονόητα ή ομολογούμενα:

 

1) τα ρομπότ (πανίσχυροι υπολογιστές) της Google σκανάρουν αυτόματα μέρα-νύχτα, βρίσκουν, αντιγράφουν και αποθηκεύουν αυτόματα σε ιστοσελίδες-αντίγραφα στους σέρβερς (ισχυρότατους υπολογιστές με τεράστια αποθηκευτικά μέσα και τις μεγαλύτερες ταχύτητες) της Google όλες τις ιστοσελίδες-πρωτότυπα από όλο το Διαδίκτυο, χωρίς επιλογές και ανεξάρτητα από τη θέλησή μας, συνεπώς και τις δικές μου ιστοσελίδες χωρίς αυτό να μπορώ να το αποτρέψω και χωρίς να μπορώ να το "μεθοδεύσω", όπως ισχυρίστηκαν σθεναρά οι δικηγορίνες του Δρακόπουλου Δροσιά Μπάκου και Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και έκρινε τελικά η κυρία Πρόεδρος,

2) οι ιστοσελίδες-αντίγραφα που αποθηκεύονται με τον ανωτέρω ανεξάρτητο από εμένα (ή τους άλλους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων) αυτόματο τρόπο, ανακτώνται μετά από αναζήτηση στο Google με ένα κλικ στις "Αποθηκευμένες Σελίδες" φέροντας το επόμενο πλαίσιο-επισήμανση (για παράδειγμα) της Google ως πρόθεμα, όπου δηλώνεται ότι πρόκειται για τις "Αποθηκευμένες Σελίδες" και όχι για τις πρωτότυπες:

 

Αυτό είναι η G o o g l e προσωρινά αποθηκευμένη (cache) σελίδα της διεύθυνσης http://www.karate.gr/12popk/googleg.htm όπως ανακτήθηκε στις 14 Μαρ. 2008 05:06:00 GMT.
Η προσωρινή μνήμη
G o o g l e εμπεριέχει ένα στιγμιότυπο της σελίδας που αποθηκεύθηκε κατά την ανίχνευση στον παγκόσμιο ιστό.
Η σελίδα ενδέχεται να έχει αλλάξει από τότε. Πατήστε εδώ για την τρέχουσα σελίδα χωρίς επισήμανση.
Αυτή η προσωρινά αποθηκευμένη (cached) σελίδα μπορεί να παραπέμπει σε εικόνες που δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Πατήστε εδώ για μόνο το κείμενο.
Για να δημιουργήσετε σύνδεσμο ή σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω url διεύθυνση:
http://www.google.com/search?q=cache:WtsoPP7Zl5UJ:www.karate.gr/12popk/googleg.htm-+%22%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CE%BD%CF%-84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%-B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%22&hl=el&ct=clnk&cd=1&gl=gr

Η Google δε σχετίζεται με τους συντάκτες αυτής της σελίδας ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό της.

Αυτοί οι όροι εμφανίζονται μόνο σε συνδέσμους που δείχνουν σε αυτή τη σελίδα: ποιά είναι η αντικειμενική αξία και ουσία

 

3) τη χρήση των μηχανών αναζήτησης τη γνωρίζουν αυτονόητα ακόμα και οι πιτσιρικάδες των 8-10 χρόνων που παίζουν δικτυακά παιχνίδια και σερφάρουν ώρες ατελείωτες στο Δίκτυο, και άρα κανένας χρήστης του Δικτύου δεν χρειάζεται οποιεσδήποτε οδηγίες χρήσης των μηχανών αναζήτησης από εμένα για να ανακτήσει τις "Αποθηκευμένες Σελίδες",

4) ακόμα και στην ακρότατη περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει την ύπαρξη των "Αποθηκευμένων Σελίδων", όταν δεν βρει την πρωτότυπη σελίδα τού "βγάζει το μάτι" η ίδια η επισήμανση "Αποθηκευμένες Σελίδες" που είναι χτυπητά γραμμένη κάτω από το κείμενο της αναζητούμενης σελίδας!!! Εμένα χρειάζεται να του το πω ?????????????????????????

