karate.gr: 124 – ΠΟΠΚ - Δικαστικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 29/4/2009.

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε  

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Η καθαρογραμμένη απόφαση 57645/25-9-08
της Πρώτης Μήνυσης Δρακόπουλου
κατά Περσίδη για τις δημοσιεύσεις του στο
karate.gr.

 

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,

Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων!

 


Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!

Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!


Η πορεία των δικαστηρίων Δρακόπουλου κατά Περσίδη δημοσιεύεται διότι και οι δύο είναι δημόσια πρόσωπα επί 17 χρόνια ο πρώτος και 33 χρόνια ο δεύτερος στο χώρο του Καράτε και διότι οι όποιες διαφορές τους δεν προέκυψαν από προσωπικά, οικογενειακά ή επαγγελματικά θέματα, αλλά προέκυψαν ακριβώς από αθλητικά δημόσια θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε. Συνεπώς, και οι δύο ανωτέρω αναφερόμενοι και οι πράξεις τους και οι φωτογραφίες τους και οι όποιες διαφορές τους στο Καράτε αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, εμπερικλείουν δημόσιο ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται για τα τεκταινόμενα στο χώρο του Καράτε και επομένως έχει συνταγματικό δικαίωμα ο κάθε πολίτης να τα πληροφορείται. Αντί, λοιπόν, να πληροφορούνται τις εξελίξεις "στραβά" οι ενδιαφερόμενοι, είναι προτιμότερο να τις πληροφορούνται απευθείας από τις δικαστικές αποφάσεις!


Η απόφαση αυτή υπογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 11/8/2008.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 57645/08

Έκθεση Πρακτικών και Απόφαση του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Συνεδρίαση της 25-9-2008

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Σωζοπούλου Ευφροσύνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Κολοβού Ελευθερία, Πλημμελειοδίκης, Πριστούρη Ζωή,  Πλημμελειοδίκης, Πετειναρέλης Γεώργιος, Εισαγγελέας, Σκανδάλης Βασίλειος, Γραμματέας.

Κατηγορούμενος: Περσίδης Ευθύμιος .... (συκοφαντική δυσφήμηση)

 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου ... (κτλ. τυπικά) ..., η πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Δρακόπουλος Παναγιώτης, επαγγέλματος γυμναστής και δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων κατά του παραπάνω κατηγορουμένου και ζήτησε να υποχρεωθεί να του καταβάλει 50 ευρώ ως χρηματική ικανοποίησή του για την ηθική βλάβη την οποία έχει υποστεί με επιφύλαξη λόγω του αδικήματος. Παράλληλα ... κτλ. και δήλωσε ότι διορίζει πληρεξούσιό του δικηγόρο την παρευρισκομένη Μπάκου Δροσιά. ...κτλ.

Ο Εισαγγελέας ... κτλ. Η Πρόεδρος ... κτλ. Ο Κατηγορούμενος ... κτλ.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο συνήγορος του κατηγορουμένου και κατέθεσε γραπτά τον παρακάτω αυτοτελή ισχυρισμό, τον οποίο και ανέπτυξε προφορικά.

Ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ

Η υπό κρίση από 3.8.2005 (ΑΒΜ Α05/3538) έγκληση είναι απαράδεκτη και το αξιόποινο έχει εξαλειφθεί λόγω παρόδου της τασσόμενης από το νόμο τρίμηνης προθεσμίας (117 ΠΚ) για την υποβολή της έγκλησης.

Συγκεκριμένα, κατηγορούμαι για το αδίκημα της δυσφήμησης και της συκοφαντικής δυσφήμησης (362-363 ΠΚ) . Τα αδικήματα αυτά διώκονται μόνο κατ' έγκληση (368 ΠΚ).

Το περιεχόμενο του κειμένου που ο εγκαλών θεωρεί ως δυσφημιστικό, γνώρισα στον εγκαλούντα με την από 24.9.2004 επιστολή μου που επιδόθηκε σ' αυτόν την 30.9.2004 (με την έκθεση επιδόσεως 11.043Β'/30.9.2004 του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αντωνίου Δ. Πάπαρη), την οποία παρέλαβε αυτοπροσώπως ο εγκαλών. Στην επιστολή μου αυτή μάλιστα ανέφερα ότι εάν ο εγκαλών δεν μου απαντήσει μέσα σε μια εβδομάδα, θα δημοσιεύσω το περιεχόμενό της στο δικτυακό τόπο www.karate.gr . Συνεπώς ο εγκαλών έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της που θεωρεί ως δυσφημιστικό την 30.9.2004.