5) επομένως, α) δεν φέρω καμιά ευθύνη για τη δημιουργία των αντιγράφων από την Google στους δικούς της σέρβερς, και β) δεν έδωσα "οδηγίες" για την ανάκτηση των απαγορευμένων ιστοσελίδων μου, αλλά εξέφρασα την έκπληξή μου για μια ανεφάρμοστη στην πράξη απαγόρευση, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί! γ) η έννοια "Αποθηκευμένες Σελίδες" είναι γνωστή σε όλους όσους μπαίνουν στο Διαδίκτυο, δ) αν κάποιος ΔΕΝ την γνωρίζει, ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ !!!

 

6) ομολογείται και από τον αντίδικο ότι "τα πρωτότυπα άρθρα κατεβάστηκαν" και άρα η ύπαρξη αντιγράφων των ιστοσελίδων μου στο Διαδίκτυο οφείλεται στον ανωτέρω "παγκόσμιο τεχνολογικό νόμο του Διαδικτύου" και ΟΧΙ στην οποιαδήποτε δική μου σύνδεση (Link), επέμβαση ή όποια άλλη ενέργεια, η οποία άλλωστε είναι απόλυτα αδύνατη,

7) η απόδοση της ευθύνης της ύπαρξης των απαγορευμένων άρθρων μου από τον αντίδικο και τις δικηγόρους του στην αγωγή τους σε εμένα ήταν εσκεμμένα απατηλή, δηλαδή εσκεμμένα διαστρέβλωσαν την πραγματικότητα και παρέσυραν το δικαστήριο σε πλανημένη απόφαση, διότι απέδωσαν πασίγνωστα αυτόματες και αυτονόητες λειτουργίες του Διαδικτύου σε εμένα,

 

8) και τέλος, βάσει όλων των ανωτέρω, το αιτιολογικό της απόφασης [ ... ώστε, εφόσον υπάρχει ιστοσελίδα με παρόμοιο περιεχόμενο και μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης να μη μπορεί να γίνει λόγος για συμμόρφωση προς την επιβαλλόμενη υποχρέωση. ] είναι λανθασμένο διότι αντίκειται στη απαράβατη προϋπόθεση "ότι είμαι ο μόνος υπεύθυνος για την ύπαρξη της ιστοσελίδας-αντίγραφο με το παρόμοιο περιεχόμενο" πράγμα το οποίο ΔΕΝ απεδείχθει και το οποίο ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ! Δηλαδή, τα αντίγραφα υπάρχουν, αλλά δεν τα έγραψα εγώ! Τα γράφει ένα αυτόματο σύστημα ανεξάρτητα από τη θέληση οποιουδήποτε!  Ήμουν υπεύθυνος για τα δικά μου πρωτότυπα, τα οποία και "κατέβασα" και όχι για τα αντίγραφα της Google!

9) Η ανωτέρω λανθασμένη απόφαση δημιουργεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο στα δικαστικά χρονικά, υποβαθμίζοντας τη χώρα μας και τον πολιτισμό μας!!!

10) Πώς να το αναλύσω αλλιώς? Τα άρθρα που ήταν στο δικό μου ιστότοπο ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΑ! Τα αντίγραφά τους τα έβγαλε η GOOGLE αυτόματα και εγώ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ!

 

        Εδώ κρίνω απαραίτητο να επαναλάβω ακριβώς αυτό που δημοσίευσα, το οποίο άλλωστε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και του κατηγορητηρίου και της Απόφασης, διότι η παράληψη τμημάτων του αλλοιώνουν το νόημά του! Είναι στο επόμενο πλαίσιο και οι κρίσεις δικές σας:

Από τα υπογραμμισμένα μπλε γράμματα στο κάτω πλαίσιο έχουν αφαιρεθεί οι σύνδεσμοι (Links) για να μην κατηγορηθώ πάλι από όσους έχουν εμμονές ότι εμμέσως παραπέμπω στα "απαγορευμένα άρθρα" !!!