Πλην όμως υπέβαλε την υπό κρίση από 3.8.2005 (ΑΒΜ Α05/3538) έγκληση την 3.8.2005 δηλαδή 11 μήνες περίπου αφότου έλαβε γνώση του εν λόγω κειμένου και αφού είχε ήδη παρέλθει η υπό το νόμο 3-μηνη προθεσμία.

Άλλωστε ο ίδιος ο εγκαλών ομολογεί στην έγκλησή του ότι όταν επισκέφθηκε τον διαδικτυακό χώρο www.karate.gr , είδε καταχωρημένο το επίδικο κείμενο, το οποίο του είχε αποσταλεί ως γραπτή επιστολή ήδη την 24.9.2004 ("... επισκέφθηκα τον ανωτέρω δικτυακό τόπο του μηνυμένου και βρήκα καταχωρημένη τη συνημμένη από 24.9.2004 επιστολή του που απευθύνεται προς εμένα ...").

Κατόπιν αυτών, επειδή έχει παρέλθει η τασσόμενη από τα άρθ. 368 ΠΚ και 117 ΠΚ τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή έγκλησης για τα αδικήματα της δυσφήμισης και της συκοφαντικής δυσφήμιση, έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο και πρέπει να παύσει οριστικά η σε βάρος μου ποινική δίωξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  - ΖΗΤΩ

Αθήνα, 25.9.2008

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού και την πρόοδο της δίκης.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και ου γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 57645/08 απόφασή του που έχει ως εξής:

Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Ε   Κ Α Τ Α   Τ Ο   Ν Ο Μ Ο

Επειδή το εκπρόθεσμο ή μη της ασκήσεως της υπό κρίση εγκλήσεως είναι θέμα ουσίας και κατά τη κρίση του δικαστηρίου θα προκύψει από την αποδεικτική διαδικασία (αναφορικά με τον χρόνο της γνώσης του μηνυτή της σε βάρος του αξιόποινης πράξης και του προσώπου που την τέλεσε), επιφυλάσσεται να αποφανθεί επί του ως άνω θέματος μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο Περσίδη Ευθύμιο του Κοσμά

Διατάζει την πρόοδο της δίκης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 25/9/2008

Η Πρόεδρος              Ο Γραμματέας

 

Μετά την παραπάνω απόφαση στη συνέχεια αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350ΚΠΔ, οι λοιποί μάρτυρες, παρέμεινε ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Μηνά, γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα οδός Σεβαστουπόλεως, ετών 56, επαγγέλματος γυμναστής, Έλληνας  και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν και εξετάστηκε χωρίς να ορκιστεί λόγω της ιδιότητός του ως πολιτικώς ενάγων και κατάθεσε:

"Έκανα μια μήνυση. Μέχρι το 2002 και από το 1995 ήμουν πρόεδρος της ομοσπονδίας καράτε. είμαι επιχειρηματίας, εκδότης, κάνω και εισαγωγές από την ΕΟΚ. Μετά έγινα πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής. Μετά ανέλαβε ο κατηγορούμενος ως πρόεδρος. Ο κατηγορούμενος εκδίδει βιβλία και κατασκευάζει όργανα γυμναστικής. Πριν ήταν γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας. Ήμουν υψηλόβαθμος στο καράτε. Υπάρχουν 27 σύλλογοι καράτε, δεν θέλαν ως πρόεδρο τον κατηγορούμενο. Όταν εξελέγη ήταν 16 σύλλογοι. Εξελέγη για 3 χρόνια 2002-2005. Οι σύλλογοι μετά δεν τον θέλαν για πρόεδρο. Έτσι άρχισε να με κατηγορεί ως μαϊμού-δάσκαλο και για τις διατροφές. Μας έστειλε επιστολή. Με κατηγορούσε ότι εισάγω παραϊατρικά σκευάσματα. Εγώ τα εισάγω νόμιμα από την Ιταλία. Λέει ότι εισπράττω χορηγίες της Siemens. Ο κ. Χριστοφοράκος της Siemens ήταν μαθητής μου. Δεν μπήκε ποτέ χορηγία της Siemens. Δεν πρότεινα στον κατηγορούμενο να φύγει δίνοντάς του χρήματα. Ξέρω να χειρίζομαι computer. Δεν απάντησα στην επιστολή του. Τι να απαντήσω; Δεν πίστευα ότι θα την δημοσιεύσει. Ήρθαν οι μαθητές μου και μου το είπαν. Το έμαθα Αύγουστο του 2005. Κανείς δεν με ενημέρωσε πιο πριν. Η ιστοσελίδα www.karate.gr είναι του κατηγορουμένου. Αν πατήσετε στο Google το δικό μου όνομα πάει σε αυτή την ιστοσελίδα. Μέχρι τότε ήταν η μόνη ιστοσελίδα για το καράτε. Μετά οδηγηθήκαμε σε κενό διοίκησης. Γίναν εκλογές στις 14/8/05. Βγήκε πρόεδρος η κ. Χαρλαύτη. Από τότε έβαλε τα δημοσιεύματα ο κατηγορούμενος. Όταν δεν βγήκε πρόεδρος. Ο Χριστοφοράκος είχε προσφερθεί να αγοράσει τα κύπελλα σε διασυλλογικά πρωταθλήματα. Δεν ζήτησα στον κατηγορούμενο να φύγει από την ομοσπονδία. Εισάγω συμπληρώματα διατροφής και τα εγκρίνει ο ΕΟΦ. Τα παράγει η Ιταλία. Έχει αναρτήσει πολλά άρθρα ο κατηγορούμενος εναντίον μου. Ακόμα γράφει. Το 80% των μαθητών μου έφυγε από τη Σχολή. Μειώθηκε κατά 40% η επιχείρησή μου. Από το 1974 ασχολούμαι με το καράτε. Γνωρίζω την κ. Χαρλαύτη."

 

Ακολούθως προσήλθε άλλος μάρτυρας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΤΣΟΓΚΑΣ Γεώργιος του Χρήστου, γεννήθηκε στους Γεωργάνους Ιωαννίνων και κατοικεί στο Ίλιον, οδός Γορτυνίας, ετών 52, επαγγέλματος εκτελωνιστής, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και ... κτλ.

"Είμαι μέλος ενός σωματείου. Η αντιδικία έγινε ευρύτατα γνωστή, όταν δημοσιεύτηκε στο Internet. Το είδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μπήκα και το είδα για να ενημερωθώ αφού με είχε βάλει μάρτυρα. Υπήρχε και πολύ αργότερα. Ο κατηγορούμενος γράφει υβριστικά κατά καιρούς για πολλούς και για μένα. Πριν δεν είχα ακούσει κάτι. Ο κ. Δρακόπουλος ασχολείται με τη διατροφή. Αν ήταν παράνομα δεν θα μπαίναν στη χώρα. Δεν ξέρω αν πρότεινε χρήματα στον κατηγορούμενο. Το διάβασα στο site. Δεν ήμουν στο ΔΣ της ομοσπονδίας. Αυτή την επιστολή σχολιάζαμε όλοι. Γνωρίζω τον κατηγορούμενο πάνω από 25 χρόνια. Έχει φανατισμό σε ό,τι πιστεύει. Για τη χορηγία θα έπρεπε να ξέρει ο κατηγορούμενος. Πιθανόν ο κατηγορούμενος να πίστευε ότι τα σκευάσματα είναι παράνομα. Σε κάποια συγκέντρωση κάποιος είπε "λαμόγιο" τον Δρακόπουλο. Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών από τη σχολή του. Ο κατηγορούμενος ξαναδικάστηκε πρωτόδικα για συκοφαντική δυσφήμηση. Από το 1975 ασχολούμαι με το καράτε. Γνωρίζω τον Δρακόπουλο από το 2005. Από το 1995 δεν ασχολούμαι ενεργά με το καράτε."

 

Προσήλθε έπειτα άλλος μάρτυρας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Μιχαήλ του Π. γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Κηφισιά κτλ.  ... και εξεταζόμενος κατέθεσε:

"Είμαι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΠΚ. Ο κατηγορούμενος θέλει να είναι εσαεί πρόεδρος. Έφυγε το 2004. Η ΠΟΠΚ δεν λειτουργούσε σωστά. Ήξερε ότι δεν θα ξαναέβγαινε. Εμείς είχαμε πολολούς συλλόγους. Κατηγορεί και εμένα. Είναι ένας άσχετος, δεν ξέρει καράτε. Η επιστολή ήρθε και στον δικό μας σύλλογο. Αρχικά ήταν γραμματέας. Χρησιμοποιώ το Internet. Ορισμένα τα είδα τέλος Αυγούστου 2005. Μου το είπαν οι μαθητές μου. Έχω σχολή καράτε. Εμείς κάνουμε παραδοσιακό καράτε. Δεν ξέρω πότε είδε στο Internet ο κ. Δρακόπουλος. Τον ενημέρωσαν οι μαθητές του. Τα σκευάσματα που φέρνει δεν είναι παράνομα. Ελέγχονται, τα παίρνω και εγώ και η γυναίκα μου. Η Siemens δεν έδωσε χορηγία στην ΠΟΠΚ. Η Siemens έκανε δώρο τα κύπελα σε διασυλλογικούς αγώνες. Ήμουν ταμίας. Ο κ. Δρακόπουλος δεν πρότεινε χρήματα στον κατηγορούμενο για να φύγει. Ήμουν και εγώ. Ο κατηγορούμενος έφυγε πρώτος. Η ιστοσελίδα θίγει τον κ. Δρακόπουλο και μένα. Ο κ. Δρακόπουλος ασχολείται με τη διατροφική ζώνη. Φύγαν μαθητές του από τη σχολή του. Αν η Siemens έδινε χορηγία θα τα έπαιρνα εγώ. Ο κατηγορούμενος επιθυμούσε να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του κ. Δρακόπουλου. Από το 1979 γνωρίζω τον κ. Δρακόπουλο. Ήμασταν στην ίδια ομοσπονδία. Ήμουν μπροστά στο 90% των συναντήσεων του κ. Δρακόπουλου με τον κατηγορούμενο. Με έπαιρνε ο κατηγορούμενος να είμαι παρών. Η συνάντηση έγινε σε μια ταβέρνα."