 

(19-3-2006)

Ποια είναι η αντικειμενική αξία και ουσία των ασφαλιστικών μέτρων (και ακόμα περισσότερο της προσωρινής διαταγής) στο αίτημα να αφαιρεθεί ένα δημοσίευμα από το Ίντερνετ, όταν δίπλα σ' αυτό παραμένει ανέγγιχτο ένα πανομοιότυπο αντίγραφό του???

Απόδειξη της απόλυτης αδυναμίας εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης έχει αυτονόητα ο καθένας στην οθόνη του υπολογιστή του αν ζητήσει από την πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης του Google τα άρθρα με τις λέξεις-κλειδιά "καράτε Δρακόπουλος". Με ήδη κατεβασμένα όλα τα σχετικά δικά μου άρθρα από τις ιστοσελίδες "karate.gr" και "cybergym.gr" το Google θα του δώσει μια ιστοσελίδα που περιέχει και τα επόμενα:

Καράτε: Περσίδης, Δρακόπουλος, Προκοπίου, Γατσούλης, Κρητικού ...

Μια από κοντά εξέταση του πώς ο ειδικός του καράτε μπορεί να σπάσει ξύλινες η ... Η εικόνα του ειδικού του καράτε που σπάζει παχιές πλάκες από ξύλο ή ...
www.karate.gr/08techn/hd05g.htm - 70k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες
[ Περισσότερα αποτελέσματα από το www.karate.gr ]

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ FITNESS ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑΙΤΕΣ ...

Φοβερή για την πορεία της ΠΟΠΚ και την ανάπτυξη του Παραδοσιακού Καράτε! ... Δρακόπουλος ζητάει να απαλείψω Από Επιστολή μου προς αυτόν η οποία δημοσιεύεται ...
www.cybergym.gr/03-diet/03040601.htm - 60k - Συμπληρωματικό Αποτέλεσμα - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες
[ Περισσότερα αποτελέσματα από το www.cybergym.gr ]

 

Στις παραπάνω παραγράφους:

1 - Αν κάνετε κλικ στους τίτλους των άρθρων μου, θα σας βγάλουν ο πρώτος τίτλος σε υπάρχον άρθρο, στο οποίο δεν αναφέρεται ο Δρακόπουλος, και ο δεύτερος σε άρθρο που αφορούσε στον Δρακόπουλο και τώρα δίνεται ως "NOT FOUND".

2 - Αν κάνετε κλικ στις "Αποθηκευμένες Σελίδες", θα σας βγάλει σε πλήρη και ατόφια αντίγραφα των σελίδων μου αποθηκευμένα στους σέρβερς του Google στην άκρη του κόσμου και άρα απόλυτα προσιτά σε όλο τον πλανήτη και ταυτόχρονα πέρα από κάθε αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

3 - Αν κάνετε κλικ στα "[Περισσότερα αποτελέσματα από το www.karate.gr]" ή "[Περισσότερα αποτελέσματα από το www.cybergym.gr]", θα σας βγάλει σε καταλόγους με όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μου αποθηκευμένα μέσα στους τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους των σέρβερς του Google πάλι στην άκρη του κόσμου και επίσης έξω από κάθε αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων! Από αυτούς τους καταλόγους πάλι μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη άρθρα ως "Αποθηκευμένες Σελίδες"!

4 - Και τα μικρά παιδιά των 12 ετών, που ασχολούνται με το Ίντερνετ, γνωρίζουν ότι στους τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους των πανίσχυρων μηχανών αναζήτησης κρατούνται αρχεία ακόμα και πέραν των δέκα ετών !!! 