 

Στο σημείο αυτό με πρόταση του Εισαγγελέα και εντολή της Προέδρου αναγνώστηκαν:

1) Το από 4/8/08 έγγραφο

2) Η από 3/8/05 μήνυση

3) Η υπ' αρ.3834/05 Μον Πρωτ Αθηνών

4) Το από 1/1/03 φύλλο εφημ "Πρωταθλητής"

5)  Το από 24/9/04 έγγραφο ΠΟΠΚ

6) Το από 29/9/04 έγγραφο ΠΟΠΚ

7) Αναζήτηση Google

8) Φωτοτυπία εγγράφου ΚΑRΑΤΕ

9)  Το από 23/12/02 έγγραφο ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.

10)  Το από 2/9/05 έγγραφο karate.gr

11) Το από 20/3/07 έγγραφο karate.gr

12) Το από 20/9/06 έγγραφο karate.gr

13)  Το από 15/9/05 έγγραφο karate.gr

14) Η από 20/10/00 με αριθμό 79449/2000 απόφ. Τριμ. Πλημ. Αθηνών

15) Το από 22/1/01με αριθμό 763/2001 απόφ. Εφετείου Αθηνών

16) Το από 12/12/05 έγγραφο ΕΟΦ

17) Τιμολόγια "Διατροφικής Ζώνης"

18) Το υπ' αρ. 183057 έγγραφο

19) Έγγραφο της zone.com.gr

20) Το από 13/1/05 έγγραφο karate.gr

21) Το από 18/1/07 έγγραφο karate.gr

22) Το από 20/9/05 έγγραφο Σχολής Γονέων

23) Η με αριθμό 5476/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ. Αθηνών

 

Ο κατηγορούμενος προσκλήθηκε από την Πρόεδρο να απολογηθεί και είπε:

"Από το 1966 ασχολούμαι με το τζούντο και το καράτε. Από το 1977 έβγαζα ένα περιοδικό σχετικό. Υπάρχει και άλλη ομοσπονδία μοντέρνου καράτε. Μέχρι το 1994 έβγαζα το περιοδικό. Στηλιτεύω κάθε τι στραβό που βλέπω γύρω μου. Το 1944 με εξεδίωξαν από την ομοσπονδία μοντέρνου καράτε. Μετά πήγα στην ομοσπονδία του παραδοσιακού καράτε. Το 1995 πήγα και ορίστηκα γενικός γραμματέας. Το 2001 έγινα πρόεδρος μέχρι το 2004. Δεν έφυγα ποτέ από την ΠΟΠΚ. Ούτε ο Δρακόπουλος έφυγε ποτέ. Ήταν πρόεδρος τεχνικής επιτροπής. Του έστειλα μια επιστολή. Προωθούσε μια δίαιτα στην Ελλάδα που είναι απάτη. Το έχω αποδείξει. Η διατροφική ζώνη είναι επιβλαβής. Του κλείσαν το γραφείο. Το γράφει η απόφαση 5476. Τα σκευάσματα δεν χρειάζονται άδεια από τον ΕΟΦ, αλλά απλή γνωστοποίηση. Είχα προσωπική γνώση. Είχε το διατροφολογικό γραφείο του μέσα στην ομοσπονδία. Η Siemens έκανε χορηγία στην ΠΟΠΚ. Αναφέρομαι στο 2001 και 2002. Ήταν ορισμένοι σύλλογοι της ΠΟΠΚ να κάνουν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ζητήσαμε το Στάδιο από το Κολλέγιο Αθηνών. Είναι σαφή από τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω πόσα χρήματα δόθηκαν στα παιδιά όλων των συλλόγων. Δεν είμαι βέβαιος. Αναρωτιέμαι αν το είχε κάνει.  Τα κύπελα δόθηκαν στα παιδιά όλων των συλλόγων. Η ΠΟΠΚ έκανε την οργάνωση. Είμαι αιρετός πρόεδρος ακόμα. Υπάρχει αρχείο. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν είδα καν το τιμολόγιο. Ο κ. Χριστοφοράκος ήρθε και έδωσε τα έπαθλα. Οι αγώνες ήταν της ΠΟΠΚ. Ο Προκοπίου λέει ψέματα. Ο Προκοπίου και ο Δρακόπουλος έχουν άκυρα διπλώματα. Ο κ. Δρακόπουλος μου πρότεινε 3000 ευρώ να φύγω από την ομοσπονδία. Δεν ήξερε πως λειτουργούσε η ομοσπονδία. Είχα συνεργασία με τον κ. Τσόγκα. Όποιος πάρει τη διοίκηση κάνει ότι θέλει. Έχω σωματείο και τώρα και τότε. Μου είπε "σήκω φύγε". Για τα σημερινά δεν μας έκαναν αγωγή. Δημοσίευσα την επιστολή στο Internet αμέσως την αλήθεια στον κόσμο. Ήξερε ο κ. Δρακόπουλος. Όλοι διαβάζουν την ιστοσελίδα. Το "αναρωτιέμαι" αναφέρεται στις χορηγίες της Siemens. Δεν έχω έγγραφα του ΕΟΦ. Αναφέρθηκα στις συνταγές διατροφολογίας. Έψαξα απόψεις ελλήνων γιατρών. Ο κ. Δρακόπουλος δεν είναι ούτε διαιτολόγος ούτε διατροφολόγος."