5 - Και μιλάμε για εκατοντάδες πανίσχυρες μηχανές αναζήτησης!!! Και χιλιάδες μικρότερες βοηθητικές, που συνδέονται με τις πρώτες!!!

6 - Μία αποδεικνύεται ακράδαντα ότι είναι η παγκόσμια αποδεκτή φιλοσοφία του Ίντερνετ: Η απόλυτη ελευθερία στην ελεύθερη άποψη και το απόλυτο δικαίωμα στην "από" και "προς" πληροφόρηση!!! Επομένως, το μέτρο της "ζωής" ή του "θανάτου" μιας ιστοσελίδας είναι και παραμένει ως παγκόσμια αποδεκτό το πλήθος των ενδιαφερομένων αναγνωστών της και όχι η απόφαση ενός δικαστηρίου!!! (Εκτός πάντα από τις ιστοσελίδες με διεθνώς παράνομο περιεχόμενο!!!)

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου το να πληροφορείται απρόσκοπτα τα θετικά και τα αρνητικά ενός ατόμου ή μιας κατάστασης ή ενός προϊόντος και να επιλέγει ο ίδιος πού θα εντάξει τα δικά του ενδιαφέροντα. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ζήσει τη ζωή του με βάση τα πιστεύω ενός άλλου ατόμου, μιας θρησκείας, μιας κυβέρνησης, μιας φιλοσοφίας ή ενός δικαστή! Το δικαίωμα της επιλογής είναι αναφαίρετα δικό του.

Πάρτε για παράδειγμα τα τσιγάρα: παράγονται από μεγάλα συμφέροντα, αναμφισβήτητα προκαλούν καρκίνους, αλλά έχουν και φανατικούς οπαδούς! Η  πληροφόρηση και η επιλογή είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καταναλωτή! Γι' αυτό το λόγο τα καρκινογόνα τσιγάρα πωλούνται ελεύθερα με την υποχρεωτική αναγραφή των κακών που προκαλούν στην υγεία!

Όποιος θέλει σάπια δόντια και καρκίνο στους πνεύμονες, πληρώνει και ... φουμάρει! Και ΟΧΙ κλείνουμε τον ... καπνοβιομήχανο, που τα παράγει, ή τους γιατρούς, που λένε ότι προκαλούν καρκίνο, στη φυλακή!!!

Στο μεσαίωνα βρισκόμαστε???

 


Μερικές τελευταίες ειδήσεις (Μάρτιος 2008)

 

Ασύρματο Δίκτυο Δήμου Άρτας  (από το site του Δήμου!)

Ο Δήμος της Άρτας, προσφέρει στους Αρτινούς πολίτες ή επισκέπτες, την δυνατότητα ασύρματης και δωρεάν παροχής δικτύου internet. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
Πρώτη περίπτωση: Αν βρίσκεστε σε πολύ μικρή απόσταση (έως 300 μέτρα..........

Δεύτερη περίπτωση: Η χρήση μιας κάρτας ασύρματου δικτύου στον υπολογιστή σας (desktop ή laptop) που να λειτουργεί στο πρωτόκολλο IEEE 802.11b με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας.................

Τρίτη περίπτωση: Η προτεινόμενη λύση για καλή λήψη του Ασύρματου Δικτύου Internet του Δήμου Άρτας, είναι με την χρήση εξωτερικής συσκευής ασύρματου δικτύου ........
Κέντρα εκπομπής:
α. Το κεντρικό σημείο εκπομπής του Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Άρτας, είναι στο Δημαρχείο της Πόλης.
β. Δεύτερο σημείο εκπομπής είναι το κτίριο του Επιμελητηρίου Άρτας που καλύπτει την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης αλλά και την άνω πόλη, όσα σπίτια έχουν οπτική επαφή με το κτίριο του Επιμελητηρίου.    Και τα λοιπά !


Ελεύθερο Ίντερνετ σε δήμους της Αττικής!