 Εμβόλιμη παρατήρηση 1-6-2009:

Όπως ήταν φυσικό, ο Π. Δρακόπουλος συνεχίζει τις δραστηριότητές του θεραπείας όλων ανεξαιρέτως των ανίατων ασθενειών με ... τηλεοπτικό ιχθυέλαιο ως "διαιτολόγος-διατροφολόγος", όπως διατυμπανίζει από τα κανάλια (20 πελάτες την ημέρα επί 100 ευρώ ο πελάτης συν τα ιχθυέλαια = ένα δις δρχ. περίπου από το 2001 μέχρι σήμερα!), ανενόχλητος χωρίς κανένα αντίλογο.

Το πλαίσιο των δύο φωτό

δημοσιεύεται σήμερα 1 Ιουνίου 2009.

Καραμπινάτο Δημόσιο Πρόσωπο αποτελεί πλέον ο Παναγιώτης Δρακόπουλος του Μηνά μετά την υποψηφιότητά του για Ευρωβουλευτής (13) με το κόμμα των Οικολόγων Ελλάδας του Κ. Παπανικόλα (δεξιά), που έχει και τον τηλεοπτικό σταθμό "ΤηλεΦΩΣ". Με αυτό τον τρόπο μπορεί και ο "ηλεκτρονικός τύπος" karate.gr να αναφέρεται στον "κομπογιαννίτη της διατροφής" δημοσιεύοντας και τη φωτογραφία του μια και εκτός από το ότι θα μας σώσει από όλες ανεξαιρέτως τις ασθένειες θέλει να μας εκπροσωπήσει και στην Ευρωβουλή!

Ο Θεός ας βάλει το χέρι του!

Από τις διατροφές-απάτη,

υποψήφιος για την Ευρωβουλή.

Καραμπινάτη απόδειξη των ανωτέρω απόψεών μου, όμως, αποτελούν οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις από διάφορα κανάλια προς χιλιάδες τηλεθεατές, όπως π.χ. η άνω φωτογραφία (από το κανάλι των Οικολόγων) την οποία εγώ απαγορευόταν να παρουσιάσω με ποινή προστίμου και φυλάκισης παρόλο που "παίζεται" η υγεία του κοινωνικού συνόλου και αποτελεί απάτη με την οποία κανείς δεν ασχολείται! Αυτό με γέμιζε πικρία, τουλάχιστον, για την ταλαιπωρία μου στα δικαστήρια, μέχρι που να πιστεύω πλέον πως ήταν καλύτερα να μην ανακατευόμουνα κι ας φάει όλο το λεκανοπέδιο τα σκουπίδια που σερβίρει ο αυτοπροβαλλόμενος "Διαιτολόγος - Διατροφολόγος της Διατροφικής Ζώνης" (και νυν υποψήφιος Ευρωβουλευτής), ιδιότητα που την διατυμπανίζει από τα κανάλια και τα έντυπα, ενώ ταυτόχρονα την αρνείται σε όλα τα εναντίον μου δικόγραφά του, που έχουν διατυπώσει ψευδέστατα οι δικηγόροι του Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και Δροσιά Μπάκου εξαπατώντας τους δικαστές!

Να δούμε πού θα φτάσει το θράσος του!
Βαρέθηκα να αγωνίζομαι για μια κοινωνία που αποδεικνύεται ότι
όχι μόνο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ... το Νερό του Καματερού, την Αθανασία του Αιγάλεω, τον καρκινοθεραπευτή Μηλιόπουλο, τον καρκινοθεραπευτή Καραμέτα (βλέπε και www.karametas.gr ), τον Βιετναμέζο Βελονιστή, την Άννα Δρούζα-Φραπελιά, τον ... πανασθενιοφλεγμονοθεραπευτή, διαιτολόγο-διατροφολόγο Παν. Δρακόπουλο και άλλα παρόμοια "μπουμπούκια", που διανθίζουν γραφικά
την ταλαιπωρημένη μας ζωή
ξαλαφρώνοντας την τσέπη μας, αλλά τώρα τους στέλνει και στην Ευρωβουλή!!!


(συνέχεια της Απόφασης)

 

Περαιτέρω η Πρόεδρος ... κτλ.

Ο Εισαγγελέας έλαβε το λόγο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος "ένοχος όπως ζητείται".

Η πληρεξούσιος του πολιτικώς ενάγοντα ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου αφού έλαβε τον λόγο ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Η Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπισή του και απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Ακολούθως το Δικαστήριο μετά από μυστική διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν παρών και ο γραμματέας του, κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 57645/08 απόφαση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ

Από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας που νομότυπα εξετάστηκαν στο ακροατήριο καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πολιτικώς ενάγων ασχολείται κατ' επάγγελμα με το παραδοσιακό καράτε και διατηρεί σχολή στην Αθήνα.Υπήρξε από τους ιδρυτές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, η οποία ιδρύθηκε το 1995 και αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ.386/1995 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη. Από το έτος 1995 έως και το έτος 2001, ήταν πρόεδρος της παραπάνω ομοσπονδίας, κατά το αυτό δε χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος ασχολείται με το εν λόγω άθλημα, ήταν γραμματέας αυτής. Από το έτος 2002 έως το έτος 2004 την θέση του προέδρου της ομοσπονδίας ανέλαβε ο κατηγορούμενος.

Η ομοσπονδία δεν είναι αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι όμως εξουσιοδοτημένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε να εκπαιδεύει και να επιλέγει σε εθνικό επίπεδο αθλητές για όλα τα επίσημα πρωταθλήματα παραδοσιακού καράτε, απονέμοντας σχετικά διπλώματα ιδιωτικού χαρακτήρα. Μετά από την ανάληψη της θέσης της ομοσπονδίας από τον κατηγορούμενο, δημιουργήθηκε μεταξύ των διαδίκων μια προσωπική διαμάχη, με αφορμή τη διαχείρηση και τη διοίκηση της ομοσπονδίας. Στα πλαίσια δε των τεταμένων μεταξύ τους σχέσεων, ο κατηγορούμενος απέστειλε στον πολιτικώς ενάγοντα την από 24-9-2004 ενυπόγραφη επιστολή του, με την οποία τον εμέμφετο για διάφορα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της ομοσπονδίας που έλαβαν χώρα επί των ημερών της προεδρίας του νυν πολιτικώς ενάγοντος. Καταλήγοντας δε, ο κατηγορούμενος, ανέφερε επί λέξει τα ακόλουθα:

"Σας δίνω ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από λήψεως να μου απαντήσετε  και μετά είμαι υποχρεωμένος να κινηθώ δικαστικά για το συμφέρον της ομοσπονδίας. Επειδή το περιεχόμενο της επιστολής αφορά και τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ και τους εκπαιδευτές και τους αθλητές, οι οποίοι θίγονται, η επιστολή αυτή θα δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα www.karate.gr την οποία διαβάζει όλος ο κόσμος του καράτε."

Την ως άνω επιστολή, η οποία σημειωτέον εφέρετο κοινοποιούμενη και σε όλους τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ, ο κατηγορούμενος κοινοποίησε στον πολιτικώς ενάγοντα στις 30-9-2004, ο οποίος τη παρέλαβε αυτοπροσώπως, όπως τούτο προκύπτει από τη με αριθμ. 11043Β/30-9-2004 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αντώνη Πάπαρη. Ο πολιτικώς ενάγων δεν απάντησε στην ως άνω επιστολή του κατηγορουμένου, ο τελευταίος δε χωρίς να αναμένει την απάντηση αυτή, καταχώρησε αυτούσιο το περιεχόμενό της στις 29-9-2004 και όχι στις 24-9-2004, όπως αναφέρεται στην υπό κρίση κατηγορία (κλητήριο θέσπισμα), στον δικτυακό τόπο με το όνομα www.karate.gr.

Μετά πάροδο ενός περίπου έτους από την ως άνω καταχώρηση, ο πολιτικώς ενάγων κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και δη στις 3-8-2005 την υπό αυτή την ημεροχρονολογία υπό κρίση μήνυσή του, με την οποία και αναφορικά με την προεκτεθείσα καταχώρηση της επίμαχης επιστολής, κατεμήνυσε τον κατηγορούμενο ότι τέλεσε εις βάρος του την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, ισχυριζόμενος ότι έλαβε γνώση της καταχώρησης αυτής στις 2-8-2005, όταν επισκέφθηκε τον ανωτέρω δικτυακό τόπο, ο οποίος ως εκ του τίτλου του έχει, κατά τους ισχυρισμούς του πολιτικώς ενάγοντος πολυπληθείς επισκέπτες καθημερινά.

Περαιτέρω και κατά την ενώπιον του ακροστηρίου του Δικαστηρίου τούτου κατάθεσή του, ο πολιτικώς ενάγων ισχυρίστηκε ότι για την καταχώριση της επίμαχης επιστολής έλαβε γνώση για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2005, όταν τον πληροφόρησαν σχετικά οι μαθητές του, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε. Πλην όμως, ο ως άνω ισχυρισμός του πολιτικώς ενάγοντως κρίνεται αβάσιμος στην ουσία του και μη πειστικός. Και τούτο διότι, δεν αντέχει στην βάσανο της λογικής, ότι ο πολιτικώς ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρησης της επιστολής μόλις στις 2-8-2005 ενώ 10 μήνες νωρίτερα, και δη στις 30-9-2004, ο κατηγορούμενος του γνωστοποίησε ότι θα την καταχωρούσε μέσα σε μια εβδομάδα, εφόσον δεν ελάμβανε απάντηση στην επίμαχη επιστολή του, την οποία βέβαια (απάντηση) ουδέποτε έλαβε. Επομένως, και με δεδομένη την έντονη προσωπική διαμάχη μεταξύ των διαδίκων αναφορικά με την διοίκηση και διαχείριση της ομοσπονδίας (ΠΟΠΚ), λαμβανομένου υπόψη ότι ο δικτυακός τόπος του κατηγορουμένου www.karate.gr έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες, δεν αντέχει στη λογική ότι ο πολιτικώς ενάγων-εγκαλών δεν ενδιαφέρθηκε να επισκεφθεί την ως άνω ιστοσελίδα μόνο και μόνο για να διαπιστώσει εάν ο κατηγορούμενος καταχώρησε τελικά την επίμαχη επιστολή, η οποία κατά τους ισχυρισμούς του (εγκαλούντος) ήταν συκοφαντική και έθιγε την τιμή και την υπόληψή του, αλλά αντίθετα ουδέν έπραξε και πληροφορήθηκε την καταχώρησή της, ένα χρόνο μετά, από τους μαθητές του.

Εξάλλου, ο ως άνω ισχυρισμός του πολιτικώς εναγοντος δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο. Ακόμη δε και οι μάρτυρες κατηγορίας, κατά την ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου ένορκη εξέτασή τους και αναφορικά με το χρόνο της γνώσης της καταχώρησης της επιστολής από τον πολιτικώς ενάγοντα-εγκαλούντα, ανέφεραν χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

α) Ο Γιώργος Τσόγκας "Το είδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μπήκα και είδα για να ενημερωθώ, αφού με είχε βάλει μάρτυρα" και

β) Ο Μιχαήλ Προκοπίου: "Χρησιμοποιώ το Internet. Ορισμένα τα είδα τέλη Αυγούστου του 2005. Δεν ξέρω πότε είδε στο Internet ο κ. Δρακόπουλος. Του τηλεφώνησαν οι μαθητές του."

Επομένως, με βάση τα προαναφερόμενα και δοθέντος του ότι η αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης (άρθρ. 363 ΠΚ) διώκεται μόνο κατ΄ έγκληση (άρθρ. 368 ΠΚ), η καταχώρηση της επίμαχης επιστολής έλαβε χώρα στις 29-9-2004, ο δε πολιτικώς ενάγων-εγκαλών είχε λάβει γνώση του περιεχομένου της και του συντάκτη της από την 30-9-2004 και αφετέρου είχε ενημερωθεί ότι αυτή (επιστολή) εντός μιας εβδομάδας , δηλ. το αργότερο έως τις 6/7-10-2004 θα καταχωρείτο και στο δικτυακό τόπο με το όνομα www.karate.gr, το Δικαστήριο τούτο κρίνει, ότι ο εγκαλών, είχε λάβει γνώση της καταχώρησης της επιστολής εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2004 και πάντως εντός τριών μηνών από την καταχώρησή της και όχι μετά την πάροδο ενός έτους περίπου, δηλ. στις 2-8-2005.

Συνακόλουθα δε και δοθέντος του ότι κατέθεσε την υπό κρίση μήνυσή του στις 3-8-2005, δηλ. μετά την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο (άρθρ. 117 ΠΚ) 3μηνης προθεσμίας το αξιόποινο της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο αξιόποινης πράξης έχει εξαλειφθεί και επομένως πρέπει να παύσει οριστικά η ασκηθείσα σε βάρος του κατηγορουμένου ποινική δίωξη λόγω του εκπροθέσμου της της ασκήσεως της υπό κρίση εγκλήσεως (άρθρ. 310, παρ. 1 ΚΠολ), γενομένου στο σημείο αυτό δεκτού του σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού που υποβλήθηκε από τον συνήγορο του κατηγορουμένου.

Από την ίδια αποδεικτική διαδικασία το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι ο μηνυτής έχει καταγγείλει δολίως ή έστω από βαριά αμέλειά τον κατηγορούμενο. Πρέπει συνεπώς να μην επιβληθούν εις βάρος του τα δικαστικά έξοδα και τέλη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου ΠΕΡΣΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΔΕΧΕΤΑΙ τον αυτοτελή ισχυρισμό

ΠΑΥΕΙ οριστικά την ποινική δίωξη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως της εγκλήσεως του ότι:

 

"Στην Αθήνα, στις 24-9-2004, ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον ψευδές γεγονός που μπορούσε να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του, τελώντας εν γνώσει της αναληθείας του γεγονότος αυτού. Ειδικότερα, καταχώρησε στο δικτυακό τόπο με το όνομα www.karate.gr επιστολή που απευθυνόταν προς τον εγκαλούντα Παναγιώτη Δρακόπουλο στην οποία ανέφερε τα εξής: 

"Για ευνοήτους λόγους (τον προσωπικό σας σύλλογο και τις δραστηριότητές σας με τις παραϊατρικές, κομπογιαννίτικες διατροφικές συνταγές σας και τα διατροφικά σκευάσματα τα οποία παρανόμως πλασάρετε στους αφελείς) η διεύθυνση της ΠΟΠΚ αλλάζει από σήμερα ../.. Αναρωτιέμαι μήπως εισπράττετε χορηγίες εν αγνοία της ΠΟΠΚ ... Ποτέ δεν μπήκε ποσό χορηγίας από τη siemens στο ταμείο της ΠΟΠΚ και ποτέ δεν αποδόθηκε λογαριασμός από εσάς για το ποια έξοδα καλύφθηκαν, ούτε καν επιστολή χορηγίας της siemens έχουμε δει, διότι πάντα παρεμβάλλεσθε εσείς κ. Δρακόπουλε ... Μου προτείνατε να μου δώσετε 2000 ευρώ για να φύγω από την Ομοσπονδία τα οποία σε 15 λεπτά κάνατε 3000 ευρώ".

Το περιεχόμενο της επιστοής αυτής που περιήλθε σε γνώση αορίστου αριθμού επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι στο σύνολό του ψευδές, αληθές δε είναι ότι ο εγκαλών, ο οποίος είναι δάσκαλος του καράτε και διατηρεί στους Αμπελοκήπους Αττικής σχολή καράτε, ουδέποτε πρότεινε σε οιονδήποτε αθλούμενο στη σχολή του παραϊατρικές και κομπογιαννίτικες διατροφικές συνταγές και σκευάσματα, ούτε υπεξαίρεσε ως τεχνικός υπεύθυνος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) χορηγίες της siemens προς την ΠΟΠΚ. Ο κατηγορούμενος, ως Πρόεδρος της ΠΟΠΚ, γνώριζε το ψευδές των ισχυρισμών του, καθώς και με ότι με την καταχωρημένη στο διαδίκτυο επιστολή παρέδιδε σε δημόσια ανυποληψία τον εγκαλούντα καθότι του απέδιδε νομικά και ηθικά παραπτώματα."

 

Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίνονταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

 

ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ τον μηνυτή από την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και τελών της προκείμενης δίκης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του.

 

ΑΘΗΝΑ, 25/9/2008

Η Πρόεδρος


www.karate.gr      

 Αρχική     Επικαιρότητα     Οι Δίκες του Καράτε