Το ασύρματο Ιντερνετ αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα στους "αιθέρες" της Αττικής. Αμέσως μετά το Πάσχα, οι πρώτοι -περιφερειακοί- δήμοι του Λεκανοπεδίου θα ξεκινήσουν να το προσφέρουν δωρεάν στους δημότες τους, κάνοντας τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες.
Ετσι είναι θέμα χρόνου πότε το ασύρματο Ιντερνετ θ' αρχίσει να "απλώνεται" παντού, και όχι μόνο σε περιορισμένα σημεία που υπάρχει τώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι καθένας θα μπορεί να σερφάρει ελεύθερα, δωρεάν, χωρίς περιορισμούς και χωρίς ελέγχους.
(Αυτό ας το έχουν υπόψη τους και όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν περιορισμούς, του στυλ της δεκαετίας του '50, στην εξέλιξη του διαδικτύου και στην ελευθερία της έκφρασης σε αυτό).


Forthnet Hotspots 6-6-2009: Η Forthnet έχει σήμερα 304 σημεία ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 


Σχόλιο δικό μου: Είναι φανερό ότι τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Διαδικτύου πάνε περίπατο, χάνονται, εξαφανίζονται ή το λιγότερο ελαχιστοποιούνται, διότι η ελεύθερη ανωνυμία του γράφοντος είναι πλέον δεδομένη, με την παρατήρηση ότι αυτή αυτόματα θα αποτελεί στοιχείο "μη εμπιστοσύνης" (εκτός αν τα γραφόμενα επαληθεύονται στην πράξη!), ενώ η επώνυμη γραφή θα αποτελεί στοιχείο ισχυροποίησης της βασιμότητας των γραφομένων, πράγμα το οποίο θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι δικαστές και έτσι θα προσέχουν πολύ οι "θιγόμενοι" πριν υποβάλουν μηνύσεις και αγωγές μήπως και αυτές γυρίσουν εναντίον τους!

Τελικά, πάντως, αναδεικνύεται όλο και ισχυρότερο το απόλυτο δικαίωμα του καθενός να "πληροφορείται" απρόσκοπτα τα πάντα και να επιλέγει τι θα πιστέψει ή όχι μόνος του και χωρίς την κηδεμονία κανενός!


 

(συνέχεια της Απόφασης)

Με βάση, συνεπώς, τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά και τις προεκτεθείσες σκέψεις πρέπει, η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως απαράδεκτη, όσον αφορά στη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εκπροσωπεί ο ενάγων και όσον αφορά στον ίδιο, ατομικά, να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη,

να βεβαιωθεί η εκ μέρους του εναγομένου παράβαση να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της υπ' αριθμ. 3834/2006 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), δυο (2) φορές,

να καταδικαστεί ο τελευταίος στην κατάπτωση υπέρ του ενάγοντος της χρηματικής ποινής των 2000 (l000X2) ευρώ, καθώς και στην απαγγελία σε βάρος του (ίδιου εναγομένου) της απειληθείσας με την παραπάνω απόφαση προσωπικής κράτησης τεσσάρων (4) μηνών.

Να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα (άρθρο 908 παρ. 1 ΚΠολΔ) και τέλος,

να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, επειδή ηττήθηκε στη δίκη (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι ο εναγόμενος Ευθύμιος Περσίδης του Κοσμά, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, στις 19-3-2006 και στις 3-6-2006 με πρόθεση παραβίασε το διατακτικό της υπ' αριθμ. 3834/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του παραπάνω εναγομένου την κατάπτωση υπέρ του ενάγοντος χρηματικής ποινής, ποσού δυο χιλιάδων (2000) ευρώ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, ως. προς την προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ εναντίον του ίδιου (εναγομένου) προσωπική κράτηση διάρκειας τεσσάρων ( 4) μηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως απαράδεκτη, όσον αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία: «Δ.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εκπροσωπείται από τον ενάγοντα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 26-2-08. απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


www.karate.gr    

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε